Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen lanserar pilotprojektet ”Ditt första Eures-jobb” för att hjälpa ungdomar att få jobb

Bryssel den 21 maj 2012 – Kommissionen lanserar nu ett pilotprojekt som ska hjälpa ungdomar att hitta ett jobb i ett annat EU-land än hemlandet. Projektet – ”Ditt första Eures-jobb” – ska till en början ge 5 000 unga människor bättre möjligheter att hitta ett jobb utomlands. Det kommer också att vara ett test för att omvandla Eures – nätverket för EU-ländernas arbetsförmedlingar – till en heltäckande europeisk arbetsförmedlingstjänst.

Som aviserades i kommissionens sysselsättningspaket i april 2012 (se IP/12/380) planerar kommissionen att förbättra Eures och öka öppenheten på den europeiska arbetsmarknaden och styra arbetssökande eller personer som vill byta jobb till de platser där jobben finns. Det kommer att bli lättare för arbetssökande att få tillgång i realtid till lediga platser i EU, samtidigt som arbetsgivarna får ett utbud av kandidater med rätt kompetens.

– Pilotprojektet ”Ditt första Eures-jobb” är vårt första steg mot en mer anpassad arbetsförmedlingstjänst som ska hjälpa människor att hitta jobb i andra europeiska länder, säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor. Stöd till dem som har relevant kompetens för att hitta jobb i andra länder som behöver sådan kompetens kan bidra till att lösa EU:s sysselsättningskris.

I pilotprojektet har fyra arbetsförmedlingar från Tyskland, Spanien, Danmark respektive Italien valts ut för att hjälpa ungdomar att söka arbete utomlands. Som en del av projektet ingår att unga EU-medborgare mellan 18–30 år ska få information om och hjälp med anställning samt ges möjlighet att få ekonomiskt stöd för sina ansökningar eller för utbildning. Små och medelstora företag, dvs. företag med upp till 250 anställda, kan ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka delar av kostnaden för att utbilda nyanställda arbetstagare och hjälpa dem att finna sig till rätta i företaget.

Idag publiceras också en översikt över utvecklingen på arbetsmarknaden (European Vacancy Monitor) och en publikation om lediga platser som anmälts av nationella arbetsförmedlingar (European Job Mobility Bulletin). De bidrar också till att matcha olika jobb med arbetssökande från skilda länder. European Vacancy Monitor ger en allmän översikt över den senaste utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden och visar tendenser när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Den visar att högre kvalifikationer fortfarande är en viktig faktor för att hitta arbetstillfällen och att antalet lediga platser krymper i allt fler länder.

I publikationen Job Mobility Bulletin analyseras de lediga platser som lagts ut på Eures jobbportal. Det lyfts också fram var de bästa utsikterna till sysselsättning finns. För närvarande visar den att de mest efterfrågade yrkena är försäljare, yrken inom finansvärlden, hushållsarbeten och yrken inom restaurangbranschen.

Bakgrund

Mer än 5,5 miljoner ungdomar i Europa är för närvarande arbetssökande.

Webbsidan ”Ditt första Eures-jobb" finns på Europaportalen: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Där finns också kontaktuppgifter till arbetsförmedlingarna och information om hur man deltar i projektet. På webbsidan finns även en användarhandledning, en broschyr och en video med närmare information om det nya EU-initiativet.

Uppgifterna i European Vacancy Monitor kommer från en rad olika källor: offentliga arbetsförmedlingar, bemanningsföretag, nättjänster, EU:s statistik över lediga platser (arbetskraftsundersökning), nationella statistikorgan och andra relevanta undersökningar.

European Job Mobility Bulletin och t.ex. European Vacancy Monitor utges varje kvartal och ingår i kommissionens sysselsättningspaket. De riktar sig särskilt till personer som söker arbete utanför sin region/sitt hemland och till de Euresrådgivare som ska hjälpa dem.

Mer information

Se även MEMO/12/363

Ditt första Eures-jobb: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Eures: http://ec.europa.eu/eures

Unga på väg: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Initiativet Bättre möjligheter för unga: http://ec.europa.eu/social/yoi

European Vacancy Monitor:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Nadège Defrère +32 2 296 45 44


Side Bar