Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zaměstnanost: Komise zahajuje pilotní projekt „Tvoje první práce přes EURES“ s cílem pomoci mladým lidem najít zaměstnání

Brusel 21. května 2012 – Evropská komise zahájila pilotní projekt s cílem pomoci mladým lidem najít zaměstnání v jiné zemi EU. Ve své počáteční fázi se projekt „Tvoje první práce přes EURES“ zaměří na zlepšení přeshraniční mobility 5 000 lidí. Poslouží také jako zkušební prostředí pro přeměnu EURESu – sítě služeb zaměstnanosti členských států – v celoevropskou službu zaměstnanosti.

Jak bylo oznámeno v rámci balíčku opatření Komise v oblasti zaměstnanosti z dubna 2012 (viz IP/12/380), zamýšlí Komise zdokonalit EURES tak, aby zajišťoval větší transparentnost na evropském trhu práce a aby osobám, které hledají nebo chtějí změnit zaměstnání, pomohl práci najít. Umožní rovněž snadnější přístup k volným pracovním místům dostupným v EU v reálném čase a zároveň zaměstnavatelům poskytne přístup ke skupině uchazečů s odpovídajícími dovednostmi.

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, uvedl: „Pilotní projekt „Tvoje první práce přes EURES“ představuje naše první kroky směrem k více individualizované službě zprostředkování práce, která lidem pomůže získat zaměstnání v jiných evropských zemích. Součástí řešení kriticky vysoké nezaměstnanosti v Evropě může být pomoc lidem s odpovídajícími dovednostmi při hledání práce v jiných zemích, které tyto dovednosti potřebují.

V rámci programu „Tvoje první práce přes EURES“ budou čtyři vybrané služby zaměstnanosti z Německa, Španělska, Dánska a Itálie pomáhat mladým lidem hledat práci v jiných členských státech. V rámci programu budou mladým státním příslušníkům zemí EU ve věku 18–30 let poskytnuty při jejich náboru informace a pomoc a také možnost finanční podpory jejich žádosti o zaměstnání nebo školení. Malé a střední podniky, tj. společnosti s méně než 250 zaměstnanci, mohou požádat o finanční podporu za účelem úhrady části nákladů na zaškolení nově přijatých pracovníků a nákladů na pomoc související s jejich usazením se v nové zemi.

Rovněž dnešní vydání Evropského monitoru volných pracovních míst a Evropského bulletinu pro pracovní mobilitu pomáhají vhodným uchazečům v jedné členské zemi nalézt odpovídající pracovní místa v jiných zemích. Evropský monitor volných pracovních míst poskytuje komplexní přehled posledních událostí na evropském trhu práce a trendů v poptávce po povoláních. Evropský monitor uvádí, že v současné době zůstává vyšší kvalifikace důležitým faktorem pro nalezení pracovních příležitostí, přičemž stále větší počet zemí zaznamenává snižování počtu volných pracovních míst.

Bulletin pro pracovní mobilitu analyzuje volná pracovní místa zveřejněná na portálu pracovních příležitostí EURES a upozorňuje na to, kde jsou nejlepší možnosti zaměstnání. V současné době uvádí, že v EU jsou nejvíce žádaní prodejci, finančníci a pracovníci v oblasti úklidu domácnosti a restauračních služeb.

Souvislosti

Aktuálně hledá práci více než 5,5 milionů mladých Evropanů.

Internetové stránky programu „Tvoje první práce přes EURES“ jsou přístupné na portálu Europa na adrese: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob. Jsou zde uvedeny kontaktní údaje služeb zaměstnanosti zapojených do projektu „Tvoje první práce přes EURES“ a také návod jak se projektu zúčastnit. Na internetové stránce je k dispozici rovněž uživatelská příručka a video a také podrobné informace o této nové iniciativě na úrovni EU.

Údaje pro Evropský monitor volných pracovních míst jsou získávány z celé řady zdrojů: veřejné služby zaměstnanosti, agentury zprostředkující dočasnou práci, on-line služby, statistika volných pracovních míst statistického úřadu EU (šetření pracovních sil), národní statistické úřady a další související průzkumy.

Čtvrtletník Evropský bulletin pro pracovní mobilitu a Evropský monitor volných pracovních míst jsou součástí balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti Evropské komise, který je specificky zaměřen na osoby hledající práci mimo svůj domovský region nebo zemi a na poradce sítě EURES, kteří se těmto osobám snaží pomoci.

Další informace

Viz také MEMO/12/363

Tvoje první práce přes EURES: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

EURES: http://ec.europa.eu/eures

Mládež v pohybu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ : http://ec.europa.eu/social/yoi

Evropský vyhledávač volných pracovních míst:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Internetové stránky Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar