Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: 20 éves az uniós természetvédelmi politika

Brüsszel, 2012. május 21. – A mai napon a természetvédelemmel és a környezet fenntartható használatával kapcsolatos két kulcsfontosságú politikai eszköz, az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE, az uniós környezetvédelmi finanszírozási program is fennállásának húszéves évfordulóját ünnepli. Húsz évvel ezelőtt az EU tagállamai egyhangúlag fogadták el az élőhelyvédelmi irányelvet, amelynek célja a leginkább veszélyeztetett növény- és állatfajok, illetve élőhelyek védelme szerte Európában. Az irányelv elfogadása válasz volt az azzal kapcsolatos aggodalmakra, hogy a földhasználat megváltozása, a környezetszennyezés és az urbanizáció nyomán rohamos ütemben csökken a vadon élő növények és állatok, valamint a természetes élőhelyek száma. E folyamat visszafordítása érdekében az irányelv létrehozta a védett területeket összefogó Natura 2000 hálózatot, amelynek fejlesztéséhez a LIFE elnevezésű pénzügyi eszköz biztosít stratégiai jelentőségű anyagi támogatást.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Ma, az uniós természetvédelmi jogszabályok elfogadásának húszéves évfordulóján joggal lehetünk büszkék, hiszen ezek a jogszabályok hozzájárulnak gazdag természeti örökségünk védelméhez. A biodiverzitás az emberiség „életbiztosítása”, és a biodiverzitás szempontjából legértékesebb területek védelmét célzó Natura 2000 ennek egyik alapvető eleme. Van mit ünnepelnünk, hiszen az elmúlt két évtizedben hatalmas előrelépést sikerült elérni. A természetnek azonban továbbra is szüksége van a segítségünkre, amit a nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatások révén sokszorosan fog meghálálni.”

Az elfogadását követő két évtizedben az élőhelyvédelmi irányelv számottevő mértékben hozzájárult a biológiai sokféleség szempontjából legjelentősebb értékeink pusztulásának megállításához, és ma már számos növény- és állatfaj, illetve élőhely esetében szemmel látható javulás tapasztalható. A Natura 2000 hálózathoz több mint 26 000 védett terület tartozik, ezek együttesen nagyobb területet tesznek ki, mint Németország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság együtt. A hálózathoz ma már nemcsak az EU területének mintegy 18%-a tartozik, hanem 200 000 négyzetkilométernyi védett tengeri terület is. Szlovénia például összterületének több mint egyharmadát javasolta felvenni a védett területek közé.

Az elmúlt húsz évben a természetvédelemre szánt uniós támogatások összege is nőtt. A LIFE program, amelyet az élőhelyvédelmi irányelvvel egy időben fogadtak el, több mint kétezer Natura 2000 terület kezeléséhez és helyreállításához nyújtott támogatást 1,2 milliárd eurónál is nagyobb összegben.

A LIFE keretében támogatásban részesített projekteknek köszönhetően sikerült olyan veszélyeztetett fajokat megmenteni a kipusztulástól, mint a folyami kagyló Németországban és a Cseh Köztársaságban, az abruzzói zerge Olaszországban, a rákosi vipera Magyarországon vagy az ibériai sas Spanyolországban. A LIFE-program támogatást nyújt továbbá a Németországban, Dániában, Svédországban és Lettországban honos vöröshasú unka védelméhez is.

A helyreállítási intézkedéseknek köszönhetően Európa-szerte számos gazdag élővilággal rendelkező élőhelyet sikerült megóvni a nagyarányú pusztulástól: sikerült megvédeni a Litvániában található homokdűnéket, Franciaországban megtisztították az idegen fajoktól a neptunhínár-állományokat, Ausztriában helyreállították a Duna egy partszakaszát, Svédországban egyes lombhullató erdőket, Hollandiában egyes vizes élőhelyeket, Lengyelországban és Dániában pedig a dagadólápokat. A LIFE ezen kezdeményezések közül számoshoz nyújtott támogatást.

Háttér-információk

A Natura 2000 nem szoros értelemben vett természetvédelmi területek hálózata, hanem olyan kezdeményezés, amely a fenntartható föld- és vízhasználat szélesebb értelemben vett elvén nyugszik. Az ilyen területeken lehet gazdasági tevékenységeket folytatni, de csak olyanokat, amelyek nem veszélyeztetik az adott terület védelmével összefüggő célokat. A Natura 2000 a szabadidős tevékenységek és a turizmus terén is számos új lehetőséget biztosít. Becslések szerint évente 1,2–2,2 milliárd látogató keresi fel a Natura 2000 területeket, és az ehhez kapcsolódó turizmus éves szinten 5 és 9 milliárd euró közötti összegű hasznot eredményez.

A Natura 2000 területek integritását az újonnan megvalósítandó fejlesztések során is szem előtt kell tartani, és a potenciálisan káros fejlesztésekre csak mindenre kiterjedő ökológiai vizsgálat után kerülhet sor, és kizárólag akkor, ha az adott fejlesztésnek nincs alternatívája, a projekt nyomós közérdeket szolgál, és a területben tett minden esetleges kárt megfelelően kompenzálnak. Lengyelországban például a Via Baltica elnevezésű közlekedési folyosó fejlesztése során megváltoztatták a tervezett útvonalat, míg Skóciában egy szélerőmű-park helyszínét úgy módosították, hogy a szirti sas élőhelyét meg lehessen óvni.

A Natura 2000 szempontjából elengedhetetlen a helyi érdekeltek bevonása, hiszen ez új lehetőségeket biztosít a fenntartható földhasználat előmozdítására: erre jó példát kínál az úgynevezett természetbarát gazdálkodás, amelyet egy LIFE-program keretében vezettek be az írországi Burrenben található glaciális karsztos területen. Franciaországban a kormány szorosan együttműködik a helyi földtulajdonosokkal annak érdekében, hogy mindenütt bevezessenek területkezelési terveket.

A Natura 2000 hálózathoz tartozó területek hatékony kezelése és helyreállítása komoly költségekkel jár, és ezek egy része olyan uniós támogatási eszközök révén fedezhető, mint a vidékfejlesztési vagy a regionális alapok. A Natura 2000 hálózat azonban nem csupán a hozzá tartozó területek által önmagukban képviselt érték miatt fontos, hanem a területek által biztosított nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatások és társadalmi-gazdasági előnyök miatt is: ez utóbbiak pénzben kifejezett értéke ugyanis sokszorosan meghaladja a befektetett költségeket.

A Bizottság ma közzétesz egy, az élőhelyvédelmi irányelvről szóló brosúrát is, amely az eddig elért számos eredmény közül néhányat részletesen is bemutat, és ezzel alátámasztja a szóban forgó jogszabály által képviselt valódi uniós hozzáadott-értéket. Az évfordulót szerte Európában méltón megünneplik: az uniós tagállamokban található számos Natura 2000 területen kerül sor különleges eseményekre, és több mint 300 program várja az érdeklődőket a LIFE-hoz kapcsolódóan. 2012 októberében a témával foglalkozó konferenciát szerveznek Belgiumban.

További információk

Az élőhelyvédelmi irányelvről szól ünnepi brosúra itt érhető el:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Az Európai Unió természetre és biodiverzitásra vonatkozó szakpolitikája:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Az EU LIFE-programjának internetes oldala:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

A LIFE-projektekkel kapcsolatos audiovizuális anyagok:

http://lifevideos.eu/videos/

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar