Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Tööhõive: Euroopa Komisjon käivitab katseprojekti „Sinu esimene EURESi töökoht”, et aidata noortel tööd leida

Brüssel, 21. mai 2012. Euroopa Komisjon on käivitanud katseprojekti, millega aidatakse noortel leida tööd teises ELi liikmesriigis. Projekti algetapis soovitakse parandada 5000 inimese piiriülest liikuvust. Projekti kasutatakse ka selleks, et katsetada Euroopa tööturuasutuste võrgustiku EURESi muutmist üleeuroopaliseks tööhõiveteenistuseks.

Komisjon teatas 2012. aasta tööhõivemeetmete paketis (vt IP/12/380), et tal on kavas parandada EURESi süsteemi selleks, et muuta Euroopa tööjõuturg läbipaistvamaks ning juhatada tööotsijad ja töökoha vahetajad töökohtade juurde. Selle kaudu on juurdepääs ELi vabadele töökohtadele lihtsam ja andmete edastamine toimub reaalajas, samas antakse tööandjatele teavet sobivate oskustega kandidaatide kohta.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik Lázsló Andor ütles: „Katseprojekt „Sinu esimene EURESi töökoht” on esimene samm sellise spetsiifilistele vajadustele kohandatud tööhõiveteenuse väljatöötamiseks, mis aitaks inimestel leida tööd teises Euroopa riigis. Kui hõlbustatakse töö leidmist inimestel, kellel on oskused, mida vajatakse mõnes teises riigis, võib see aidata leevendada Euroopa tööhõivekriisi.”

Esimese EURESi töökoha tegevuskava kohaselt aitavad neli selleks väljavalitud tööhõiveagentuuri Saksamaal, Hispaanias, Taanis ja Itaalias leida noortel tööd muus liikmesriigis kui nende elukohaliikmesriik. Noortele ELi kodanikele vanuses 18–30 aastat antakse töökoha leidmiseks vajalikku teavet ja abi, aga ka võimalikku rahalist toetust töötaotluse esitamiseks või koolitusteks. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kus on kuni 250 töötajat, võivad taotleda rahalist abi äsja tööle võetud töötajate koolituskulude osaliseks katmiseks ning nende sisseseadmise toetamiseks.

Täna avaldatud väljaanded „Euroopa vabade töökohtade seire” ja „Euroopa töökohtade liikuvuse bülletään” aitavad samuti kaasa sellele, et tööotsijad leiaks endale töökoha teises riigis. Euroopa vabade töökohtade seires esitatakse põhjalik ülevaade Euroopa tööturu uudistest ja sellest, mis suunas arenevad tööturu vajadused. Väljaande kohaselt on kõrge kvalifikatsioon praegu töökoha leidmiseks väga oluline, sest üha rohkemates riikides vabade töökohtade arv väheneb.

Euroopa töökohtade liikuvuse bülletäänis analüüsitakse EURESi portaalis avaldatud vabu töökohti ja tõstetakse esile valdkonnad, kus on kõige rohkem tööpakkumisi. Praegu vajatakse ELis kõige rohkem müügiesindajaid, finantsspetsialiste, majapidajaid ja toitlustusteenindajaid.

Taustteave

Üle 5,5 miljoni noore Eurooplase otsib praegu tööd.

Projekti „Sinu esimene EURESi töökoht” veebisaidile saab Europa portaali kaudu: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob ning seal on esitatud tööhõiveagentuuride kontaktandmed ja osalemisjuhised. Veebisaidilt leiab ka kasutajajuhendi, teabelehe ja video, milles antakse selle uue ELi algatuse kohta põhjalik teave.

Andmed Euroopa vabade töökohtade seire jaoks saadakse väga mitmesugustest allikatest: riiklikud tööhõiveametid, ajutist tööd vahendavad asutused, elektroonilised teenused, ELi statistikaameti vabade töökohtade statistika (tööjõu-uuring), riiklikud statistikaametid ja muud asjakohased uurimisasutused.

Kord kvartalis ilmuv „Euroopa töökohtade liikuvuse bülletään” ning „Euroopa vabade töökohtade seire” on osa Euroopa Komisjoni tööhõivemeetmete paketist, mis on loodud konkreetselt neile inimestele, kes otsivad tööd väljaspool oma elukohapiirkonda või -riiki, ning EURESi nõustajatele, kelle ülesanne on selliseid tööotsijaid aidata.

Lisateave

MEMO/12/363

„Sinu esimene EURESi töökoht” – http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

EURES: http://ec.europa.eu/eures

„Noorte liikuvus”: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Noortele pakutavate võimaluste algatus: http://ec.europa.eu/social/yoi

„Euroopa vabade töökohtade seire”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Volinik Lázsló Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Jälgige László Andori uudiseid Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar