Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská unie na summitu G8 v Camp Davidu (USA) ve dnech 18. a 19. května 2012: „Jednáme společně“

Brusel 16. května 2012 – Letošní summit G8, kterému v Camp Davidu předsedá prezident USA Barack Obama, se koná pod heslem „Jednáme společně“ a probíhá bezprostředně před summitem NATO v Chicagu ve dnech 20. a 21. května a jeden měsíc před summitem G20 v Mexiku. Evropská unie je řádným členem G8 a je zastoupena předsedou Komise Barrosem a předsedou Evropské rady Van Rompuyem.

Evropská unie přichází do Camp Davidu, aby aktivně přispěla k nalézání společných řešení nejnaléhavějších globálních výzev, které jsou na pořadu jednání a které sahají od globální ekonomiky po zajišťování potravin, od energie a klimatu po regionální a politický vývoj a otázky bezpečnosti;

Předseda José Manuel Barroso prohlásil: „Těším se na toto další zasedání G8 v Camp Davidu. EU přijde na zasedání G8 s jasným sdělením: Evropa je odhodlána udržovat kurz, a to realizací své ucelené strategie, jejímž cílem je překonat krizi a navrátit se k růstu. Klíčovými prvky naší reakce je dvojí přístup založený zdravých veřejných financích a opatřeních na podporu růstu. Toto je jediný způsob, jak obnovit důvěru. Budeme rovněž diskutovat otázky klimatu a energetiky, zajišťování potravin a aktuální mezinárodní otázky, jako jsou Afghánistán a arabské jaro. EU činí rozhodné kroky na podporu udržitelného rozvoje, zvýšení zemědělské odolnosti a snižování chudoby, podpory demokratických hodnot a právního státu a posilování mezinárodní stability. EU je připravena reagovat na globální výzvy s odpovědností a solidaritou, a to v rámci G8 a mimo něj.

Jak uvedl předseda Van Rompuy, „tento summit G8 přichází v době významných hospodářských a politických výzev na celém světě. Důkladná příprava provedená americkým předsednictvím nám umožní se konkrétně zaměřit na nejnaléhavější globální otázky. Při jednání v Camp Davidu se zaměříme zejména na otázky ekonomiky, energie, zajišťování potravin a otázky zahraniční politiky a bezpečnosti. EU se práce v rámci G8 plně účastní a je připravena přispět ke všem otázkám na pořadu jednání, zejména pokud jde o podporu silného růstu a vytváření pracovních míst v našich ekonomikách.“

V důležité otázce globální ekonomiky předseda Evropské komise Barroso a předseda Evropské rady Van Rompuy rovněž vysvětlí, jak EU reagovala na hospodářskou krizi.

Pokud jde o obchod, předseda Komise Barroso a předseda Van Rompuy zdůrazní jeho význam jakožto klíčového zdroje růstu. Budou žádat posílení mnohostranného systému pro další boj proti protekcionistickým opatřením a za ochranu investic.

EU se ujala vedoucí úlohy v oblasti klimatu a tuto úlohu bude i nadále zastávat. Předsedové zdůrazní potřebu silných a bezodkladných opatření, a to v rámci OSN, ke snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, aby bylo možné dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů a pokročit při provádění Durbanské platformy.

Co se týče zajišťování potravin, Evropská unie doufá, že tento summit bude vycházet z předchozích pokroků, zejména iniciativy z L’Aquila týkající se zajišťování potravin po roce 2010, v jejímž rámci EU učinila největší závazek – z celkové částky 22 miliard USD přislíbila téměř 4 miliardy USD. Tento příslib splní a překročí během pouhých 2 let. Kromě toho potravinový nástroj EU, oznámený Evropskou unií na summitu G8 v Japonsku v roce 2008, napomohl nasytit 50 milionů lidí v 50 zemích světa, a to skrze více než 200 projektů. I když není možné zapomenout na ty, kdo potřebují naši bezprostřední podporu, mezinárodní společenství by mělo usilovat o vytvoření odolných zemědělských systémů za účelem dlouhodobé reakce na globální hlad. Jedním z opatření by mj. měly být silnější, avšak odpovědné investice soukromého sektoru do zemědělství.

Předseda Van Rompuy a předseda Barroso aktivně přispějí k zaměření G8 na regionální a politický vývoj a otázky bezpečnosti, zejména na ekonomickou transformaci v Afghánistánu po roce 2014 a partnerství z Deauville, které bylo uzavřeno na summitu G8 v roce 2011.

Další informace:

Internetová stránka předsedy Barrosa týkající se otázek G8:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Internetová stránka předsedy Van Rompuye týkající se otázek G8:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en&summit=201205180

Internetová stránka amerického ministerstva zahraničních věcí týkající se otázek G8:

http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr a http://www.twitter.com/EC_live

Videa: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ a http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar