Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής της G8 στο Camp David (ΗΠΑ) στις 18 και 19 Μαΐου 2012: «Ενεργώντας από κοινού»

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2012 - Η φετινή σύνοδος κορυφής της G8 με το σύνθημα «Ενεργώντας από κοινού», προεδρεύεται από τον Πρόεδρο Obama στο Camp David και λαμβάνει χώρα ακριβώς πριν τη σύνοδο κορυφής του NATO που θα γίνει στο Σικάγο στις 20 και 21 Μαΐου, ένα μήνα πριν τη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρες μέλος της G8 και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Barroso και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Van Rompuy.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέρχεται στο Camp David με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην εξεύρεση κοινών λύσεων για τις πιο επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες εκτείνονται από την παγκόσμια οικονομία έως την επισιτιστική ασφάλεια, από την ενέργεια και το κλίμα έως τις περιφερειακές και πολιτικές εξελίξεις και τα θέματα ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος José Manuel Barroso δήλωσε: «Προσβλέπω σε αυτή την επόμενη συνάντηση της G8 στο Camp David. Η ΕΕ θα προσέλθει στην G8 με ένα σαφές μήνυμα: Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την πορεία της στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής της για την έξοδο από την κρίση και την επάνοδο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Βασικό στοιχείο της απόκρισής μας στην κρίση είναι μια διττή προσέγγιση που συνίσταται σε υγιή δημόσια οικονομικά και μέτρα ευνοϊκά για την ανάπτυξη. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Θα εξετάσουμε, επίσης, το κλίμα και την ενέργεια, την επισιτιστική ασφάλεια και επίκαιρα διεθνή θέματα, όπως το Αφγανιστάν και η Αραβική Άνοιξη. Η ΕΕ έχει αναλάβει αποφασιστική δράση για τη στήριξη της διατηρήσιμης ανάπτυξης, την αύξηση των αντοχών του γεωργικού τομέα και τη μείωση της φτώχειας, μέσα από την προώθηση των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, τόσο στο πλαίσιο της G8 όσο και εκτός αυτής.»

Ο Πρόεδρος Van Rompuy έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυτή η σύνοδος κορυφής της G8 πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων σε όλο τον κόσμο. Οι εντατικές προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξήγαγε η Προεδρία των ΗΠΑ θα μας επιτρέψουν να εστιαστούμε σε συγκεκριμένες λύσεις για τα πλέον επείγοντα παγκόσμια ζητήματα. Οι συζητήσεις μας στο Camp David θα επικεντρωθούν σε θέματα οικονομίας, ενέργειας, επισιτιστικής ασφάλειας, εξωτερικών και ασφάλειας. Η ΕΕ συμμετέχει εξ ολοκλήρου στη διαδικασία της G8 και είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλα τα θέματα που προβλέπει η ημερήσια διάταξη και ιδίως να στηρίξει έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης στις οικονομίες μας».

Αρχίζοντας με την παγκόσμια οικονομία, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barroso και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Van Rompuy θα εκθέσουν επίσης πως έχει η κατάσταση όσον αφορά την απόκριση της ΕΕ στην οικονομική κρίση.

Όσον αφορά το εμπόριο, ο Πρόεδρος Barroso και ο Πρόεδρος Van Rompuy θα τονίσουν τη σημασία του ως βασικής πηγής ανάπτυξης. Θα ζητήσουν την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος και τη συνέχιση του αγώνα κατά των μέτρων προστατευτισμού, καθώς και την προστασία των επενδύσεων.

Η ΕΕ πρωτοστατεί παγκοσμίως στις ενέργειες για το κλίμα και θα συνεχίσει να το πράττει. Οι δύο πρόεδροι θα υπογραμμίσουν την ανάγκη για την ανάληψη ισχυρής και επείγουσας δράσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, για τη μείωση των εκπομπών CO2 και των λοιπών αερίων του θερμοκηπίου ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την υλοποίηση της Πλατφόρμας του Ντέρμπαν.

Όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, η ΕΕ ευελπιστεί ότι η σύνοδος αυτή θα στηριχθεί σε προηγούμενες προόδους, ιδίως στην πρωτοβουλία της L’Aquila για την επισιτιστική ασφάλεια, του 2010, στην οποία η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή – περίπου 4 δισεκατ. USD επί συνολικού ποσού 22 δισεκατ. USD. Εντός δύο ετών όχι μόνον τήρησε αλλά και υπερέβη τη συμμετοχή αυτή. Επιπλέον, η Επισιτιστική Διευκόλυνση της ΕΕ, που εξήγγειλε η ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της G8 στην Ιαπωνία το 2008, συνέβαλε στην κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών 50 εκατομμυρίων ατόμων σε 50 χώρες ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο περισσότερων από 200 έργων. Χωρίς να παραβλέψει όλους όσους συνεχίζουν να έχουν ανάγκη άμεσης στήριξης, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στραφεί προς τη δημιουργία ανθεκτικών γεωργικών συστημάτων ως μέρος της μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης της πείνας ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων με μεγαλύτερες και υπεύθυνες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στον γεωργικό τομέα.

Ο Πρόεδρος Barroso και ο Πρόεδρος Van Rompuy θα συμβάλουν ενεργά στην εστίαση της G8 σε περιφερειακές και πολιτικές εξελίξεις και θέματα ασφαλείας και ιδίως στην οικονομική μετάβαση του Αφγανιστάν μετά το 2014 και στην Εταιρική σχέση της Deauville που δρομολογήθηκε στη σύνοδο κορυφής της G8 του 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος του Προέδρου Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Προέδρου Van Rompuy για την G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr και

http://www.twitter.com/EC_live

Βιντεοπαρουσιάσεις: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ και

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar