Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Unia Europejska na szczycie G8 w Camp David (USA), 18-19 maja 2012: „Działamy razem”

Bruksela, dnia 16 maja 2012 r. – Tegoroczny szczyt G8 w Camp David pod hasłem „Działamy razem”, któremu przewodniczy prezydent USA Barack Obama, zorganizowano w przededniu szczytu NATO, który odbędzie się w Chicago w dniach 20-21 maja, i miesiąc przed szczytem G20 w Meksyku. Unia Europejska jest pełnoprawnym członkiem grupy G8, a jej przedstawicielami na tym forum są przewodniczący Komisji José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Unia Europejska zamierza aktywnie przyczynić się w Camp David do wypracowania wspólnych rozwiązań najpilniejszych globalnych problemów, począwszy od światowej gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego, poprzez zagadnienia związane z energią i klimatem, aż po rozwój wydarzeń regionalnych i politycznych oraz kwestie bezpieczeństwa.

Przewodniczący José Manuel Barroso powiedział: „Z dużymi nadziejami wybieram się na kolejny szczyt G8 w Camp David. Przesłanie UE dla G8 jest jasne: Europa jest zdecydowana utrzymać wyznaczony kurs, realizując swą kompleksową strategię wyjścia z kryzysu i powrotu do wzrostu gospodarczego. Najważniejsze elementy naszych działań zaradczych, stosowane równolegle, to uzdrowienie finansów publicznych oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego Jest to jedyny sposób, aby odbudować zaufanie. Będziemy rozmawiać również o klimacie i energii, bezpieczeństwie żywnościowym oraz innych aktualnych kwestiach międzynarodowych, takich jak Afganistan i arabska wiosna. UE podejmuje zdecydowane działania w celu wspierania trwałego rozwoju, zwiększenia odporności systemów rolniczych i ograniczenia ubóstwa, promowania wartości demokratycznych i praworządności oraz zwiększenia stabilności międzynarodowej. UE jest gotowa stawić czoła światowym problemom z poczuciem odpowiedzialności i solidarności, zarówno na forum G8 jak i poza nim”.

Jak stwierdził przewodniczący Van Rompuy: „Obecny szczyt G8 odbywa się w kontekście politycznych i gospodarczych zawirowań na całym świecie. Dzięki ogromnej pracy włożonej w przygotowanie szczytu przez biuro prezydenta USA będziemy mogli efektywnie skoncentrować się na najpilniejszych problemach. Przedmiotem dyskusji w Camp David będzie gospodarka, energia, bezpieczeństwo żywnościowe oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. UE jest w pełni zaangażowana w proces G8 i jest gotowa wnieść swój wkład do wszystkich omawianych kwestii, szczególnie w zakresie wsparcia silnego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w naszych gospodarkach”.

W kontekście gospodarki światowej, przewodniczący Barroso i przewodniczący Van Rompuy wyjaśnią aktualne działania podejmowane przez UE w odpowiedzi na kryzys gospodarczy.

Przewodniczący Barroso oraz przewodniczący Van Rompuy podkreślą również znaczenie handlu jako głównego źródła wzrostu gospodarczego. Wezwą oni do wzmocnienia systemu wielostronnego, kontynuowania walki z protekcjonizmem oraz ochrony inwestycji.

UE jest i zamierza pozostać pionierem światowych działań w dziedzinie klimatu. Przewodniczący podkreślą konieczność podjęcia pilnych i zdecydowanych działań, w kontekście ONZ, zmierzających do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w celu utrzymania kierunku na drodze do osiągnięcia celów uzgodnionych przez społeczność międzynarodową oraz postępów w realizacji celów postawionych w ramach platformy z Durbanu.

W zakresie bezpieczeństwa żywnościowego UE ma nadzieję, że szczyt ten nawiąże do wcześniejszych działań, w szczególności inicjatywy dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego powziętej w L’Aquili w 2010 r., w ramach której UE podjęła największe zobowiązanie – prawie 4 mld dolarów z całkowitej kwoty 22 mld dolarów. UE wywiązała się ze swego zobowiązania, a nawet je przekroczyła, w ciągu zaledwie dwóch lat. Ponadto instrument żywnościowy UE, ogłoszony przez Unię podczas szczytu G8 w Japonii w 2008 r., umożliwił wyżywienie 50 mln osób w 50 krajach na całym świecie poprzez ponad 200 projektów. Nie zapominając o wszystkich tych, którzy wciąż potrzebują naszego natychmiastowego wsparcia, wspólnota międzynarodowa powinna przejść do budowania prężnych systemów rolnictwa jako elementu naszych długoterminowych działań na rzecz walki z głodem na świecie, w tym poprzez większe, ale odpowiedzialne inwestycje sektora prywatnego w rolnictwie.

Przewodniczący Van Rompuy i przewodniczący Barroso planują aktywny udział w dyskusjach na temat rozwoju wydarzeń regionalnych i politycznych oraz kwestii bezpieczeństwa, a szczególnie przemian gospodarczych w Afganistanie po 2014 r. oraz partnerstwa z Deauville, zapoczątkowanego na szczycie G8 w 2011 r.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa przewodniczącego Barroso dotycząca G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego Van Rompuya dotycząca G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Strona internetowa Departamentu Stanu USA dotycząca G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr oraz http://www.twitter.com/EC_live

Materiał wideo: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ oraz http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontakt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar