Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

O nouă Agendă a consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii prin așezarea consumatorilor în centrul preocupărilor pieței unice

Bruxelles, 22 mai 2012 – Cheltuielile de consum, care se ridică la 56% din PIB-ul UE, reflectă uriașa putere a consumatorilor de a impulsiona economia europeană. Iar consumatorii au nevoie să se bucure de drepturi și să fie încrezători pentru a putea exploata pe deplin potențialul pieței unice și a stimula inovarea și creșterea. Din acest motiv, viziunea strategică pentru anii următori a Comisiei Europene în ceea ce privește politica UE în domeniul consumatorilor, adoptată azi, este menită să maximizeze participarea și încrederea acestora în piață. Construită în jurul a patru obiective principale, Agenda consumatorului european are rolul de a spori încrederea consumatorilor prin creșterea siguranței pentru consumatori, îmbunătățirea cunoștințelor acestora, intensificarea aplicării legii și asigurarea posibilității de obținere de reparații, precum și adaptarea drepturilor consumatorilor și a politicilor în domeniu la schimbările apărute în societate și în economie. Agenda prevede, de asemenea, mai multe acțiuni fundamentale, care trebuie puse în aplicare până în 2014.

„Pentru creștere economică, Uniunea Europeană are nevoie atât de furnizori competitivi, cât și de o cerere puternică. Prin urmare, consumatorii trebuie să se afle la fel de mult în centrul politicilor UE ca și întreprinderile. Avem nevoie de consumatori încrezători, care să stimuleze economia europeană”, a spus Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar al UE pentru justiție. „Dorim să stimulăm cumpărăturile transfrontaliere online și, pentru aceasta, UE și statele sale membre trebuie să adapteze drepturile consumatorilor la era digitală. Am făcut deja primii pași în direcția creșterii încrederii consumatorilor în mediul electronic prin Directiva privind drepturile consumatorilor și prin propunerea privind modernizarea normelor de protecție a datelor. Ca următoare etapă, Comisia intenționează să modernizeze normele UE privind pachetele de servicii turistice, care datează din 1990, pentru a ține seama de faptul că tot mai mulți oameni își fac acum rezervările pentru vacanțe online. Cu toate acestea, e nevoie de ceva mai mult decât de legi noi pentru ca piața unică digitală să funcționeze cu adevărat pentru consumatori. Statele membre trebuie să intensifice punerea în aplicare rapidă și nebirocratică a normelor UE, astfel încât drepturile consumatorilor să devină realitate pentru cei 500 de milioane de consumatori din Uniune”.

„În contextul economic actual, o politică solidă în domeniul protecției consumatorilor este o necesitate. Conferirea de drepturi celor 500 de milioane de consumatori va contribui în mod fundamental la creșterea economiei europene”, a spus comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor, John Dalli. „Strategia adoptată astăzi este menită să confere drepturi consumatorilor și să le sporească încrederea, furnizându-le instrumentele necesare pentru a putea participa în mod activ pe piață, pentru a face ca piața să fie funcțională din punctul lor de vedere, pentru a le permite să-și exercite puterea de a alege și de a-și vedea drepturile aplicate în mod adecvat. Și facem asta, de exemplu, prin revizuirea cadrului UE de garantare a siguranței produselor și alimentelor pe piața internă, prin intensificarea punerii în aplicare a legilor UE privind protecția consumatorului în strânsă colaborare cu autoritățile naționale, prin asigurarea de sprijin crescut pentru consumatorii care fac cumpărături transfrontaliere prin Centrele Europene ale Consumatorilor și prin integrarea mai sistematică a intereselor consumatorilor în politicile UE de mare importanță economică pentru gospodării”.

Consumatorii europeni se bucură de unele dintre cele mai ridicate niveluri de drepturi și de protecție a consumatorilor din lume, atât în ceea ce privește protecția împotriva produselor nesigure, a publicității înșelătoare, a tarifelor de roaming imprevizibile sau a practicilor online dubioase, cât și în privința sprijinului acordat atunci când lucrurile nu se desfășoară cum ar trebui. Propunerile privind soluționarea alternativă a litigiilor și cele privind soluționarea online a litigiilor (SAL/SOL), aflate în curs de dezbatere, le vor permite să rezolve problemele întâmpinate mai rapid, mai ușor și cu costuri mai mici. Un alt exemplu este procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, care simplifică, urgentează și reduce costurile litigiilor în cazuri transfrontaliere pentru sume de până la 2 000 EUR. Începând din 2013, prin intermediul portalului european e-justiție, consumatorii vor putea să completeze cererile de reparații cu valoare redusă online, în oricare dintre limbile oficiale, ceea ce îi va ajuta să economisească mult timp și eforturi.

Deși UE dispune de un corpus substanțial de legi în domeniul protecției consumatorilor și deși perspectiva consumatorilor este luată în considerare în multe dintre politicile UE, este necesar și un cadru cuprinzător care să permită abordarea provocărilor iminente, precum cele legate de digitizarea vieții de zi cu zi, de dorința de progres înspre modele de consum mai durabile și de necesitățile specifice ale consumatorilor vulnerabili.

Patru obiective principale

Agenda consumatorului prezintă măsuri menite să ducă la atingerea obiectivelor strategiei de creștere a UE, Europa 2020. Agenda a fost construită și completează alte inițiative, precum Raportul UE privind cetățenia (a se vedea IP/10/1390 și MEMO/10/525), Actul privind piața unică, Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200) și Foaia de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor (a se vedea IP/11/1046). În aceste scopuri, agenda a fost elaborată având în vedere patru obiective principale, destinate să sporească încrederea consumatorilor.

  • Consolidarea siguranței consumatorilor: în ceea ce privește mărfurile, serviciile și produsele alimentare, prin întărirea cadrului de reglementare și prin eficientizarea supravegherii pieței.

  • Îmbunătățirea cunoștințelor: pentru a ajuta consumatorii să facă față tot mai marii complexități a pieței, furnizându-le instrumentele și informațiile necesare pentru a înțelege totul, de la costul real al unui credit de consum la găsirea locului adecvat în care să depună o reclamație. Acest lucru este important atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, iar rolul organizațiilor consumatorilor este esențial.

  • Îmbunătățirea aplicării legii și asigurarea posibilității de obținere de reparații, fără de care drepturile nu pot exista în practică. Acest obiectiv este cu atât mai relevant cu cât prejudiciile suferite de consumatorii europeni generate de probleme care au dus la reclamații sunt estimate la circa 0,4% din PIB-ul UE1. Este esențial și rolul jucat de rețelele de protecție a consumatorilor2.

  • Adaptarea politicilor la schimbările din societate și la realitatea de zi cu zi: adaptarea legislației privind protecția consumatorilor la era digitală și abordarea problemelor cu care se confruntă consumatorii online; luarea în considerare a nevoilor consumatorilor vulnerabili; simplificarea alegerilor durabile.

Cinci sectoare-cheie

Agenda sprijină interesele consumatorilor în sectoarele-cheie3.

  • Produsele alimentare: pentru garantarea unor produse alimentare durabile și sigure.

  • Energia: astfel încât consumatorii să beneficieze de cel mai bun raport calitate-preț pe piața liberalizată și să-și gestioneze mai bine consumul de energie.

  • Financiar: pentru protejarea intereselor consumatorilor și pentru a le oferi acestora instrumentele necesare pentru a-și putea administra finanțele.

  • Transportul: pentru adaptarea legislației la modelele moderne de transport și pentru sprijinirea mobilității durabile.

  • Digital: pentru abordarea problemelor cu care se confruntă consumatorii și pentru asigurarea protecției lor online.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

De asemenea: Raportul privind politica în domeniul protecției consumatorilor, publicat împreună cu Agenda consumatorului

Site-ul internet al DG Justiție – Legislația privind consumatorii și comercializarea:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_ro.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție: http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2 2967 456

1 :

Ancheta privind consolidarea drepturilor consumatorilor; Eurobarometru nr. 342; 2010..

2 :

Centrele Europene ale Consumatorilor (European Consumer Centres) și CPC.

3 :

Aceste sectoare au fost identificate drept unele dintre cele mai problematice pentru consumatori, conform Tabloului de bord al piețelor de consum.


Side Bar