Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Užimtumas. Komisija pradeda bandomąjį projektą „Tavo pirmasis EURES darbas“, kurio tikslas – padėti jaunuoliams gauti darbą

Briuselis, 2012 m. gegužės 21 d. Europos Komisija pradėjo įgyvendinti bandomąjį projektą, kurio tikslas – padėti jaunimui gauti darbą kitoje ES šalyje. Pirmuoju projekto „Tavo pirmasis EURES darbas“ etapu bus siekiama pagerinti 5 000 žmonių tarpvalstybinį judumą. Kartu bus ieškoma galimybių valstybių narių užimtumo tarnybų tinklą EURES pertvarkyti į visos Europos užimtumo tarnybą.

Kaip paskelbta Komisijos 2012 m. balandžio mėn. užimtumo srities dokumentų rinkinyje (žr. IP/12/380), Komisija ketina patobulinti EURES, kad Europos darbo rinka būtų skaidresnė, o bedarbiams ar darbą pakeisti norintiems asmenims būtų lengviau gauti informacijos apie laisvas darbo vietas. Be to, bus paprasčiau tikruoju laiku ieškoti laisvų darbo vietų visoje ES, o darbdaviai turės galimybę rinktis iš daugybės kandidatų, turinčių reikiamų gebėjimų.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Bandomasis projektas „Tavo pirmasis EURES darbas“ – pirmas žingsnis kuriant individualiam vartotojui labiau pritaikytas įdarbinimo paslaugas, kuriomis naudodamiesi žmonės galės rasti darbą kitoje Europos šalyje. Pagalba tam tikrų gebėjimų turintiems žmonėms gauti darbą kitose šalyse, kuriose tų gebėjimų trūksta, gali būti vienas iš nedarbo Europoje problemos sprendimo būdų.“

Pagal projektą „Tavo pirmasis EURES darbas“ jaunuoliams ieškoti darbo kitose valstybėse narėse padės keturios atrinktos Vokietijos, Ispanijos, Danijos ir Italijos užimtumo tarnybos. Pagal jį 18–30 metų ES piliečiams bus teikiama informacija ir pagalba, susijusi su įsidarbinimo galimybėmis ir galimybėmis gauti finansinę paramą paraiškai teikti ar mokytis. Mažosios ir vidutinės (t. y. turinčios iki 250 darbuotojų) įmonės gali prašyti finansinės paramos daliai naujų darbuotojų mokymo ir įsikūrimo išlaidų padengti.

Rasti darbą kitoje šalyje taip pat padeda Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos biuletenis ir Europos profesinio judumo biuletenis. Abu jie bus paskelbti šiandien. Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema leidžia susidaryti išsamų Europos darbo rinkos vaizdą ir rodo naujausias profesijų paklausos tendencijas. Iš jos matyti, kad šiuo metu svarbus veiksnys ieškant darbo yra aukšta kvalifikacija ir kad vis daugiau šalių mažėja laisvų darbo vietų skaičius.

Europos profesinio judumo biuletenyje analizuojami laisvų darbo vietų skelbimai EURES portale ir nustatomos daugiausia galimybių įsidarbinti turinčios sritys. Šiuo metu ES daugiausiai ieškoma pardavėjų, finansų srities specialistų, ūkvedžių ir maitinimo įmonių darbuotojų.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu darbo ieško daugiau kaip 5,5 mln. jaunų europiečių.

Tinklalapį „Tavo pirmasis EURES darbas“ rasite portale „Europa“ adresu http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Jame pateikiama šiame projekte dalyvaujančių užimtumo tarnybų kontaktinė informacija ir dalyvavimo sąlygos. Išsamesnės informacijos apie šią naują ES iniciatyvą rasite Vartotojo vadove, informaciniame lapelyje ir vaizdo įraše.

Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos duomenys renkami iš įvairių šaltinių: viešųjų užimtumo tarnybų, laikino įdarbinimo agentūrų, interneto tarnybų, ES statistikos tarnybos pateikiamų statistinių duomenų apie laisvas darbo vietas (darbo jėgos tyrimas), nacionalinių statistikos departamentų ir kitų šaltinių.

Tiek kas ketvirtį leidžiamas Europos profesinio judumo biuletenis, tiek Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema – Europos Komisijos užimtumo srities dokumentų rinkinio elementai, skirti darbo užsienyje ieškantiems asmenims ir jiems padedantiems EURES konsultantams.

Daugiau informacijos

Taip pat žr. MEMO/12/363

„Tavo pirmasis EURES darbas“: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

EURES: http://ec.europa.eu/eures

„Judus jaunimas“: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

„Jaunimo galimybių“ iniciatyva: http://ec.europa.eu/social/yoi

Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Komisijos nario László Andoro svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Užsisakykite el. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Komisijos narys László Andoro socialiniame tinkle „Twitter“:

http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Nadège Defrère, tel. +32 2 296 45 44


Side Bar