Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Nova Evropska agenda za potrošnike – krepitev zaupanja in rasti s potrošniki v središču enotnega trga

Bruselj, 22. maja 2012 – Izdatki evropskih potrošnikov znašajo 56 % BDP Evropske unije. To pomeni, da imajo potrošniki moč za nov zagon evropskega gospodarstva. Samo potrošniki z okrepljeno močjo in visoko stopnjo zaupanja lahko v celoti izkoristijo možnosti enotnega trga ter pospešijo inovacije in rast. Evropska komisija je zato danes sprejela Evropsko agendo za potrošnike, strateško vizijo za potrošniško politiko EU v prihodnjih letih, s katero želi čim bolj povečati udeležbo potrošnikov na trgu in njihovo zaupanje vanj. Štirje glavni cilji agende so krepitev varstva potrošnikov, boljša informiranost, lažje uveljavljanje in zagotavljanje pravnega varstva ter prilagoditev potrošniških pravic in politik družbenim in gospodarskim spremembam. Predvideva tudi številne pomembne ukrepe, ki se bodo izvajali do leta 2014.

„Za rast v Evropski uniji sta potrebna tako konkurenčna ponudba kot veliko povpraševanje. Zato morajo biti v središču politik EU ob podjetjih tudi potrošniki. Potrebujemo potrošnike z visoko stopnjo zaupanja, ki bodo lahko dali zagon evropskemu gospodarstvu,“ je povedala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, ter dodala: „Spodbujati želimo čezmejno spletno nakupovanje. Zato morajo EU in države članice pravice potrošnikov prilagoditi digitalni dobi. Z direktivo o pravicah potrošnikov in predlogom za posodobitev pravil za varstvo podatkov smo naredili prve korake za povečanje zaupanja potrošnikov v spletno nakupovanje. Naslednji korak bo posodobitev pravil za počitniške pakete iz leta 1990, ki bodo po novem upoštevala dejstvo, da vedno več ljudi počitnice rezervira prek spleta. Vendar je za približanje digitalnega enotnega trga potrošnikom potrebno več kot samo novi zakoni. Države članice morajo hitro in nebirokratsko izvajati pravila EU, da bodo pravice 500 milijonov evropskih potrošnikov postale resničnost.“

„V trenutnih gospodarskih razmerah nujno potrebujemo trdno potrošniško politiko. Krepitev moči 500 milijonov potrošnikov v EU bo ključna za rast evropskega gospodarstva,“ je poudaril evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli. „Z danes sprejeto strategijo želimo potrošnikom ponuditi orodja za aktivno sodelovanje na trgu, izkoriščanje njegovih možnosti, svobodno izbiro in uveljavljanje pravic ter tako okrepiti njihovo moč in zaupanje. To bomo med drugim dosegli tako, da bomo pregledali evropski zakonodajni okvir in zagotovili, da so izdelki in živila na enotnem trgu varni, da bomo v sodelovanju z nacionalnimi organi učinkovitejše uveljavljali evropske potrošniške zakone, potrošnikom prek evropskih centrov za varstvo potrošnikov zagotavljali večjo podporo pri čezmejnem nakupovanju in bolj sistematično vključevali interese potrošnikov v tiste politike EU, ki imajo ključen gospodarski pomen za gospodinjstva.“

Pravice in varstvo evropskih potrošnikov so med najbolj razvitimi na svetu. Potrošniki so zaščiteni pred nevarnimi izdelki, zavajajočim oglaševanjem, nepredvidenimi stroški mobilnega gostovanja ali dvomljivimi praksami na spletu, v primeru težav pa lahko računajo na pomoč. Predloga za alternativno in spletno reševanje sporov (ARS/SDR), o katerih se razpravlja prav zdaj, bosta potrošnikom omogočila, da bodo težave reševali hitro, enostavno in poceni. Drug primer je evropski postopek v sporih majhne vrednosti, ki poenostavlja, pospešuje in zmanjšuje stroške sodnih postopkov v čezmejnih zadevah pri zneskih do 2000 evrov. Od leta 2013 bodo potrošniki prek evropskega portala e-pravosodje na spletu lahko v katerem koli uradnem jeziku izpolnili ustrezni obrazec in tako prihranili čas in trud.

Poleg obširne obstoječe zakonodaje o varstvu potrošnikov in številnih evropskih potrošniških politik je treba vzpostaviti tudi celovit okvir za spopadanje s perečimi izzivi, povezanimi na primer z digitalizacijo vsakdanjega življenja, potrebo po premiku k bolj trajnostnim vzorcem porabe in posebnimi potrebami ranljivih potrošnikov.

Štirje glavni cilji

Agenda za potrošnike predstavlja ukrepe za doseganje ciljev evropske strategije za rast Evropa 2020. Nadgrajuje in dopolnjuje druge pobude, kot so poročilo o državljanstvu EU (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525), akt za enotni trg, evropska digitalna agenda (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) in načrt za gospodarnost z viri (glej IP/11/1046). Temelji na štirih glavnih ciljih za povečanje zaupanja potrošnikov.

  • Krepitev varstva potrošnikov: okrepiti je treba regulativni okvir za blago, storitve in živila ter zagotoviti bolj učinkovito nadzorovanje trga.

  • Boljša informiranost: da bodo potrošniki kos vedno kompleksnejšim trgom, potrebujejo ustrezna orodja in informacije (od tega, kolikšni so resnični stroški potrošniškega kredita, do tega, kje lahko vložijo reklamacijo). To je pomembno tako za potrošnike kot trgovce, pri tem pa imajo ključno vlogo potrošniške organizacije.

  • Lažje uveljavljanje in zagotavljanje pravnega varstva: brez tega pravice v praksi nimajo pomena. To je še zlasti pomembno, ker škoda, ki jo utrpijo evropski potrošniki zaradi težav, ki so povod za reklamacijo, predstavlja okoli 0,4 % BDP EU1. Ključna je vloga mrež za krepitev moči potrošnikov2.

  • Prilagoditev potrošniških pravic in politik družbenim spremembam in njihovo približanje vsakdanjemu življenju: zakonodajo o varstvu potrošnikov je treba prilagoditi digitalni dobi in se spopasti s težavami potrošnikov pri spletnem nakupovanju, upoštevati je treba potrebe ranljivih potrošnikov in olajšati trajnostne odločitve.

Pet glavnih sektorjev

Agenda podpira interese potrošnikov v petih glavnih sektorjih3.

  • Živilski: zagotavljanje trajnosti in varnosti.

  • Energijski: omogočanje potrošnikom, da za svoj denar na liberaliziranem trgu dobijo največ in da lahko bolje upravljajo porabo energije.

  • Finančni: zaščita finančnih interesov potrošnikov in zagotavljanje orodij za upravljanje financ.

  • Prometni: prilagoditev zakonodaje modernim načinom potovanja in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

  • Digitalni: reševanje težav potrošnikov pri spletnem nakupovanju in zagotavljanje njihove zaščite.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

Glej tudi: Poročilo o potrošniški politiki, objavljeno z Agendo za potrošnike

Spletišče Generalnega direktorata za pravosodje o potrošniškem in trženjskem pravu:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_sl.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

1 :

Raziskava o krepitvi moči potrošnikov; Eurobarometer št. 342, 2010.

2 :

Evropski potrošniški centri (European Consumer Centres) in Sodelovanje pri varstvu potrošnikov (Consumer Protection CooperationCPC).

3 :

Po potrošniškem barometru je teh pet sektorjev za potrošnike najbolj problematičnih.


Side Bar