Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Savienība G8 augstākā līmeņa sanāksmē Kempdeividā (ASV) 2012. gada 18.-19. maijā: "Vienoti rīcībā"

Briselē, 2012. gada 16. maijā. Šā gada G8 augstākā līmeņa sanāksmi, kura ar devīzi "Vienoti rīcībā" norit Kempdeividā, prezidē ASV prezidents Obama; tā notiek tieši pirms NATO augstākā līmeņa sanāksmes Čikāgā, kura noritēs 20.-21. maijā – vienu mēnesi pirms G20 augstākā līmeņa sanāksmes Meksikā. Eiropas Savienība ir pilntiesīga G8 locekle, un sanāksmē to pārstāv Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs.

Eiropas Savienība Kempdeividā aktīvi sniegs savu ieguldījumu, meklējot kopīgus risinājumus darba kārtībā iekļautajām aktuālākajām pasaules mēroga problēmām, kurās ietilpst pasaules ekonomika, pārtikas nodrošinātība, enerģētika un klimats, reģionālās un politiskās norises un drošības jautājumi.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Es gaidu šo G8 sanāksmi Kempdeividā. ES tajā sniegs skaidru vēstījumu G8: Eiropa ir apņēmības pilna turpināt ieņemto virzību, īstenojot savu visaptverošo stratēģiju, lai izkļūtu no krīzes un atgrieztos pie izaugsmes. Mūsu rīcības galvenie elementi, īstenojot "divējādu" pieeju, ir valsts finanšu sistēmas stabilitāte un izaugsmi sekmējoši pasākumi. Tas ir vienīgais veids, kā atjaunot uzticību. Mēs apspriedīsim arī klimatu un enerģētiku, pārtikas nodrošinātību un tādus aktuālus starptautiskos jautājumus kā Afganistāna un Arābu pavasaris. ES apņēmīgi rīkojas, lai sekmētu ilgtspējīgu izaugsmi, paaugstinātu lauksaimniecības noturību un samazinātu nabadzību, veicinātu demokrātijas vērtības un tiesiskumu, kā arī stiprinātu starptautisko stabilitāti. ES ir gatava globālās problēmas risināt atbildīgi un solidāri – G8 ietvaros un plašāk."

Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs sacīja: "Šī G8 augstākā līmeņa sanāksme notiek laikā, kad visā pasaulē pastāv būtiski ekonomiska un politiska rakstura problēmjautājumi. ASV prezidentūras veiktā intensīvā sagatavošanās mums ļaus savus praktiskos centienus koncentrēt uz visaktuālākajiem pasaules mēroga jautājumiem. Kempdeividā mūsu apspriežu uzmanības centrā būs ekonomika, enerģētika, pārtikas nodrošinātība, ārpolitikas un drošības jautājumi. ES ir pilnībā iesaistījusies G8 procesā un ir gatava sniegt ieguldījumu visos dienas kārtības jautājumos, jo īpaši atbalstīt mūsu ekonomiku spēcīgu izaugsmi un darbavietu radīšanu."

Vispirms pievēršoties pasaules ekonomikai, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un Eiropadomes priekšsēdētājs van Rompejs paskaidros pašreizējo situāciju saistībā ar ES rīcību, risinot ekonomikas krīzi.

Attiecībā uz tirdzniecību priekšsēdētāji Barrozu un van Rompejs uzsvērs tās izšķirīgo nozīmi izaugsmes radīšanā. Viņi aicinās stiprināt daudzpusējo sistēmu, turpināt cīņu pret protekcionisma pasākumiem un aizsargāt ieguldījumus.

Klimata politikas jomā ES ir bijusi un paliks globālās rīcības priekšplānā. Priekšsēdētāji Barrozu un van Rompejs uzsvērs nepieciešamību pēc stingras un steidzamas rīcības ANO ietvaros, lai samazinātu CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu emisiju un turpinātu virzību uz starptautiski noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī panāktu progresu Durbanas platformas īstenošanā.

Attiecībā uz pārtikas nodrošinātību ES cer, ka šī augstākā līmeņa sanāksme balstīsies uz agrāk panāktā progresa, jo īpaši uz 2010. gada L'Akvilas pārtikas nodrošinātības iniciatīvas, kurā ES apņēmās sniegt vislielāko ieguldījumu – gandrīz 4 miljardus ASV dolāru no kopējās summas 22 miljardu ASV dolāru apmērā. Tikai 2 gadu laikā ES šo solījumu ir izpildījusi un pārsniegusi. Turklāt no ES Pārtikas mehānisma, par kura izveidošanu ES 2008. gadā paziņoja G8 augstākā līmeņa sanāksmē Japānā, īstenojot vairāk nekā 200 projektus, ir palīdzēts sniegt pārtiku 50 miljoniem cilvēku 50 valstīs visā pasaulē. Nezaudējot no redzesloka visus, kam joprojām nekavējoties nepieciešams mūsu atbalsts, starptautiskajai sabiedrībai būtu jāsāk veidot noturīgas lauksaimniecības sistēmas – tās ir daļa no mūsu ilgtermiņa risinājuma bada problēmai pasaulē; šis risinājums ietver arī lielākus, taču atbildīgākus privātā sektora ieguldījumus lauksaimniecībā.

Priekšsēdētāji van Rompejs un Barrozu aktīvi iesaistīsies G8 darbā attiecībā uz reģionālām un politiskām norisēm un drošības jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz Afganistānas ekonomikas pārveidi pēc 2014. gada un Dovilas partnerību, kuru izveidoja G8 2011. gada augstākā līmeņa sanāksmē.

Plašāka informācija pieejama:

Priekšsēdētāja Barrozu G8 tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Priekšsēdētāja van Rompeja G8 tīmekļa vietne:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=lv&summit=201205180

ASV Valsts departamenta G8 tīmekļa vietne:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr un

http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriāli: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ un

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar