Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den Europæiske Union på G8-topmødet i Camp David (USA) den 18.-19. maj 2012: "Fælles indsats"

Bruxelles, den 16. maj 2012 - Dette års G8-topmøde, hvis motto er "Fælles indsats", ledes af USA's præsident Barack Obama i Camp David og finder sted i tilknytning til NATO-topmødet i Chicago den 20.-21. maj, én måned før G20-topmødet i Mexico. Den Europæiske Union er fuldt medlem af G8 og er repræsenteret ved formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy.

Den Europæiske Union tager til Camp David for at bidrage aktivt til at finde fælles løsninger på de mest presserende globale udfordringer, som står på dagsordenen, lige fra verdensøkonomien til fødevaresikkerhed, fra energi- og klimaspørgsmål til regionale og politiske udviklinger samt sikkerhedsspørgsmål.

Formand José Manuel Barroso udtalte: "Jeg ser frem til det næste G8-møde i Camp David. EU vil komme til mødet med et klart budskab: EU er fast besluttet på at holde kursen ved fortsat at følge en omfattende strategi for at komme ud af krisen og vende tilbage til vækst. En tostrenget strategi for sunde offentlige finanser og vækstfremmende foranstaltninger er de vigtigste elementer i vort svar. Kun på denne måde vil vi kunne genskabe tilliden. Vi vil ligeledes drøfte klima- og energispørgsmål, fødevaresikkerhed og aktuelle internationale spørgsmål som f.eks. Afghanistan og det arabiske forår. EU tager afgørende initiativer til at fremme bæredygtig udvikling, forbedre landbrugets modstandsdygtighed, mindske fattigdommen, fremme demokratiske værdier og retsstaten samt øge den internationale stabilitet. EU er parat til at løfte de globale udfordringer på en ansvarlig og solidarisk måde, både i og uden for G8".

Formand Herman Van Rompuy udtalte: "Dette G8-møde finder sted på et tidspunkt med store økonomiske og politiske udfordringer i verden. Det intense forberedende arbejde, som er blevet udført af USA's præsident, vil gøre det muligt for os at fokusere konkret på de mest presserende globale spørgsmål. Under vore drøftelser i Camp David vil der være fokus på økonomien, energi, fødevaresikkerhed samt udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål. EU deltager fuldt ud i G8-processen og er parat til at bidrage til alle de spørgsmål, som står på dagsorden, især med henblik på at fremme en stærk vækst og beskæftigelse i vore økonomier".

Hvad angår først den globale økonomi, vil formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, også gøre status over EU's indsats over for den økonomiske krise.

Formand José Manuel Barroso og formand Herman Van Rompuy vil fremhæve den rolle, som handel spiller som en vigtig kilde til vækst. De vil opfordre til en styrkelse af det multilaterale system, fortsat bekæmpelse af protektionistiske foranstaltninger og beskyttelse af investeringer.

EU har været banebrydende i den globale klimaindsats og vil fortsætte med at være det. Formændene vil understrege behovet for, at der i FN-sammenhæng gøres en kraftig og hurtig indsats for at reducere emissioner af CO2 og andre drivhusgasser for at bevare fokus på opfyldelsen af de målsætninger, som er blevet vedtaget på internationalt niveau, og gøre fremskridt med gennemførelsen af Durbanplatformen.

Med hensyn til fødevaresikkerhed håber EU, at dette topmøde vil bygge videre på tidligere fremskridt, især fødevaresikkerhedsinitiativet fra L'Aquila fra 2010, som EU har forpligtet sig til at yde det største bidrag til - næsten 4 mia. USD ud af i alt 22 mia. USD. EU har opfyldt denne forpligtelse og er gået videre end det, som den har forpligtet sig til, på kun to år. EU's fødevarefacilitet, som blev bebudet af EU på G8-topmødet i Japan i 2008, har desuden medvirket til at brødføde 50 millioner mennesker i 50 lande verden over, via mere end 200 projekter. Uden at miste alle dem, som stadig har brug for vor øjeblikkelige hjælp, af syne bør det internationale samfund begynde at opbygge modstandsdygtige landbrugssystemer som en del af vort langsigtede svar på den globale hungersnød, herunder gennem øgede, men ansvarlige private investeringer i landbruget.

Formand Herman Van Rompuy og formand José Manuel Barroso vil bidrage aktivt til G8's fokus på regionale og politiske udviklinger og sikkerhedsspørgsmål, især den økonomiske omstilling i Afghanistan efter 2014 og Deauvillepartnerskabet, som blev iværksat på G8-topmødet i 2011.

Yderligere oplysninger:

Formand José Manuel Barrosos websted for G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Formand Herman Van Rompuy's websted for G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Det amerikanske udenrigsministeriums websted for G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr og

http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriale: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ og

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar