Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Werkgelegenheid: Commissie start het pilootproject "Je eerste Eures-baan" om jongeren te helpen werk te vinden

Brussel, 21 mei 2012 – De Europese Commissie heeft een proefproject opgestart om jongeren te helpen werk in een ander EU-land te vinden. In een eerste fase wil het project "Je eerste Eures-baan" 5 000 personen grensoverschrijdend mobieler maken. Het project vormt ook een testcase met het oog op de omvorming van Eures – het netwerk van nationale diensten voor arbeidsvoorziening – tot een pan-Europese dienst voor arbeidsvoorziening.

Zoals aangekondigd in het Werkgelegenheidspakket van de Commissie van april 2012 (zie IP/12/380) wil de Commissie Eures verbeteren om de Europese arbeidsmarkt transparanter te maken en werkzoekenden beter over arbeidskansen te informeren. Dankzij Eures zullen vacatures in de EU vlotter en in realtime toegankelijk zijn en de werkgevers informatie over tal van werkzoekenden met de juiste vaardigheden kunnen vinden.

Volgens László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, "vormt het proefproject "Je eerste Eures-baan" de eerste stap naar een meer op de behoeften toegesneden dienst voor arbeidsvoorziening die mensen helpt werk in een ander Europees land te vinden. Door mensen met bepaalde vaardigheden te helpen werk te vinden in landen waar behoefte aan die vaardigheden is, kunnen we bijdragen aan de oplossing van de werkloosheidscrisis in Europa."

In het kader van het proefproject zullen vier geselecteerde diensten voor arbeidsvoorziening in Duitsland, Spanje, Denemarken en Italië jongeren helpen werk te vinden in een andere lidstaat. Jongeren in de EU tussen 18 en 30 jaar zullen informatie en hulp krijgen met het oog op hun aanwerving, evenals financiële steun bij het solliciteren of volgen van een opleiding. Kleine en middelgrote ondernemingen – d.w.z. ondernemingen met maximaal 250 werknemers – kunnen om financiële steun vragen om de kosten voor opleidingen en de integratie van nieuwe werknemers gedeeltelijk te dekken.

Ook de Europese vacaturemonitor en het Europese bulletin voor beroepsmobiliteit – die beide vandaag zijn gepubliceerd – helpen banen en werkzoekenden grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen. De Europese vacaturemonitor biedt een ruim overzicht van recente ontwikkelingen op de Europese arbeidsmarkt en van nieuwe trends bij de vraag naar arbeidskrachten. Uit de monitor blijkt dat hoge kwalificaties nog steeds belangrijk zijn bij het zoeken naar werk en dat in steeds meer landen het aantal vacatures daalt.

Het bulletin voor beroepsmobiliteit analyseert de vacatures op het Eures-vacatureportaal en geeft aan waar de kans op werk het grootst is. Uit het bulletin blijkt dat in de EU momenteel het meest vraag is naar verkopers, financiële deskundigen, huishoudsters en restaurantpersoneel.

Achtergrond

Meer dan 5,5 miljoen jonge Europeanen zijn momenteel op zoek naar werk.

De webpagina van "Je eerste Eures-baan" is te vinden op het Europa-portaal: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Je vindt er de contactgegevens van de bij het project betrokken diensten voor arbeidsvoorziening en informatie over hoe je kan deelnemen. Op de website vind je ook een gebruikersgids, een foldertje en een video met nadere informatie over dit nieuwe initiatief van de EU.

De gegevens van de Europese vacaturemonitor zijn ontleend aan een hele reeks bronnen: diensten voor arbeidsvoorziening, uitzendbureaus, onlinediensten, de statistische gegevens over vacatures van Eurostat (Labour Force Survey), de nationale bureaus voor statistiek en ander relevant onderzoek.

Het driemaandelijkse Europese bulletin voor beroepsmobiliteit maakt evenals de Europese vacaturemonitor deel uit van het werkgelegenheidspakket van de Europese Commissie en is specifiek bestemd voor mensen die buiten hun eigen regio of land werk zoeken, en voor Eures-adviseurs die hen daarbij willen helpen.

Nadere informatie

Zie ook MEMO/12/363

Je eerste Eures-baan: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Eures: http://ec.europa.eu/eures

Jeugd in beweging: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Initiatief "Kansen voor jongeren": http://ec.europa.eu/social/yoi

Europese vacaturemonitor:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Website van László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Abonneer je op de gratis nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Volg László Andor op Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar