Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Gyvūnų gerovė. Komisija ragina 13 valstybių narių įgyvendinti draudimą laikyti dedekles vištas narvuose

Briuselis, 2012 m. sausio 26 d. Šiandien Europos Komisija oficialiu pranešimu, kuriuo prašoma informacijos, paragino Belgiją, Bulgariją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Kiprą, Latviją, Lenkiją, Nyderlandus, Prancūziją, Portugaliją, Rumuniją ir Vengriją imtis veiksmų ir pašalinti ES teisės aktų, susijusių su gyvūnų gerove, įgyvendinimo trūkumus. Konkrečiai reikalaujama įgyvendinti Direktyvoje 1999/74/EB nustatytą ir nuo 2012 m. sausio 1 d. taikomą draudimą laikyti dedekles vištas tradiciniuose narvuose.

Politinis sprendimas dėl draudimo naudoti tradicinius narvus priimtas 1999 m. Valstybėms narėms pasirengti vykdyti naujus laikymo reikalavimus ir įgyvendinti direktyvą buvo skirta dvylika metų. Tačiau, nors buvo Komisijos ne kartą ragintos, minėtos valstybės narės vis dar laikosi ne visų ES teisės aktų nuostatų.

Direktyvoje 1999/74/EB reikalaujama, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. visos dedeklės vištos būtų laikomos pagerintuose narvuose, kuriuose būtų pakankamai vietos lizdams, kapstymuisi ir laktoms. Tačiau taip pat leidžiama rinktis alternatyvias vištų laikymo sistemas. Direktyvoje nustatyta, kad galima naudoti tik tokius narvus, kuriuose kiekvienai vištai tenka bent 750 cm2 narvo ploto, yra lizdas, pakratų, laktų ir nagų dilinimo priemonių, kad būtų patenkinti vištų biologiniai ir elgsenos poreikiai.

Valstybės narės privalo vykdyti visus direktyvos reikalavimus. Akivaizdu, kad teisinių įsipareigojimų nevykdančios valstybės narės ne tik nepaiso gyvūnų gerovės, bet ir gali paskatinti rinkos iškraipymą ir nesąžiningą konkurenciją. Valstybės narės, tebeleidžiančios naudoti tradicinius narvus, pablogina įmonių, investavusių į naujus reikalavimus atitinkančias priemones, padėtį.

Todėl Komisija šiandien ėmėsi veiksmų, o minėtos valstybės narės, laikydamosi pažeidimo nagrinėjimo tvarkos, turi per du mėnesius atsakyti į oficialų pranešimą. Valstybėms narėms atsisakius laikytis reikalavimų, Komisija pateiks pagrįstą nuomonę ir pareikalaus, kad tos valstybės narės per du mėnesius imtųsi priemonių, būtinų direktyvai įgyvendinti.

Daugiau informacijos apie gyvūnų (dedeklių vištų) gerovę ūkiuose pateikiama

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Daugiau informacijos apie pažeidimo nagrinėjimo procedūras pateikiama MEMO/12/42

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar