Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie – Persbericht

De Europese Unie op de top van de G8 in Camp David (VS) op 18-19 mei 2012: "Samen optreden"

Brussel, 16 mei 2012 – De top van de G8 dit jaar, onder het motto "Samen optreden", zal in Camp David plaatsvinden onder voorzitterschap van de Amerikaanse president Obama, net voor de top van de NAVO in Chicago van 20‑21 mei en één maand voor de top van de G20 in Mexico. De Europese Unie is een volwaardig lid van de G8 en wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy.

De Europese Unie zal in Camp David actief meewerken aan gezamenlijke oplossingen voor de meest dringende mondiale problemen die op de agenda staan, zoals de internationale conjunctuur, voedselzekerheid, energie, klimaat, regionale en politieke ontwikkelingen, en veiligheidskwesties.

Voorzitter José Manuel Barroso kijkt uit naar deze volgende bijeenkomst van de G8 in Camp David: "De EU zal naar de G8 gaan met een duidelijke boodschap: Europa zet door met de tenuitvoerlegging van haar globale strategie om uit de crisis te geraken en opnieuw groei te realiseren. Onze strategie bestaat uit twee onderdelen: sanering van de overheidsfinanciën en groeibevorderende maatregelen. Alleen op die manier kan het vertrouwen worden hersteld. Daarnaast zullen ook klimaat en energie, voedselzekerheid en actuele internationale kwesties, zoals Afghanistan en de Arabische lente, worden besproken. De EU neemt doortastende maatregelen om duurzame ontwikkeling aan te moedigen, de veerkracht van de landbouw te vergroten en armoede te bestrijden, democratische waarden en de rechtsstaat te bevorderen, en de internationale stabiliteit te versterken. De EU is bereid om mondiale problemen op een verantwoordelijke en solidaire manier aan te pakken, in de G8 en daarbuiten."

Voorzitter Van Rompuy: "Deze top van de G8 wordt gehouden op een ogenblik waarop er zich overal ter wereld grote economische en politieke problemen voordoen. Dankzij het grondige voorbereidende werk van het Amerikaanse voorzitterschap zullen we ons concreet kunnen concentreren op de meest dringende mondiale problemen. Economie, energie, voedselzekerheid, buitenlandse en veiligheidskwesties staan op de agenda van onze besprekingen in Camp David. De EU is volledig betrokken bij het G8‑proces en is klaar om voor alle punten op de agenda haar bijdrage te leveren, met name ter ondersteuning van sterke groei en de schepping van werkgelegenheid in onze economieën."

Voor het eerste agendapunt, de internationale conjunctuur, zullen de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy tevens de stand van zaken van de respons van de EU op de economische crisis toelichten.

In verband met handel zullen voorzitter Barroso en voorzitter Van Rompuy benadrukken dat handel een belangrijke bron van groei vormt. Zij zullen voorstellen het multilaterale stelsel te versterken, de strijd tegen protectionistische maatregelen voort te zetten en investeringen te beschermen.

De EU is een pionier op het vlak van wereldwijde klimaatmaatregelen en zal dat blijven. De voorzitters zullen benadrukken dat er in het kader van de VN snel doortastende maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te beperken en de internationaal afgesproken doelstellingen te bereiken, en om de tenuitvoerlegging van het Durbanplatform te doen vooruitgaan.

Wat voedselzekerheid betreft, hoopt de EU dat deze top zal voortbouwen op vroegere resultaten, namelijk het initiatief voor voedselzekerheid van L'Aquila van 2010, waarvoor de EU de grootste bijdrage toezegde, namelijk bijna 4 miljard USD van het totaal van 22 miljard USD. Op twee jaar tijd heeft de EU zelfs een nog grotere bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de EU‑voedselfaciliteit, die de EU op de top van de G8 in Japan in 2008 had aangekondigd, door middel van 200 projecten geholpen 50 miljoen mensen in 50 landen overal ter wereld van voedsel te voorzien. Zonder uit het oog te verliezen dat sommigen nog altijd onze onmiddellijke steun nodig hebben, moet de internationale gemeenschap zich in het kader van haar langetermijnrespons op de honger in de wereld evenwel gaan concentreren op het opbouwen van veerkrachtige landbouwsystemen, onder meer door grotere doch verantwoordelijke particuliere investeringen in de landbouw.

Voorzitter Barroso en voorzitter Van Rompuy zullen een actieve rol spelen in de besprekingen van de G8 over regionale en politieke ontwikkelingen en veiligheidskwesties, en dan vooral die over de economische overgang in Afghanistan na 2014 en het partnerschap van Deauville, dat op de top van de G8 van 2011 in het leven is geroepen.

Voor meer informatie:

Website van voorzitter Barroso over de G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Website van voorzitter Van Rompuy over de G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Website van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken over de G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr en

http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriaal: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ en

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar