Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Munivien kanojen häkkikielto vieläkin panematta toimeen 13 jäsenvaltiossa

Bryssel 26. tammikuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään lähettänyt virallisen ilmoituksen ja tiedonsaantipyynnön Alankomaille, Belgialle, Bulgarialle, Espanjalle, Italialle, Kreikalle, Kyprokselle, Latvialle, Portugalille, Puolalle, Ranskalle, Romanialle ja Unkarille. Komissio kehottaa näitä maita korjaamaan puutteet eläinten hyvinvointia koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanossa ja eritoten panemaan toimeen 1. päivästä tammikuuta 2012 lähtien voimassa olleen kiellon pitää munivia kanoja varustelemattomissa häkeissä, kuten direktiivissä 1999/74/EY säädetään.

Poliittinen päätös kieltää varustelemattomat häkit tehtiin vuonna 1999. Jäsenvaltioilla on ollut 12 vuotta aikaa varmistaa kitkaton siirtyminen uuteen järjestelmään ja panna direktiivi täytäntöön. Huolimatta komission toistuvista kehotuksista edellä mainitut jäsenvaltiot eivät edelleenkään noudata EU-lainsäädäntöä riittävällä tavalla.

Direktiivissä 1999/74/EY edellytetään, että 1.1.2012 alkaen kaikki munivat kanat on pidettävä varustelluissa häkeissä, joissa on tilaa pesiä, rapsuttaa ja nukkua, taikka vaihtoehtoisissa järjestelmissä. Direktiivin mukaan kullakin kanalla on oltava vähintään 750 neliösenttimetriä häkkipinta-alaa, pesä, pehkuja, orsia ja materiaalia, johon kynnet hioutuvat. Kanojen on voitava täyttää biologiset ja käyttäytymistarpeensa.

On tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat direktiivin kaikkia vaatimuksia. Sillä, että jäsenvaltiot laistavat oikeudellisista velvoitteistaan, on selviä seuraamuksia eläinten hyvinvoinnille, mutta se aiheuttaa myös markkinoiden vääristymistä ja epäreilua kilpailua. Varustelemattomien häkkien käytön yhä sallivat jäsenvaltiot heikentävät niiden yritysten asemaa, jotka ovat tehneet investointeja uusien toimenpiteiden noudattamiseksi.

Komission tämänpäiväisen toimen johdosta asianomaisilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen EU:n rikkomismenettelyssä. Jos jokin jäsenvaltio ei reagoi tyydyttävällä tavalla, komissio lähettää sille perustellun lausunnon, jossa se vaatii jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin toimiin direktiivin noudattamiseksi kahden kuukauden kuluessa.

Lisätietoja munivien kanojen hyvinvoinnista maatiloilla:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

MEMO/11/1216

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/42

Yhteystiedot:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar