Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU vid G8-mötet i Camp David (USA) den 18–19 maj 2012: Gemensam handling!

Bryssel den 16 maj 2012 – Årets G8-möte med mottot ”Gemensam handling” leds av USA:s president Barack Obama i Camp David, och äger rum i anslutning till NATO-mötet i Chicago den 20­–21 maj, en månad före G20-mötet i Mexiko. EU är fullvärdig medlem i G8 och representeras av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy.

I Camp David kommer EU att aktivt försöka finna gemensamma lösningar på de mest akuta aktuella globala problemen, allt från världsekonomin till livsmedelstrygghet, från energi- och klimatfrågor till regionala och politiska utvecklingar, och diverse säkerhetsfrågor.

– Jag ser fram emot G8-mötet i Camp David. EU kommer tydligt att markera sin beslutsamhet om att vara kvar på banan, och följa sin omfattande strategi för att ta sig ur krisen och komma tillbaka in på tillväxtspåret, meddelade José Manuel Barroso. En tvåspårsstrategi med sunda offentliga finanser och tillväxtfrämjande åtgärder är nyckelingredienserna i vår respons. Detta är det enda sättet att återupprätta förtroendet.

– Vi kommer också att diskutera klimat- och energifrågor, livsmedelstrygghet och aktuella internationella frågor såsom Afghanistan och den arabiska våren, fortsatte Barroso. EU vidtar bestämda åtgärder för att främja hållbar utveckling, öka jordbrukets motståndskraft och minska fattigdomen, liksom att främja demokratiska värderingar och rättsstatens principer samt att öka den internationella stabiliteten. EU är redo att möta de globala utmaningarna med ansvarsfullhet och solidaritet, både i G8 och utanför.

– Detta G8-möte sammanfaller med viktiga ekonomiska och politiska utmaningar runt om i världen, säger Herman Van Rompuy. Det intensiva förarbetet som USA:s ordförandeskap har genomfört ger oss möjlighet att konkret fokusera på de mest akuta globala problemen. Ekonomi, energi, livsmedelstrygghet, utrikes- och säkerhetsfrågor kommer att ligga i fokus för våra överläggningar i Camp David. EU är fullt engagerat i G8-procressen och är beredd att ge sitt bidrag på alla frågor på dagordningen, särskilt att ge stöd till stark tillväxt och jobbskapande i våra ekonomier.

Med start i den globala ekonomin kommer kommissionens ordförande Barroso och rådets ordförande Van Rompuy att redogöra för det läge EU befinner sig i sin respons på den ekonomiska krisen.

Barroso och Van Rompuy anser handeln vara en av de viktigaste källorna för tillväxt. De kommer att begära en förstärkning av det multilaterala systemet, en fortsatt kamp mot protektionistiska åtgärder och skydd av investeringar.

EU har varit banbrytare för globala klimatåtgärder, och det arbetet kommer att fortsätta. De två ordförandena kommer att betona behovet av starka och akuta åtgärder i FN-sammanhang, för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, och på det sättet kunna fortsätta uppnå de internationellt uppsatta målen och genomföra Durbanplattformen.

Vad gäller livsmedelstrygghet hoppas EU att detta möte kommer att bygga vidare på tidigare framsteg, främst livsmedelstrygghetsinitiativet i L'Aquila från 2010, till vilket EU gav det största löftet – nästan 4 miljarder dollar av de sammanlagda 22 miljarder dollarna. På endast två år har EU både uppfyllt och överskridit detta löfte. Vidare har EU:s livsmedelsmekanism, som unionen tillkännagav vid G8-mötet i Japan 2008, bidragit till att ge mat till 50 miljoner människor i 50 länder runt om i världen, genom mer än 200 olika projekt. Med de människor som fortfarande behöver vårt omedelbara stöd i åtanke, bör det internationella samfundet börja bygga upp motståndskraftiga jordbrukssystem som en del av vårt långsiktiga svar på hungersnöden. Detta bör ske genom starkare, men ansvarsfulla investeringar i jordbruk från den privata sektorn.

Herman Van Rompuy och José Manuel Barroso kommer även att bidra aktivt till G8:s fokus på regionala och politiska utvecklingar och säkerhetsfrågor, särskilt vad gäller den ekonomiska omvandlingen i Afghanistan efter 2014, samt på Dauvillepartnerskapet som inleddes vid G8-mötet 2011.

Ytterligare upplysningar:

José Manuel Barrosos webbplats för G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Herman Van Rompuys webbplats för G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

USA:s utrikesdepartements webbplats för G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://twitter.com/#!/euHvr och http://twitter.com/#!/EC_live

Videomaterial: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ och http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73


Side Bar