Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska unija na vrhu G8 v ameriškem Campu Davidu 18. in 19. maja 2012: „Delovati skupaj“

Bruselj, 16. maja 2012 – Letošnje srečanje skupine držav G8 pod geslom „Delovati skupaj“ bo vodil ameriški predsednik Obama, potekalo pa bo v Campu Davidu, in sicer tik pred vrhom Nata 20. in 21. maja v Chicagu in en mesec pred srečanjem skupine držav G20 v Mehiki. Evropska unija je polnopravna članica skupine držav G8, zastopata pa jo predsednik Evropske komisije Barroso in predsednik Evropskega sveta Van Rompuy.

Evropska unija si bo v Campu Davidu dejavno prizadevala najti skupne rešitve za najbolj pereče svetovne izzive na dnevnem redu srečanja, povezane s svetovnim gospodarstvom in zanesljivo preskrbo s hrano, energetiko in podnebjem, regionalnim in političnim razvojem dogodkov in varnostnimi vprašanji.

Predsednik José Manuel Barroso je povedal: „Veselim se srečanja skupine držav G8 v Campu Davidu. Sporočilo EU na srečanju bo jasno: Evropa je odločena, da bo ostala na svoji poti pri izvajanju obsežne strategije za rešitev krize in ponovno gospodarsko rast. Naš odziv temelji na dveh ključnih sestavinah – trdnih javnih financah in ukrepih za spodbujanje rasti. Le na ta način si lahko znova pridobimo zaupanje. Razpravljali bomo tudi o podnebju in energetiki, zanesljivi preskrbi s hrano in aktualnih mednarodnih temah, kot sta Afganistan in arabska pomlad. EU si odločno prizadeva za krepitev trajnostnega razvoja, večjo prilagodljivost kmetijstva, zmanjšanje revščine, spodbujanje demokratičnih vrednot in pravne države ter večjo mednarodno stabilnost. EU je svetovne izzive pripravljena reševati odgovorno in solidarno, tako na srečanju skupine držav G8 kot tudi drugod.“

Predsednik Van Rompuy je dejal: „Srečanje skupine držav G8 poteka v času pomembnih svetovnih gospodarskih in političnih izzivov. Intenzivno pripravljalno delo, ki ga je opravilo ameriško predsedstvo, nam bo omogočilo, da se bomo lahko konkretno osredotočili na pereče globalne izzive. Gospodarstvo, energetika, zanesljiva preskrba s hrano ter zunanjepolitična in varnostna vprašanja bodo jedro razprave v Campu Davidu. EU v celoti sodeluje pri delu srečanja skupine držav G8 in je pripravljena prispevati k vsem vprašanjem na dnevnem redu, zlasti podpirati močno rast in ustvarjanje novih delovnih mest v našem gospodarstvu.“

V uvodni razpravi o svetovnem gospodarstvu bosta predsednik Evropske komisije Barroso in predsednik Evropskega sveta Van Rompuy predstavila stanje ukrepov na ravni EU za reševanje gospodarske krize.

Predsednika Barroso in Van Rompuy bosta poudarila pomen trgovine kot glavnega vira rasti. Pozvala bosta h krepitvi večstranskega sistema, nadaljnjemu boju proti protekcionističnim ukrepom in zaščiti naložb.

EU je na področju ukrepov v boju proti svetovnim podnebnim spremembam prevzela vodilno vlogo, za kar si bo še naprej prizadevala. Predsednika bosta poudarila, da je treba v okviru Združenih narodov odločno in hitro ukrepati, da bi zmanjšali emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov, izpolnili mednarodno dogovorjene cilje in dosegli napredek pri izvajanju sklepov Durbanske platforme.

Glede zanesljive preskrbe s hrano EU upa, da bo delo v okviru vrha temeljilo na predhodnem napredku, zlasti na pobudi za prehransko varnost, ki je bila sprejeta leta 2010 v L'Aquili in v okviru katere je EU sprejela največjo zavezo (skoraj 4 milijarde USD od skupaj 22 milijard USD). To zavezo je ne le izpolnila, temveč jo samo v dveh letih tudi presegla. Poleg tega je v okviru instrumenta EU za hrano, ki ga je EU napovedala na srečanju skupine držav G8 na Japonskem leta 2008, v več kot 200 projektih pomoč v hrani prejelo 50 milijonov ljudi v 50 državah po svetu. Mednarodna skupnost ne sme spregledati vseh, ki še vedno potrebujejo takojšno pomoč, obenem pa mora v okviru dolgoročnega boja proti svetovni lakoti spodbujati prilagodljive kmetijske sisteme, tudi z večjimi, a odgovornimi naložbami zasebnega sektorja v kmetijstvo.

Predsednika Van Rompuy in Barroso bosta dejavno prispevala k obravnavi osrednjih tem srečanja G8, in sicer regionalnega in političnega razvoja dogodkov in varnostnih vprašanj, zlasti gospodarskega prehoda v Afganistanu po letu 2014 in deauvillskega partnerstva, ki se je začelo izvajati na vrhu G8 leta 2011.

Več informacij

Spletna stran predsednika Barrosa o srečanju skupine držav G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm.

Spletna stran predsednika Van Rompuyja o srečanju skupine držav G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180.

Spletna stran ameriškega zunanjega ministrstva o srečanju skupine držav G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm.

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr in http://www.twitter.com/EC_live.

Video gradivo: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ in http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Kontakta:

Pia Ahrenkilde Hansen: +32 22953070

Jens Mester: +32 22963973


Side Bar