Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio tutkii Outokummun ehdotetun Inoxum-kaupan

Bryssel 22. toukokuuta 2012 – Euroopan komissio on aloittanut EU:n sulautuma-asetuksen nojalla perusteellisen tutkimuksen ehdotetusta yrityskaupasta, jolla Outokumpu ostaisi saksalaisen ThyssenKruppin ruostumatonta terästä tuottavan yksikön Inoxumin. Fuusion tuloksena syntyneellä yksiköllä olisi hyvin suuret markkinaosuudet monilla ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levytuotteiden markkinoilla. Komission alustavan tutkimuksen mukaan on mahdollista, että kauppa aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia kyseisillä markkinoilla. Perusteellisen tutkimuksen aloittaminen ei sinänsä välttämättä kerro mitään tutkimuksen lopputuloksesta. Komissiolla on nyt 90 työpäivää eli 26. syyskuuta 2012 saakka aikaa tehdä lopullinen päätös siitä, vähentäisikö ehdotettu yrityskauppa kilpailua ETA-alueella.

Komissio on jo tutkinut ehdotetun liiketoimen kilpailuvaikutuksia ETA-maiden markkinoilla levytuotteiden sekä kuuma- ja kylmävalssattujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden osalta. Osapuolten yhdistetty osuus on huomattavan suuri kaikilla näillä markkinoilla. Ehdotetun yrityskaupan jälkeen ETA-alueella toimisi vain kolme ruostumattoman teräksen levytuotteiden integroitunutta tuottajaa.

Komissio tutkii nyt ehdotettua yrityskauppaa perusteellisesti sen selvittämiseksi, löytyykö alustaville epäilyksille vahvistusta.

Yrityskaupasta ilmoitettiin komissiolle 10. huhtikuuta 2012.

Yritykset ja tuotteet

Outokumpu on Helsingin pörssissä listattu suomalainen yhtiö. Se on emoyhtiönä yhtymässä, joka harjoittaa maailmanlaajuisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden valmistusta ja jakelua. Se valmistaa myös ferrokromia.

Inoxum on saksalaisen ThyssenKrupp-yhtiön ruostumatonta terästä valmistava yksikkö. Inoxum toimii ruostumattoman teräksen ja runsasseosteisen teräksen valmistuksen ja jakelun alalla.

Yrityskeskittymien valvonta

Komissiolla on velvollisuus arvioida tietynsuuruisen liikevaihdon ylittävien yritysten fuusioita ja yrityskauppoja (katso sulautuma-asetuksen 1 artikla) ja estää sellaiset keskittymät, jotka haittaavat olennaisesti tehokasta kilpailua ETA-alueella tai sen merkittävässä osassa.

Suurin osa yrityskeskittymistä ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne hyväksytään rutiinitarkastelun jälkeen. Yrityskaupan ilmoittamisen jälkeen komissiolla on yleensä yhteensä 25 työpäivää päättää, hyväksyykö se keskittymän (1. vaihe) vai aloittaako se perusteellisen tutkimuksen (2. vaihe).

Tällä hetkellä käynnissä on kolme muuta 2. vaiheen tutkimusta. Ensimmäinen koskee ehdotettua yrityskauppaa, jolla Universal ostaisi EMIn musiikkiäänitteitä koskevan liiketoiminnan (ks. IP/12/311). Asiaa koskevan päätöksen määräaika on 6.9.2012. Toinen meneillään oleva 2. vaiheen tutkimus käynnistettiin maaliskuussa, ja se koskee lentoliikenteessä käytettävien laitteiden alalla ehdotettua yrityskauppaa, jolla Goodrich siirtyisi United Technologyn hallintaan (ks. IP/12/308). Kyseisen päätöksen määräaika on 31.8.2012. Kolmas 2. vaiheen tutkimus käynnistettiin 13. huhtikuuta 2012, ja se koskee mobiilikaupan yhteisyritystä, jonka matkapuhelinoperaattorit Telefónica, Vodafone ja Everything Everywhere muodostaisivat Isossa-Britanniassa (ks. IP/12/367). Tässä asiassa määräaika lopullisen päätöksen antamiselle on 19.9.2012.

Tämänpäiväisestä päätöksestä on saatavilla versio, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6471

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar