Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eka Eures-työpaikka -hanke auttaa nuoria löytämään työpaikkoja

Bryssel 21. toukokuuta 2012 – Euroopan komissio haluaa auttaa nuoria löytämään työtä muista EU-maista. Sen käynnistämän Eka Eures-työpaikka -pilottihankkeen alkuvaiheen tavoitteena on helpottaa 5 000 nuoren liikkuvuutta yli maiden rajojen. Lisäksi hanke toimii foorumina, jolla testataan Euresin eli jäsenvaltioiden työnvälitysverkoston muuntamista yleiseurooppalaiseen suuntaan.

Kuten komission työllisyyspaketin yhteydessä huhtikuussa 2012 ilmoitettiin (katso IP/12/380), komission tarkoituksena on muokata Eures-verkostoa siten, että Euroopan työmarkkinoista tulee avoimemmat ja työnhakijat ja työpaikan vaihtajat tietävät, missä työpaikkoja on. Sen avulla on helpompi löytää EU:ssa tarjolla olevia työpaikkoja reaaliaikaisesti, ja vastaavasti työnantajat saavat tiedot hakijoista, joilla on työpaikan edellyttämät taidot.

”Eka Eures-työpaikka -pilottihanke on ensimmäinen askel kohti räätälöidympää työnvälitystä, jolla hakijoita autetaan löytämään työpaikkoja muista EU-maista,” totesi työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor. ”Se että tietynlaisen pätevyyden hankkineita autetaan löytämään vastaavaa pätevyyttä edellyttävä työpaikka, voi osaltaan helpottaa Euroopan työttömyystilannetta.”

Eka Eures-työpaikka -pilottihankkeeseen valitun neljän maan – Saksan, Espanjan, Tanskan ja Italian – työnvälityspalvelut auttavat nuoria löytämään työpaikkoja EU-maista kotimaansa ulkopuolella. Nuorille, 18–30-vuotiaiden ikäryhmään kuuluville EU-kansalaisille annetaan tietoa työpaikoista ja työhönotosta sekä mahdollisuus taloudelliseen tukeen työpaikan hakemista tai koulutusta varten. Pienet ja keskisuuret eli enintään 250 työntekijän yritykset voivat hakea taloudellista tukea, jolla katetaan osa vastikään palvelukseen otettujen koulutus- ja asettautumiskustannuksista.

Tänään on julkaistu myös eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline (European Vacancy Monitor) ja eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden tiedote (European Job Mobility Bulletin), jotka auttavat työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisensa maiden rajojen yli. Eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline tarjoaa kattavan katsauksen Euroopan työmarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen ja valottaa ammatillisen kysynnän trendejä. Sen mukaan korkea taitotaso on edelleen selkeästi työllistymismahdollisuuksia parantava tekijä, kun avointen työpaikkojen määrä vähenee yhä useammissa maissa.

Eurooppalaisessa ammatillisen liikkuvuuden tiedotteessa tarkastellaan Eures-työpaikkaportaalissa julkaistuja avoimia työpaikkoja ja kerrotaan, missä työllistymismahdollisuudet ovat parhaat. Se kertoo, että tällä hetkellä eniten kysytään myyntihenkilöstöä, rahoitusalan ammattilaisia, taloudenhoitajia ja ravintolatyöntekijöitä.

Taustaa

Tällä hetkellä työtä etsii yli 5,5 miljoonaa nuorta eurooppalaista.

Eka Eures-työpaikka -verkkosivusto on Europa-portaalissa: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Sieltä löytyvät Eka Eures-työpaikka ‑palvelun yhteystiedot ja osallistumisohjeet. Lisäksi sivustolla on käyttöopas, esite ja video, joissa annetaan yksityiskohtaista tietoa tästä uudesta EU-aloitteesta.

Eurooppalaisen avointen työpaikkojen seurantavälineen tiedot saadaan monista eri lähteistä, joita ovat julkiset työnvälityspalvelut, tilapäistyövoimaa välittävät toimistot, online-palvelut, avoimia työpaikkoja koskevat Eurostatin tilastot (työvoimatutkimus), kansalliset tilastolaitokset ja asiaan liittyvät tutkimukset.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden tiedote – samoin kuin eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline – kuuluvat Euroopan komission työllisyyspakettiin, joka on suunnattu erityisesti kotimaan tai ‑alueen ulkopuolelta työtä etsiville sekä heitä avustaville Eures-neuvojille.

Lisätietoja

Katso myös MEMO/12/363

Eka Eures-työpaikka: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Eures: http://ec.europa.eu/eures

Nuoret liikkeellä: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Mahdollisuuksia nuorille -aloite: http://ec.europa.eu/social/yoi

Eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline (European Vacancy Monitor):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

László Andorin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Euroopan komissio julkaisee työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioita käsittelevää maksutonta tiedotetta, jonka voi tilata seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar