Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pārtikas nodrošinājums: ES atbalsta G8 iniciatīvu Jaunas alianses veidošanai ar partnervalstīm, donoriem un privāto sektoru.

Briselē, 2012. gada 18. maijā. Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šodien, G8 samita priekšvakarā izveidoto Jauno aliansi pārtikas un uztura nodrošinājuma uzlabošanai. ES ir aktīvi piedalījusies Jaunās alianses tapšanā, kuras mērķis ir veicināt produktivitāti, iekšzemes un starptautiskās privātā sektora investīcijas, kā arī atbalstīt inovāciju un tehnoloģiju attīstību Āfrikā.

Tā sniegs atbalstu savas darbības ietvaros, lai risinātu bada un nabadzības problēmas, kā arī pārtikas nodrošinājuma, uztura un lauksaimniecības attīstības jautājumus. Jaunā alianse apvienos donorus, partnervalstis un privāto sektoru kopīgos centienos palīdzēt 50 miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības nākamo desmit gadu laikā. Sanāksmē tika izvērtēts paveiktais kopš 2009. gada G8 samita Akvilā un secināts, ka Eiropas Komisija ir pārspējusi tās apņemšanos, nodrošinot 3,8 miljardus eiro ātrāk, nekā sākotnēji prognozēts - divu, nevis trīs gadu laikā.

Starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva un ES Attīstības komisārs Andris Piebalgs uzsver: “Eiropas Savienībai ir vadoša nozīme cīņā pret badu, par ko liecina mūsu ātrā, 2009. gada G8 samitā Akvilā uzņemto saistību, izpilde. ES sniedza būtisku un ātru atbalstu, lai palīdzētu vissmagāk skartajiem cilvēkiem Āfrikas Raga un Sahelas apgabala pārtikas krīzē. Kopš tā laika mēs esam uzsākuši iniciatīvas, lai palīdzētu atsevišķām valstīm labāk sagatavoties katastrofām un kļūt izturīgākām. Mēs esam pārliecināti, ka, veicinot donoru un privātā sektora sadarbību, mēs varam palīdzēt risināt bada cēloņus un to izskaust. ES aktīvi atbalstīs Jauno aliansi un nodrošinās to, lai visas jaunās iniciatīvas galvenokārt sniedz labumu mazajiem lauksaimniekiem un sievietēm.”

Jaunā alianse veicinās privātā sektora investīcijas lauksaimniecībā, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kā arī pētīs veidus, kā samazināt risku, sniedzot labākus juridiskos un administratīvos nosacījumus investoriem.

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē faktu, ka ir ietverts arī atbalsts, lai jaunattīstības valstīs īstenotu Pasaules pārtikas nodrošinātības komitejas 11. maijā apstirpinātās Brīvprātīgās pamatnostādnes par zemes īpašumtiesībām (VGLT), kā arī Atbildīgu investīciju principus (PRAI). Riska pārvaldība un pētījumi lauksaimniecībā, kā piemēram, augsnes uzlabošana, kaitēkļu pārvaldība, sēklu šķirņu uzlabojumi un uzturs ir tās jomas, kuru darbības ES plāno atbalstīt.

ES jaunās attīstības politikas Pārmaiņu programmas ietvaros pārtikas nodrošinājums un lauksaimniecība ir noteiktas kā prioritārās nozares ES atbalstam. Tā arī atzīst privātā sektora būtisko lomu. Tādējādi ES pauž gandarījumu, ka šī gada sanāksmē uzsvars tiek likts uz privātā sektora dalībnieku piesaisti.

Pamatinformācija

Jau daudzus gadus Eiropas Savienībai ir bijusi vadošā loma bada un nepietiekama uztura jautājumu risināšanā. ES ir pasaulē lielākais dotāciju donors pārtikas nodrošinājuma jomā. Saskaroties ar pārtikas cenu krīzi 2007./2008. gadā, ES bija pirmais donors, kas proaktīvi izstrādāja konkrētu instrumentu (Pārtikas mehānismu), lai palīdzētu valstīm tikt galā ar aizvien pieaugošo pārtikas trūkumu, ko izraisīja svārstīgās pārtikas cenas.

2009. gadā Akvilā visas valstis, kas bija pārstāvētas, apņēmās mobilizēt 22 miljardus ASV dolāru (14,3 miljardi eiro) trīs gadu laikā, reaģējot uz pārtikas cenu paaugstināšanos. Tās vienojās par saskaņotu un visaptverošu stratēģiju, koncentrējoties uz ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un nezaudējot apņēmību nodrošināt pietiekamu pārtikas palīdzību ārkārtas gadījumos.

Papildus 1 miljardam eiro, ko ES ir atvēlējusi Pārtikas mehānismam, Akvilā Komisija ES vārdā apņēmās nodrošināt vēl 2,7 miljardus eiro, lai veicinātu globālo nodrošinājumu ar pārtiku 2010.-2012. gadā. Pēdējo divu gadu laikā vien Komisija apņēmusies nodrošināt gandrīz 3 miljardus eiro, lai izpildītu savas saistības atbalstīt lauksaimniecību un nodrošinātību ar pārtiku. Izpildījusi savu apņemšanos vienu gadu pirms saistību termiņa beigām, ES apņemšanās attiecībā uz pasaules pārtikas nodrošinājumu ar to nebeidzas.

Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un uzturs ir ES ilgtermiņa attīstības sadarbības programmas darāmo darbu saraksta augšdaļā un ir svarīgs dialoga aspekts ar partnervalstu valdībām. Paredzams, ka šiem jautājumiem tiks veltīta īpaša uzmanība nākamajā plānošanas posmā, kurā tiks apskatīta ES attīstības palīdzība laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Plašāka informācija

Skatīt arī:

IP/12/480 - Eiropas Savienība G8 augstākā līmeņa sanāksmē Kempdeividā (ASV) 2012. gada 18.-19. maijā: "Vienoti rīcībā"

MEMO/12/357 - Eiropas Savienība G8 augstākā līmeņa sanāksmē Kempdeividā (ASV): Jautājumi un atbildes

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv .htm

ES attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Pārmaiņu programma

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar