Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska únia na samite G8 v Camp Davide (USA) 18. – 19. mája 2012: „Spoločne konať“

Brusel 16. mája 2012 – Tohoročnému samitu G8, ktorého mottom je „Spoločne konať“, bude predsedať prezident Spojených štátov amerických Barack Obama. Tento samit sa bude konať v Camp Davide bezprostredne pred samitom NATO, ktorý sa uskutoční v Chicagu 20. – 21. mája, a mesiac pred samitom G20 v Mexiku. Európska únia je plnoprávnym členom G8 a na samitoch ju zastupuje predseda Európskej komisie Barroso a predseda Európskej rady Van Rompuy.

Cieľom Európskej únie na samite v Camp Davide je aktívne prispieť k spoločným riešeniam najnaliehavejších globálnych výziev, ktoré sú súčasťou programu týchto rokovaní a ktoré zahŕňajú celú škálu oblastí od svetového hospodárstva až po potravinovú bezpečnosť, od energetiky a klímy až po regionálny a politický rozvoj a bezpečnostné otázky.

Predseda José Manuel Barroso povedal:Teším sa na toto ďalšie zasadnutie G8 v Camp Davide. EÚ príde na tento samit s jasným odkazom: Európa je odhodlaná napredovať vytýčeným smerom a realizovať svoju komplexnú stratégiu na prekonanie krízy a návrat k rastu. Kľúčovým prvkom našej reakcie je dvojúrovňový prístup založený na zdravých verejných financiách a na opatreniach podporujúcich rast. To je jediný spôsob, ako obnoviť dôveru. Budeme takisto diskutovať o problematike klímy a energetiky, potravinovej bezpečnosti a o aktuálnych medzinárodných otázkach, ako je Afganistan alebo arabská jar. EÚ prijíma dôrazné opatrenia na podporu udržateľného rozvoja, zvýšenie poľnohospodárskej odolnosti a znižovanie chudoby, podporu demokratických hodnôt a zásad právneho štátu, ako aj na posilňovanie medzinárodnej stability. EÚ je pripravená reagovať na globálne výzvy zodpovedne a solidárne, či už v rámci skupiny G8 alebo mimo nej.“

Ako uviedol predseda Van Rompuy, „tento samit G8 sa koná v čase významných celosvetových hospodárskych a politických výziev. Vďaka intenzívnej prípravnej práci amerického predsedníctva sa budeme môcť sústrediť na konkrétne otázky najnaliehavejších globálnych záležitostí. Naše rokovania v Camp Davide budú zamerané na hospodárstvo, energetiku, potravinovú bezpečnosť, zahraničné a bezpečnostné otázky. EÚ je v plnej miere zapojená do procesu G8 a je pripravená prispieť ku všetkým bodom programu, a najmä podporiť intenzívny rast a vytváranie pracovných miest v našich hospodárstvach“.

V úvodných rozhovoroch o otázkach svetového hospodárstva predseda Európskej komisie Barroso a predseda Európskej rady Van Rompuy okrem iného objasnia, akým spôsobom sa EÚ vysporadúva s hospodárskou krízou.

Pokiaľ ide o obchod, predseda Barroso a predseda Van Rompuy zdôraznia význam, ktorý má ako kľúčový zdroj rastu. Budú žiadať, aby sa posilnil multilaterálny systém, pokračovalo v boji proti protekcionistickým opatreniam a chránili investície.

EÚ prevzala vedúcu úlohu pri globálnych opatreniach na ochranu klímy a bude v nej aj naďalej pokračovať. Predseda Barroso a predseda Van Rompuy zdôraznia potrebu prijať v rámci OSN rázne a bezodkladné opatrenia na zníženie emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov s cieľom splniť medzinárodne dohodnuté ciele a dosiahnuť pokrok pri vykonávaní Durbanskej platformy.

Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, EÚ dúfa, že tento samit bude vychádzať z dosiahnutého pokroku, najmä z iniciatívy v oblasti potravinovej bezpečnosti z L'Aquily prijatej v roku 2010, v rámci ktorej sa EÚ zaviazala poskytnúť najväčší príspevok – takmer 4 mld. USD z celkovej sumy 22 mld. USD. V priebehu dvoch rokov EÚ tento záväzok nielen splnila, ale aj prekročila. Okrem toho potravinový nástroj EÚ, ktorý EÚ oznámila na samite G8 v Japonsku v roku 2008, pomohol prostredníctvom viac ako 200 projektov zabezpečiť obživu 50 miliónom ľudí v 50 krajinách na celom svete. Bez toho, aby sme strácali zo zreteľa tých, ktorí potrebujú našu okamžitú pomoc, by medzinárodné spoločenstvo v rámci dlhodobej reakcie na problém hladu vo svete malo prejsť k vytváraniu odolných poľnohospodárskych systémov, a to aj prostredníctvom väčších a zároveň zodpovedných investícií súkromného sektora do poľnohospodárstva.

Predseda Van Rompuy a predseda Barroso aktívne prispejú k zameraniu G8 na regionálny a politický rozvoj a bezpečnostné otázky, najmä v súvislosti s hospodárskou transformáciou v Afganistane po roku 2014 a partnerstvom z Deauville uzatvorenom na samite G8 v roku 2011. 

Ďalšie informácie:

Webová stránka predsedu Barrosa týkajúca sa G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Webová stránka predsedu Van Rompuya týkajúca sa G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Webová stránka Ministerstva zahraničných vecí USA týkajúca sa G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr a http://www.twitter.com/EC_live

Videozáznamy: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktné osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar