Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Euroopan unioni osallistuu Camp Davidin G8-huippukokoukseen

Bryssel 16. toukokuuta 2012 – Tämän vuoden G8-huippukokous järjestetään 18–19. toukokuuta 2012 Camp Davidissa juuri ennen Chicagossa 20–21. toukokuuta pidettävää NATOn huippukokousta ja kuukausi ennen G20-huippukokousta Meksikossa. Kokouksen puheenjohtajana toimii Yhdysvaltain presidentti Barack Obama, ja sen tunnuslause on ”yhdessä toimien” (Acting Together). Euroopan unioni on G8-ryhmän täysjäsen, ja sitä edustavat Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy.

EU:n edustajat pyrkivät Camp Davidissa etsimään aktiivisesti yhteisiä ratkaisuja asialistalla oleviin polttavimpiin globaaleihin haasteisiin, joita ovat muun muassa maailmantalouden tila, elintarviketurva, energia- ja ilmastoasiat, alueellinen ja poliittinen kehitys sekä turvallisuuskysymykset.

”Odotan mielenkiinnolla tulevaa G8-kokousta Camp Davidissa. EU:lla on G8-ryhmälle selkeä viesti. Se toteuttaa jatkossakin määrätietoisesti kattavaa strategiaansa, jonka tavoitteena on ratkaista talouskriisi ja saada kasvu alkuun. Terve julkinen talous ja kasvua vauhdittavat toimet ovat kaksitahoisen lähestymistapamme perusta. Tämä on ainoa tapa palauttaa luottamus. Keskustelemme myös ilmasto- ja energia-asioista, elintarviketurvasta sekä muista ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten Afganistanin tilanteesta ja arabikevään tapahtumista. EU pyrkii päättäväisillä toimilla edistämään kestävää kehitystä ja maatalouden selviytymiskykyä, vähentämään köyhyyttä sekä edistämään demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja lisäämään kansainvälistä vakautta. EU on valmis vastaamaan globaaleihin haasteisiin vastuullisesti ja solidaarisesti G8-kokouksessa ja tulevaisuudessa”, puheenjohtaja Barroso sanoi.

”Tämä G8-huippukokous pidetään koko maailmaa koskettavien suurten taloudellisten ja poliittisten haasteiden keskellä. Puheenjohtajamaa Yhdysvallat on tehnyt tiiviisti valmistelutyötä, jonka ansiosta voimme konkreettisesti keskittyä tärkeimpiin globaaleihin kysymyksiin. Camp Davidissa käytävissä neuvotteluissa keskitytään talouteen, energiaan, elintarviketurvaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. EU on täysin sitoutunut G8-prosessiin ja valmis antamaan panoksensa kaikkiin asialistalla oleviin aiheisiin, erityisesti vahvan talouskasvun tukemiseen ja työpaikkojen luomiseen”, puheenjohtaja Van Rompuy totesi.

Puheenjohtaja Barroso ja puheenjohtaja Van Rompuy tuovat esille maailmantalouteen liittyviä kysymyksiä ja kertovat tässä yhteydessä huippukokoukselle toimista, joilla EU pyrkii ratkaisemaan talouskriisin.

Barroso ja Van Rompuy korostavat kaupan tärkeyttä kasvun veturina. He kehottavat vahvistamaan monenvälistä järjestelmää, jatkamaan protektionismin torjuntaa ja suojaamaan investoinnit.

EU on ollut edelläkävijä maailmanlaajuisissa ilmastotoimissa ja aikoo säilyttää asemansa jatkossakin. Barroson ja Van Rompuyn mielestä YK:n toiminnan puitteissa tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia, joilla vähennetään hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä. Näin pysytään kansainvälisesti sovituissa tavoitteissa ja edistytään Durbanin toimintaohjelman toteuttamisessa.

EU toivoo, että tässä huippukokouksessa hyödynnetään elintarviketurvaa koskevat aiemmat saavutukset, erityisesti vuonna 2010 laadittu Aquilan elintarviketurva-aloite, jota EU on sitoutunut rahoittamaan suurimmalla osuudella (lähes 4 miljardia dollaria 22 miljardin dollarin kokonaismäärästä). EU on kahden vuoden aikana pitänyt kiinni sitoumuksestaan ja jopa ylittänyt sen. EU esitteli G8-huippukokouksessa Japanissa vuonna 2008 unionin elintarvikerahoitusvälineen, josta on annettu elintarvikeapua 50 miljoonalle ihmiselle 50 maassa toteutetuissa 200 hankkeessa. Välitöntä apua tarvitsevia on autettava, mutta kansainvälisen yhteisön olisi pyrittävä rakentamaan kestäviä maatalousjärjestelmiä maailmanlaajuisen nälkäongelman lievittämiseksi pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää myös yksityissektorilta suurempia, vastuullisia investointeja maatalouteen.

Puheenjohtaja Van Rompuy ja puheenjohtaja Barroso osallistuvat aktiivisesti neuvotteluihin, joita käydään G8-ryhmän painopisteisiin kuuluvista alueellisesta ja poliittisesta kehityksestä ja turvallisuusasioista, erityisesti Afganistanin talouden vuoden 2014 jälkeisestä siirtymävaiheesta sekä vuoden 2011 G8-kokouksessa perustetusta Deauvillen kumppanuudesta.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Barroson G8-verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Puheenjohtaja Van Rompuyn G8-verkkosivut:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Yhdysvaltojen ulkoministeriön G8-verkkosivut:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr ja

http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriaalia: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ ja

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Yhteyshenkilöt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73


Side Bar