Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Sąjunga 2012 m. gegužės 18–19 d. Kemp Deivide rengiamame Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikime „Veikime drauge“

Briuselis, 2012 m. gegužės 16 d. Kemp Deivide rengiamam šių metų Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikimui, kurio šūkis „Veikime drauge“, pirmininkaus JAV Prezidentas B. Obama. Iškart po šio susitikimo, likus mėnesiui iki Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimo Meksikoje, gegužės 20–21 d. Čikagoje bus surengtas NATO aukščiausiojo lygio susitikimas. Europos Sąjungai, kuri yra visateisė Didžiojo aštuoneto narė, atstovaus Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy.

Europos Sąjunga Kemp Deivide sieks aktyviai prisidėti prie bendrų pastangų spręsti aktualiausias tarptautines problemas – nuo pasaulio ekonomikos iki aprūpinimo maistu saugumo, nuo energetikos ir klimato iki regioninės bei politinės raidos tendencijų ir saugumo klausimų.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Labai laukiu šio Didžiojo aštuoneto susitikimo Kemp Deivide. ES pozicija Didžiojo aštuoneto susitikime bus aiški: Europa pasiryžusi ir toliau įgyvendinti visapusišką strategiją, kuri padės įveikti krizę ir užtikrinti tvarų augimą. Mūsų atsakas grindžiamas dvejopa strategija, kurios pagrindiniai elementai – patikimi viešieji finansai ir augimą skatinančios priemonės. Tai vienintelis būdas atkurti pasitikėjimą. Be to, aptarsime tokius klausimus kaip klimato kaita, energetika, aprūpinimo maistu saugumas ir aktualius tarptautinius klausimus, tokius kaip Afganistanas ir Arabų pavasaris. ES imasi ryžtingų veiksmų, siekdama skatinti tvarų vystymąsi, didinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą, mažinti skurdą, skatinti demokratines vertybes bei teisėtvarką ir didinti tarptautinį stabilumą. ES yra pasirengusi Didžiojo aštuoneto susitikimuose ir kituose forumuose atsakingai ir solidariai spręsti pasaulinio masto uždavinius.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy sakė: „Šis Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikimas rengiamas tuo metu, kai pasaulyje kyla didelių ekonominių ir politinių iššūkių. Didžiajam aštuonetui pirmininkaujanti JAV atliko reikšmingą parengiamąjį darbą – tai padės mums sutelkti dėmesį į aktualiausias pasaulio problemas. Kemp Deivide pirmiausiai svarstysime ekonomikos, energetikos, aprūpinimo maistu saugumo, užsienio politikos ir saugumo klausimus. ES visapusiškai dalyvauja Didžiojo aštuoneto veikloje ir yra pasirengusi drauge spręsti visus darbotvarkės klausimus, visų pirma remti mūsų ūkių spartų augimą ir darbo vietų kūrimą.“

Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Van Rompuy apžvelgs pasaulio ekonomikos būklę ir informuos partnerius, kokių veiksmų ES imasi siekdama įveikti ekonomikos krizę.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy pabrėš, kad prekyba svarbi kaip vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo šaltinių. Jie paragins stiprinti daugiašalę sistemą ir toliau kovoti su protekcionistinėmis priemonėmis ir skatinti investicijų apsaugą.

ES užima ir toliau užims pirmaujančias pozicijas visuotinės klimato kaitos veiksmų srityje. J. M. Barroso ir H. Van Rompuy pabrėš, kad būtina Jungtinėse Tautose nedelsiant imtis ryžtingų veiksmų, siekiant sumažinti anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų, kad būtų išsaugota galimybė pasiekti tarptautiniu lygmeniu suderintus tikslus, ir padaryti pažangą įgyvendinant Durbano efektyvesnių veiksmų platformą.

Aprūpinimo maistu saugumo srityje ES tikisi, kad šis aukščiausiojo lygio susitikimas bus pagrįstas ankstesne pažanga, visų pirma 2010 m. Akvilos aprūpinimo maistu saugumo iniciatyva, kuriai įgyvendinti ES skyrė daugiausiai lėšų – beveik 4 mlrd. JAV dol. iš 22 mlrd. JAV dol. sumos. Ši įsipareigojimą ES įgyvendino ir viršijo vos per dvejus metus. Be to, iš ES maisto priemonės, apie kurią ES paskelbė 2008 m. Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikime Japonijoje, finansuota per 200 projektų ir suteikta pagalba maisto produktais 50 mln. žmonių 50 įvairių pasaulio šalių. Tarptautinė bendruomenė turėtų neužmiršti visų tų, kuriems vis dar reikia mūsų skubios paramos, ir kartu siekti kurti atsparias žemės ūkio sistemas, kad būtų užtikrintos ilgalaikės priemonės pasaulio bado problemai spręsti, be kita ko, skatinant privatųjį sektorių daugiau ir atsakingiau investuoti į žemės ūkį.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy ir Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso aktyviai prisidės prie Didžiojo aštuoneto pastangų sutelkti dėmesį į regioninės bei politinės raidos tendencijas ir saugumo klausimus, visų pirma susijusius su Afganistano ekonomikos pereinamuoju laikotarpiu po 2014 m. ir Dovilio partneryste, kurią imtasi įgyvendinti 2011 m. Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikime.

Daugiau informacijos

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso Didžiajam aštuonetui skirta svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Europos Vadovų Tarybos Pirmininko H. Van Rompuy Didžiajam aštuonetui skirta svetainė

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

JAV valstybės departamento Didžiajam aštuonetui skirta svetainė

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter puslapis http://www.twitter.com/euHvr ir

http://www.twitter.com/EC_live

Vaizdo medžiaga: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ ir

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar