Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Un nou acord între partenerii sociali pregătește terenul pentru ameliorarea condițiilor de lucru în sectorul pescuitului

Bruxelles, 21 mai 2012 – Astăzi, reprezentanții patronatelor și ai sindicatelor UE din sectorul pescuitului marin au semnat un acord destinat să le asigure pescarilor condiții decente de lucru la bordul navelor de pescuit, cu privire la cerințele minime referitoare la? condițiile de angajare, cazare și alimentație, siguranța la locul de muncă și protecția sănătății, asistența medicală și securitatea socială. Acest acord implementează, la nivelul UE, Convenția a Organizației Internaționale a Muncii privind „munca în sectorul pescuitului”.

Acordul semnat astăzi confirmă angajamentul UE de a îmbunătăți condițiile de lucru ale pescarilor atât în Europa, cât și la nivel mondial. Partenerii sociali din UE intenționează să invite Comisia să prezinte acest acord în cadrul Consiliului de Miniștri al UE, în vederea implementării sale prin intermediul unei directive a UE, în conformitate cu articolul 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; astfel, aceste norme vor deveni obligatorii din punct de vedere juridic în UE și vor permite o ratificare mai rapidă a Convenției OIM.

Acordul a fost semnat, din partea patronatelor, de Javier Garat, președintele Europêche și de Giampaolo Buonfiglio, în numele Cogeca, în calitate de președinte al Grupului de lucru privind peștii al organizației Copa-Cogeca, iar din partea sindicatelor, de reprezentantul acestora, Eduardo Chagas, secretar general al Federației Europene a Lucrătorilor din Transporturi (ETF). Acordul a fost semnat în cadrul conferinței desfășurate cu ocazia Zilei maritime europene, care are loc în zilele de 21 și 22 mai, la Göteborg, în Suedia.

Maria Damanaki, comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, care a fost prezentă la semnare, a declarat: „Prezentul acord reprezintă etapa cea mai importantă pentru a obliga din punct de vedere juridic statele membre ale UE să amelioreze condițiile de lucru ale pescarilor din Europa. Acordul se aplică, în principiu, tuturor navele de pescuit și tuturor pescarilor, inclusiv echipajelor multinaționale, prevede obligația autorităților de a monitoriza respectarea acestor norme și încurajează coordonarea între autoritățile competente. Transformarea pescuitului într-o profesie mai sigură și mai atractivă este unul dintre obiectivele reformei în curs a politicii comune în domeniul pescuitului.”

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Mă bucur că s-a ajuns la acest acord, care stabilește criterii clare pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, a sănătății și a siguranței lucrătorilor din domeniul pescuitului și care demonstrează rolul important al dialogului social în elaborarea reglementărilor UE.”

Context

Globalizarea a avut un impact profund asupra sectorului pescuitului, iar drepturile pescarilor trebuie promovate și protejate. Riscul producerii unui accident care să cauzeze rănirea sau moartea este de 2,4 ori mai mare în sectorul pescuitului marin decât media tuturor sectoarelor din UE. Sectorul pescuitului cumulează 7% din totalul deceselor la locul de muncă din întreaga lume, deși, având 355 000 de angajați, reprezintă mai puțin de 0,2% din forța de muncă a UE. Sectorul pescuitului este o sursă importantă de locuri de muncă în unele state membre (Grecia 1,5%) și regiuni (de exemplu, Galicia, Spania 3%) sau comunități costiere (e.g. Killybegs, Irlanda 68%).

Convenția nr. 188 a OIM reunește și completează alte convenții ale OIM deja în vigoare și stabilește cerințe minime privind munca la bordul navelor de pescuit, inclusiv cazarea și alimentația, sănătatea și siguranța, asistența medicală, condițiile contractuale și securitatea socială, fiind completată de Recomandarea nr. 199 a OIM. Deși a fost adoptată în cadrul Conferinței generale a OIM din iunie 2007, convenția nu a intrat încă în vigoare, întrucât trebuie să fie ratificată de cel puțin zece state semnatare.

Tratatul UE le conferă partenerilor sociali din UE competența de a solicita ca un acord semnat de ei să fie transpus în dreptul UE printr-o decizie a Consiliului, devenind astfel obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate statele membre ale UE. Pe lângă faptul că va consolida implementarea Convenției OIM, acordul semnat astăzi va pregăti terenul pentru ratificarea deplină a acesteia de către statele membre ale UE până la sfârșitul anului 2012, pentru a intra în vigoare la nivel mondial în 2013.

Acordul este rezultatul unor negocieri inițiate în 2010 între partenerii sociali europeni din sectorul pescuitului marin (Europeche- COGECA, reprezentând patronatele, și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi, reprezentând angajații).

În vederea ratificării convenției, este necesar să se adopte acte legislative atât la nivel național, cât și la nivelul UE. În ceea ce privește dreptul UE, Comisia a inițiat un proces legislativ în 2007, prin consultarea partenerilor sociali. La 7 iunie 2010, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a statelor membre să ratifice Convenția OIM în interesul UE, conform căreia „statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea depunerii instrumentelor de ratificare a Convenției cât mai curând posibil, de preferință înainte de 31 decembrie 2012”.

Crearea cadrului juridic reprezintă doar prima etapă a acestui proces. Statele membre ale UE trebuie să asigure, prin controale și inspecții, respectarea normelor. Evident, acest lucru este valabil nu numai pentru navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al UE, ci și pentru navele care arborează pavilioane ale statelor care nu au ratificat convenția, atunci când fac escală într-un port al UE.

Comisia va ajuta statele membre să își îndeplinească îndatoririle. Mai mult, Fondul european pentru pescuit și, începând din 2014, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, vor sprijini financiar sectorul pescuitului în vederea îmbunătățirii siguranței la bordul navelor și a organizării unor cursuri de formare specifice pentru lucrători.

Un studiu recent privind 24 de comunități costiere din Europa arată că flotele întâmpină tot mai multe dificultăți în ceea ce privește completarea echipajelor cu personal calificat local, fiind nevoite să recurgă la resortisanți din țări terțe și – în cazul flotelor mici – la lucrători care își continuă activitatea dincolo de vârsta legală de pensionare. Din studiu reiese că pescuitul nu constituie, pur și simplu, o perspectivă de carieră atractivă. Această situație se datorează numai în parte scăderii capturilor – și, prin urmare, perspectivelor nesigure – și salariilor relativ mici. Un alt aspect al problemei îl constituie preocupările în materie de siguranță și condițiile dificile de lucru la bordul navelor de pescuit.

Informații suplimentare

Politica în domeniul pescuitului http://ec.europa.eu/fisheries

Ziua maritimă europeană http://ec.europa.eu/maritimeday

Politicile în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii:

http://ec.europa.eu/social/

Site-ul web al comisarului László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Pentru a primi buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și egalitatea de șanse, înscrieți-vă la adresa: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Persoane de contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar