Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινά την ενίσχυση για την εξυγίανση της ελληνικής T Bank

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε για περίοδο έξι μηνών κρατική ενίσχυση ύψους περίπου 680 εκατ. ευρώ, η οποία χορηγήθηκε από το ελληνικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων («ΤΕΚΕ»), για τη διευκόλυνση της απόκτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της ελληνικής T Bank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος στο πλαίσιο της εξυγίανσης της T Bank. Η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πριν λάβει οριστική απόφαση για την αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού Joaquín Almunia δήλωσε τα εξής: «Όταν μια μικρή τράπεζα αντιμετωπίζει δυσκολίες, η πώληση των υγιών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της σε μεγαλύτερη τράπεζα αποτελεί συχνά την καλύτερη λύση. Η Επιτροπή βεβαιώθηκε ότι η χορηγηθείσα στο εν λόγω πλαίσιο ενίσχυση είχε περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο ώστε να αποζημιωθεί ο αγοραστής για τη χαμηλότερη αξία των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού σε σύγκριση με τα μεταβιβασθέντα στοιχεία του παθητικού.»

Στις 17 Δεκεμβρίου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προχώρησε σε εξυγίανση της T Bank μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία οδήγησε στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της T Bank, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί εξυγίανσης εταιρειών. Η T Bank τέθηκε σε εκκαθάριση. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εύλογη αξία των στοιχείων του παθητικού που μεταβιβάστηκαν από την T Bank στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ανερχόταν σε περίπου 2,16 δισ. ευρώ και η εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού ανερχόταν σε περίπου 1,48 δισ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών ύψους περίπου 680 εκατ. ευρώ καλύφθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρέμβαση αυτή συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παρέμβαση του ΤΕΚΕ ήταν αναγκαία για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στις ελληνικές τραπεζικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους. Επομένως, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο για περίοδο έξι μηνών. Αν οι ελληνικές αρχές υποβάλουν στην Επιτροπή, εντός αυτής της εξάμηνης περιόδου, επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της T Bank στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, αυτή η προσωρινή έγκριση θα παραταθεί αυτόματα μέχρι η Επιτροπή να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος.

Πλαίσιο

T Bank είναι η νέα επωνυμία της Aspis Bank, μιας μικρής τράπεζας που ιδρύθηκε το 1992. Η Aspis Bank είχε ορισμένα προβλήματα στο παρελθόν, π.χ. χαμηλή κεφαλαιακή βάση. Στις 17 Δεκεμβρίου 2011 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην εξυγίανση της T Bank μέσω της εντολής μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, που ήταν ήδη μέτοχος της T Bank (με μερίδιο περίπου 32,9%).

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος αποτελεί την έκτη μεγαλύτερη εγχώρια τράπεζα και ιδρύθηκε το 1900. Τον Μάιο του 2009, το μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος αυξήθηκε κατά περίπου 225 εκατ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 2,9% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας κατά την περίοδο εκείνη) βάσει του ελληνικού καθεστώτος ανακεφαλαιοποίησης το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Νοεμβρίου 2008 και στη συνέχεια παρατάθηκε. Επίσης, η τράπεζα έλαβε εγγυήσεις βάσει του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων που εγκρίθηκε από την Επιτροπή επίσης στις 19 Νοεμβρίου 2008 και στη συνέχεια παρατάθηκε.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό απόφασης SA.34115 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, όταν θα έχουν λυθεί τα τυχόν προβλήματα εμπιστευτικότητας. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρίζονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar