Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Dierenwelzijn: Commissie verzoekt 13 lidstaten dringend kooien voor legkippen te verbieden

Brussel, 26 januari 2012 – Vandaag heeft de Europese Commissie via een aanmaningsbrief België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Hongarije, Nederland, Polen, Portugal en Roemenië opgeroepen maatregelen te nemen om de tekortkomingen bij de uitvoering van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn te verhelpen. De landen worden vooral aangemaand "niet-aangepaste" kooien voor legkippen te verbieden, een verbod dat krachtens Richtlijn 1999/74/EG vanaf 1 januari 2012 geldt.

In 1999 werd besloten "niet-aangepaste" kooien te verbieden. De lidstaten hebben twaalf jaar tijd gehad om voor een vlotte overgang naar het nieuwe systeem te zorgen en de richtlijn uit te voeren. Ondanks herhaalde oproepen van de Commissie hebben de bovenvermelde lidstaten tot dusver nagelaten de EU-wetgeving naar behoren na te leven.

Krachtens Richtlijn 1999/74/EG moeten legkippen met ingang van 1 januari 2012 worden gehouden in "aangepaste kooien" met extra ruimte om te nestelen, te scharrelen en te slapen, of in alternatieve systemen. Op grond van de richtlijn moet elke kip kunnen beschikken over een kooi met een oppervlakte van minstens 750 cm², een legnest, strooisel, zitstokken en voorzieningen om het doorgroeien van de nagels tegen te gaan. De kippen moeten zo aan hun biologische behoeften kunnen voldoen en normaal gedrag kunnen ontwikkelen.

Het is van essentieel belang dat de lidstaten volledig aan de richtlijn voldoen. Lidstaten die hun wettelijke verplichtingen niet naleven, brengen niet alleen het dierenwelzijn in gevaar maar kunnen ook verstoringen van de markt en oneerlijke concurrentie veroorzaken. Lidstaten die het gebruik van "niet-aangepaste" kooien nog steeds toestaan, creëren een concurrentienadeel voor bedrijven die geïnvesteerd hebben om aan de nieuwe maatregelen te voldoen.

In het kader van de inbreukprocedures van de EU hebben de betrokken lidstaten twee maanden tijd om op de aanmaningsbrief van de Commissie te reageren. Bij gebrek aan een adequate reactie zal de Commissie een "met redenen omkleed advies" sturen, waarin de betrokken lidstaten worden verzocht binnen twee maanden de nodige maatregelen te nemen om aan de richtlijn te voldoen.

Nadere informatie over het welzijn van legkippen op de boerderij vindt u op de volgende site: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Nadere informatie over de inbreukprocedure: MEMO/12/42

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar