Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Dzīvnieku labturība: Komisija mudina 13 dalībvalstis piemērot aizliegumu izmantot neuzlabotus dējējvistu būrus

Brisele, 2012. gada 26. janvāris. Šodien Eiropas Komisija nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli Beļģijai, Bulgārijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Kiprai, Latvijai, Ungārijai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei un Rumānijai un aicināja tās rīkoties, lai novērstu trūkumus saistībā ar ES dzīvnieku labturības tiesību aktu īstenošanu, un jo īpaši aizliegt izmantot neuzlabotus dējējvistu būrus. Šis aizliegums stājās spēkā no 2012. gada 1. janvāra saskaņā ar Direktīvu 1999/74/EK.

Politiskais lēmums par neuzlabotu būru aizliegumu tika pieņemts 1999. gadā. Dalībvalstīm bija 12 gadi, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz jauno sistēmu un īstenotu minēto direktīvu. Tomēr, neskatoties uz vairākkārtējiem Komisijas aicinājumiem, iepriekš minētās dalībvalstis līdz šim nav pienācīgi ievērojušas ES tiesību aktus.

Saskaņā ar Direktīvu 1999/74/EK no 2012. gada 1. janvāra dējējvistas ir jātur uzlabotos būros, kuros ir papildu vieta, lai vistas varētu veidot ligzdu, kašņāties, tupēt uz laktas; šim nolūkam var izmantot arī alternatīvas sistēmas. Direktīvā paredzēts, ka būrus var izmantot tikai tad, ja tajos katrai vistai ir 750 cm2 būra platības, ligzdas kaste, pakaiši, lakta un nagu īsināšanas ierīces, lai vistas var apmierināt savas bioloģiskās un etoloģiskās vajadzības.

Būtiski, lai dalībvalstis izpildītu minētās direktīvas prasības pilnībā. Dalībvalstis, kuras nepilda savus juridiskos pienākumus ne tikai negatīvi ietekmē dzīvnieku labturību, bet arī var radīt tirgus izkropļojumus un nevienlīdzīgu konkurenci. Dalībvalstis, kuras joprojām ļauj izmantot neuzlabotus būrus, nostāda neizdevīgā stāvoklī tos uzņēmumus, kuri ir ieguldījuši līdzekļus jauno prasību izpildīšanai.

Tādējādi, ņemot vērā Komisijas šodien veiktos pasākumus, attiecīgajām dalībvalstīm saskaņā ar ES pienākuma neizpildes procedūru atbilde uz oficiālo paziņojuma vēstuli ir jāsniedz divu mēnešu laikā. Ja tās nereaģēs apmierinoši, Komisija sūtīs tām argumentētu atzinumu, kurā pieprasīs attiecīgajām dalībvalstīm veikt atbilstīgus pasākumus un izpildīt minētās direktīvas prasības divu mēnešu laikā.

Plašāka informācija par dzīvnieku labturību lauku saimniecībās un dējējvistām atrodama šādā adresē:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Plašāka informācija par pienākumu neizpildes procedūru: MEMO/12/42

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar