Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság első ízben végez schengeni állapotfelmérést

Brüsszel, 2012. május 16. – A schengeni térségen belül ma már több mint 400 millió európai polgár élvezi az útlevél nélküli utazás előnyeit, akik évente 1,25 milliárd alkalommal kelnek útra – a szabad mozgáshoz való jog védelme azonban éberséget is igényel. A Bizottság ma elfogadta az első „állapotfelmérést”, vagyis a schengeni térség működéséről szóló első féléves jelentést, amelynek célja a schengeni résztvevő országok közötti politikai egyetértés és együttműködés javítása. A tárgyalt kérdések egységes, a szolidaritás szellemében történő értelmezése és végrehajtása érdekében a jelentést egy iránymutatás kíséri.

A schengeni térség az európai integráció egyik legértékesebb vívmánya. Polgáraink nagyra tartják, és jelentős mértékben hozzájárul gazdasági jólétünkhöz. Megőrzésében ezért mindenkinek szerepet kell vállalnia. Elsőként az Európai Parlament és a Tanács közötti rendszeres, éltető vitára van szükség, amihez a mai jelentés jó kiindulópontot adhat” nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

Az első jelentés a 2011. november 1. és 2012. április 30. közötti időszakra terjed ki, és főként a következőket értékeli:

A schengeni külső határokon és a schengeni térségen belül uralkodó helyzet

A schengeni külső határokra nehezedő nyomás néhány gócpontban sűrűsödik össze, legfőképpen a Törökországon át Görögországba vezető kelet-mediterrán útvonalon. 2011 utolsó három havában csaknem 30 000 illegális határátkelésre derült fény a külső határokon, az esetek 75%-ában a kelet-mediterrán útvonalon.

A Görögországban feltárt súlyos hiányosságok miatt a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdést továbbra is kiemelten kell kezelni, különösen ami a külső szárazföldi és tengeri határok ellenőrzését illeti. Az EU-nak ezért továbbra is támogatnia kell Görögországot a külső határok ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseiben, különösen elő kell segítenie például az uniós migrációkezelési alapok hatékonyabb felhasználását.

A schengeni szabályok alkalmazása

A jelentés 6 hónapos tárgyidőszakában mindössze két ország élt a belső határellenőrzés visszaállításának lehetőségével: Franciaország az olasz határon (a 2011. november 3–4-i G20-as csúcstalálkozó alkalmával), és Spanyolország a francia határon, illetve Barcelona és Gerona repülőterén (az Európai Központi Bank 2012. május 2–4-i ülésekor). A Bizottság továbbra is biztosítani fogja az uniós szabályok teljes körű alkalmazását, különösen a belső határokon végzett rendőrségi ellenőrzések és az ott tapasztalt akadályok kapcsán.

A szabályok helyes alkalmazását (a schengeni értékelési mechanizmus útján) több részt vevő tagállamban is ellenőrizték, például a következők tekintetében: légi határok (Magyarország, Málta és Szlovénia), vízumok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Málta és Szlovénia), SIS/Sirene (Finnország és Svédország), rendőrségi együttműködés (Málta, Szlovénia, Svédország, Izland és Norvégia), illetve adatvédelem (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Izland). Bár a jelentés szerint egyes esetekben még volna mit javítani, de a feltárt hiányosságok egyike sem igényli a Bizottság azonnali beavatkozását.

Vízumkibocsátási eljárások és vízummentességi szabályok

A Vízuminformációs Rendszer (VIS) 2011. október 11-i bevezetése sikeresnek bizonyult az első alkalmazási régióban (Algéria, Egyiptom, Líbia, Mauritánia, Marokkó és Tunézia). Két éven belül a schengeni államok összes konzuli képviseletének csatlakoznia kell a Vízuminformációs Rendszerhez.

Iránymutatás az (ideiglenes) tartózkodási engedélyek és úti okmányok kiállításáról

Az Európai Bizottság kiemeli annak fontosságát, hogy a tagállamok kellő időben tájékoztassák egymást és a Bizottságot a tartózkodási engedélyek kiállítására vonatkozó tervezett intézkedéseikről. Ha egy migráns nem teljesíti a schengeni térségen belüli utazáshoz szükséges feltételeket, az (ideiglenes) tartózkodási engedélyt kiállító tagállamnak olyan (átmeneti időszakra szóló) tartózkodási engedélyt célszerű kiállítania, amely nem egyenértékű a rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízummal. A tagállamoknak az ilyen okmányok birtokosait megfelelő és hatékony módon tájékoztatniuk kell a schengeni térségen belüli utazáshoz szükséges (vagy azt kizáró) feltételekről.

Iránymutatás a belső határok menti sávokban végzett rendőrségi intézkedésekről

A tagállamok a belső határok menti sávokban is gyakorolhatják rendőrségi jogköreiket annak ellenőrzésére, hogy egy adott személy jogosan tartózkodik-e területükön. Ilyen ellenőrzésekre azonban csak szúrópróbaszerűen, kockázatértékelést követően kerülhet sor.

Annak értékeléséhez, hogy a belső határok menti sávokban végzett rendőrségi ellenőrzések összeegyeztethetők-e a schengeni szabályokkal, az ellenőrzések gyakorlati megvalósítását kell megvizsgálni. A Bizottságnak ehhez konkrét statisztikai információkra van szüksége, ezért az érintett tagállamokat arra kérheti, hogy egy adott időszak tekintetében szolgáltassanak információkat a határaikon végzett ellenőrzésekről, valamint arról, hogy azok miként járultak hozzá a nemzeti jogszabályokban vagy stratégiákban kitűzött célokhoz, vagyis a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemhez.

Előzmények

A Bizottság 2011 szeptemberében javaslatokat terjesztett elő a schengeni rendszer hatékonyságának és legitimitásának erősítésére (IP/11/1036 and MEMO/11/606)

Schengeni igazgatás – a belső határellenőrzés nélküli térség megerősítése” című közleményében a Bizottság bejelentette, hogy évente kétszer összefoglalót fog készíteni az uniós intézmények számára a schengeni térség működéséről.

Az első, ma elfogadott jelentés vitaindítóként szolgál az Európai Parlament és a Tanács számára, és javítani kívánja a schengeni térségbe tartozó 26 ország (az Egyesült Királyság, Írország, Románia és Bulgária kivételével az összes uniós tagállam, valamint a nem uniós tagállam Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein) politikai egyetértését és együttműködését.

További információk:

Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar