Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Заетост: Комисията дава старт на пилотния проект „Твоята първа работа с EURES“, за да подпомогне младите в намирането на работни места

Брюксел, 21 май 2012 г. – Европейската комисия даде старт на пилотен проект, който подпомага младите хора в намирането на работа в друга страна от ЕС. Целта на първата му фаза — „Твоята първа работа с EURES“ — е да бъде повишена трансграничната мобилност на 5000 души. Проектът ще бъде и опитно поле за трансформацията на EURES, мрежата на службите по заетостта на държавите членки, в паневропейска служба по заетостта.

Както Комисията съобщи през април 2012 г. в подготвения от нея Пакет за заетостта (вж. IP/12/380), намерението е EURES да бъде усъвършенствана, за да се постигне повече прозрачност на европейския пазар на труда, а търсещите работа и желаещите да сменят професионалното си амплоа да бъдат насочвани към районите, предлагащи работни места. EURES ще предлага и по-лесен достъп в реално време до свободните работни места в ЕС, а за работодателите — база от кандидати с нужните им умения.

Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „С пилотния проект „Твоята първа работа с EURES“ правим първи стъпки към една по-персонализирана служба по заетостта, която да помага на хората в намирането на работа в други европейски страни. Подкрепата за хората с нужните умения да намерят работа в други страни, които се нуждаят от тяхната квалификация, може да бъде част от решението за изход от кризата с безработицата в Европа.“

В рамките на проекта „Твоята първа работа с EURES“ четири служби по заетостта — от Германия, Испания, Дания и Италия — ще подпомагат младите хора в търсенето на работа в държави членки, различни от тяхната собствена. Като част от проекта на младите граждани на ЕС на възраст 18—30 години ще се предоставя информация и съдействие за тяхното наемане на работа, като съществуват и възможности за финансова подкрепа за кандидатстване или обучение. Малките и средните предприятия, т.е. фирмите с до 250 служители, могат да кандидатстват за финансова подкрепа за покриване на част от разходите за обучение на нови работници и помощ при установяването им.

Европейският монитор на свободните работни места и Европейският бюлетин за трудовата мобилност, които излизат днес, също дават своя принос за това търсещите работа и работните места от двете страни на държавните граници да се срещнат. Европейският монитор на свободните работни места прави подробен преглед на процесите на европейския трудов пазар през последните месеци и представя тенденциите в търсенето на работници и служители. Според Монитора по-високата квалификация е важен фактор за намиране на възможности за работа и в момента, когато във все повече страни броят на свободните работни места намалява.

Бюлетинът за трудовата мобилност прави анализ на работните места, обявени в портала за работни места EURES, и откроява най-добрите възможности. Според него в момента в ЕС най-търсените професии са в сферата на продажбите, финансите, домакинските услуги и ресторантьорството.

Контекст

В момента повече от 5,5 милиона млади европейци търсят работа.

Интернет страницата на „Твоята първа работа с EURES“ е достъпна през портала Europa на адрес: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg. На страницата са дадени данни за връзка със службите по заетостта от „Твоята първа работа с EURES“ и информация какво е нужно за участие в проекта. На същото място са качени и наръчник, дипляна и видео клип с подробна информация за новата, обща за ЕС инициатива.

Европейският монитор на свободните работни места набира данните си от широк кръг източници: публичните служби по заетостта, агенциите за временна заетост, онлайн службите, статистиката за свободните работни места на Статистическата служба на ЕС („Наблюдение на работната сила“), националните статистически служби, други разработки в областта.

Тримесечният Европейски бюлетин за трудовата мобилност, както и Европейският монитор на свободните работни места са част от Пакета за заетостта на Европейската комисия и са специално насочени към хората, които търсят работа извън своя регион/страна, и към съветниците от EURES, които ги подпомагат.

За повече информация:

Вж. и MEMO/12/363

„Твоята първа работа с EURES“: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg

EURES: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg

Младежта в движение“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=bg

ИнициативаВъзможности за младежта“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=bg

Европейски монитор на свободните работни места:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1283&furtherNews=yes

Уебсайт на Ласло Андор: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия за заетостта, социалните въпроси и приобщаването:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Ласло Андор в Туитър: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar