Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Nodarbinātība. Komisija sāk izmēģinājuma projektu "Tava pirmā EURES darbavieta", lai palīdzētu jauniešiem atrast darbu

Briselē, 2012. gada 21. maijā. Eiropas Komisija ir sākusi izmēģinājuma projektu, lai palīdzētu jauniešiem atrast darbu citās ES valstīs. Izmēģinājuma projekta "Tava pirmā EURES darbavieta" sākumposmā tā mērķis būs uzlabot 5000 cilvēku pārrobežu mobilitāti. Turklāt šis projekts būs mēģinājums pārveidot EURES – dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīklu – par Viseiropas nodarbinātības dienestu.

Kā paziņots Komisijas 2012. gada aprīļa nodarbinātības pasākumu kopumā (sk. IP/12/380), Komisija plāno uzlabot EURES, lai nodrošinātu Eiropas darba tirgus pārredzamību un norādītu darba meklētājiem un darba mainītājiem, kur meklēt darbu. Turklāt būs iespējams vieglāk un reālā laikā piekļūt ES pieejamām brīvajām darbavietām, vienlaikus piedāvājot darba devējiem kandidātus ar attiecīgajām prasmēm.

ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors teica: "Izmēģinājuma projekts "Tava pirmā EURES darbavieta" ir mūsu pirmais solis, lai izveidotu personalizētāku darba meklēšanas dienestu, kas palīdzētu cilvēkiem atrast darbu citās Eiropas valstīs. Palīdzēt cilvēkiem ar attiecīgām prasmēm atrast darbu citās valstīs, kurās ir vajadzīgas šādas prasmes, varētu būt viens no risinājumiem Eiropas bezdarba krīzes laikā."

Saskaņā ar "pirmās EURES darbavietas" programmu četri izvēlēti nodarbinātības dienesti Vācijā, Spānijā, Dānijā un Itālijā palīdzēs jauniešiem meklēt darbu citās dalībvalstīs. Pamatojoties uz šo programmu, ES jaunajiem pilsoņiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem tiks sniegta informācija un palīdzība saistībā ar pieņemšanu darbā, kā arī iespēja saņemt finansiālu atbalstu pieteikuma iesniegšanai vai mācībām. Mazie un vidējie uzņēmumi, proti, uzņēmumi, kuros nodarbināti ne vairāk kā 250 darba ņēmēji, var pieteikties uz finansiālu atbalstu, lai segtu daļu jauno darbinieku apmācību izmaksu un palīdzētu tiem iekārtoties.

Šodien publicētais Eiropas vakanču uzraudzības rīks un Eiropas Darba mobilitātes biļetens arī sekmē pārrobežu darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanu. Eiropas vakanču uzraudzības rīks sniedz visaptverošu pārskatu par jaunākajām norisēm Eiropas darba tirgū un atspoguļo profesiju pieprasījuma tendences. Uzraudzības rīks liecina, ka patlaban labākas prasmes arvien ir svarīgs faktors, lai rastu darba iespējas, savukārt aizvien vairāk valstu samazinās brīvo darbavietu skaits.

Eiropas Darba mobilitātes biļetenā analizē EURES darba portālā publicētos darba piedāvājumus un norāda, kur rodamas labākās nodarbinātības iespējas. Patlaban tas liecina, ka ES vispieprasītākie ir pārdevēji, finansisti un darbinieki mājsaimniecības un restorānu pakalpojumu jomā.

Vispārīga informācija

Patlaban vairāk nekā 5,5 miljoni Eiropas jauniešu meklē darbu.

Mājas lapa "Tava pirmā EURES darbavieta" ir pieejama Europa portālā: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Tajā pieejama "Tava pirmā EURES darbavieta" nodarbinātības dienestu kontaktinformācija, kā arī informācija par dalību. Turklāt šajā mājas lapā ir lietotāja rokasgrāmata, brošūra un video materiāls ar sīkāku informāciju par šo jauno ES mēroga iniciatīvu.

Datus Eiropas vakanču uzraudzības rīkam iegūst no dažādiem avotiem: valsts nodarbinātības dienestiem, pagaidu darba aģentūrām, tiešsaistes pakalpojumiem, ES statistikas biroja par brīvo darba vietu statistiku (darbaspēka statistika), valstu statistikas birojiem un citiem atbilstošiem pētījumiem.

Tāpat kā Eiropas vakanču uzraudzības rīks, Eiropas Darba mobilitātes biļetens, kas iznāk reizi ceturksnī, ir daļa no Eiropas Komisijas nodarbinātības pasākumu kopuma, kas jo īpaši paredzēti cilvēkiem, kuri meklē darbu ārpus sava dzimtā reģiona/valsts, un EURES padomdevējiem, kuri sniegs atbalstu darba meklētājiem.

Papildu informācija

Skatīt arī MEMO/12/363.

"Tava pirmā EURES darbavieta": http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

EURES: http://ec.europa.eu/eures

“Jaunatne kustībā”: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Jaunatnes iespēju iniciatīva: http://ec.europa.eu/social/yoi

Eiropas vakanču uzraudzības rīks:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Lāslo Andora mājaslapa: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Lāslo Andora tvitojumi: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar