Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

20 maj: Havets dag i Europa hyllar våra oceaner och hav

Bryssel 16 maj 2012 – Den 20 maj i år firar Europeiska unionen Havets dag 2012 med evenemang i medlemsländerna. EU-konferensen Havets dag är det största evenemanget, och kommer i år att hållas i Göteborg den 21–22 maj 2012 med nästan 1 000 deltagare. Varje år kommer intressenter från en lång rad sektorer inom havsnäringen till evenemanget för att diskutera de möjligheter och utmaningar som havsregioner- och -sektorer i hela Europa nu ställs inför, från turism och fiske till sjötransporter och klimatförändringar. EU-kommissionären med ansvar för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki, kommer att ansluta sig till svenska ministrar och andra EU-personligheter på konferensen den 21 maj. Den 22 maj blir det en lång rad aktiviteter och evenemang för intressenter med workshoppar och utställningar.

Årets konferenstema är Hållbar tillväxt från haven och kustområden: blå tillväxt. Blå tillväxt är den ekonomiska pelaren i EU:s integrerade havspolitik som ingår i Europa 2020-strategin. Det främsta målet är att skapa tillväxt och nya jobb inom havsekonomin. Målet kan uppnås genom ytterligare hållbar utveckling av havsnäringens olika sektorer i EU:s ekonomi. Europa är den havsekonomi som kommit längst jämfört med alla andra kontinenter. Så EU kan skörda en viktig andel av vad hav och kuster har att erbjuda, vilket gynnar EU:s invånare och samhället som helhet.

Tre dagar med havet

Startskottet för Havets dag i Europa 2012 går söndagen den 20 maj med en stor havsfestival i Göteborg. Med aktiviteter och evenemang längs Göteborgs kajer och på Göta kanal visas havets mångfald: havsforskning, hoten mot havsmiljön, klimatförändringarnas effekter, fiske, sjöfart, hamnarnas utveckling, marina nationalparker, fysisk planering för hav och kuster, vind- och vågenergi, traditionella skepp och fartyg med mera.

Den 21 maj gästas konferensen av framstående talare med nyckelroller: Maria Damanaki, EU-kommissionär för havsfrågor och fiske, Catharina Elmsäter–Svärd, Sveriges infrastrukturminister, Lena Ek, miljöminister, Eskil Erlandsson, landsbygdsminister – som även har ansvar för fisket –, Koji Sekimizu, IMO:s generalsekreterare, Ole Sohn, Danmarks närings- och handelsminister, som företräder det danska ordförandeskapet i EU, svenska riksdagsledamöter och andra kända internationella personligheter. Talarna kommer att diskutera dagens stora utmaningar och nya möjligheter för havsekonomin.

Den 21 maj kommer Göteborg också att stå värd för det officiella undertecknandet av EU:s arbetsmarknadsparters överenskommelse om ILO:s konvention 188 om arbete i fiskerinäringen. Maria Damanaki kommer att närvara när överenskommelsen undertecknas av Europêche/Cogeca och Europeiska transportarbetarförbundet.

Den 22 maj är intressenternas dag. På programmet står 26 workshoppar och det kommer att finnas ett utställningsområde där intressenter inom havsnäringen visar upp ett brett urval politiska initiativ som har samband med vatten och hav.

Bakgrund

Havets dag i Europa skapades genom en trepartsförklaring från EU-kommissionen, EU-parlamentet och rådet den 20 maj 2008. Havets dag firas varje år den 20 maj och dagarna däromkring, och har till syfte att synliggöra det maritima Europa. De tidigare upplagorna hölls i Bryssel (2008), Rom (2009), Gijon (2010) och Gdansk (2011). Havets dag i Europa skapades som ett led i EU:s integrerade havspolitik 2007 som vill betona kopplingarna mellan de olika politikområden som påverkar haven och främja en hållbar tillväxt i havsnäringens olika sektorer och regioner.

Mer information

För all information om konferensen och det fullständiga programmet surfa på http://ec.europa.eu/maritimeday

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar