Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Produsele alimentare: Comisia adoptă lista de referință a mențiunilor de sănătate admise

Bruxelles, 16 mai 2012 – Mențiunile de sănătate care apar pe etichetele alimentelor și în publicitate, de exemplu cu privire la rolul calciului în sănătatea oaselor sau al vitaminei C pentru sistemul imunitar, au devenit instrumente de marketing esențiale în atragerea atenției consumatorilor. Prin urmare, consumatorii din UE se așteaptă să găsească informații corecte pe produsele pe care le cumpără, în special în ce privește mențiunile de sănătate care apar pe aceste produse.

Astăzi, Comisia a aprobat o listă cuprinzând 222 de mențiuni de sănătate. Lista se bazează pe recomandări științifice solide, va fi utilizată în întreaga Uniune Europeană și va ajuta la eliminarea de pe piață a mențiunilor înșelătoare până la sfârșitul anului.

John Dalli, comisarul responsabil pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: „Decizia de astăzi este încununarea unei munci care a durat mai mulți ani și reprezintă un punct de cotitură în reglementarea mențiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare. Lista de mențiuni de sănătate admise valabilă în întreaga UE va fi disponibilă online și le va permite consumatorilor de pretutindeni din UE să facă alegeri în cunoștință de cauză. Mențiunile care nu se susțin științific vor trebui eliminate de pe piață după o scurtă perioadă de tranziție”. Lista asigură, de asemenea, claritatea juridică necesară producătorilor de alimente cu privire la mențiunile de sănătate pe care le pot sau nu înscrie pe produse. Se va reduce și sarcina administrativă, întrucât toate autoritățile însărcinate cu punerea în aplicare a legii se vor putea baza de-acum pe o singură listă de mențiuni de sănătate autorizate însoțite de condițiile de utilizare pentru a verifica dacă o astfel de mențiune este sau nu înșelătoare.

Comisarul Dalli a adăugat: „Sigur, mai sunt lucruri de făcut, iar Comisia, cu expertiza științifică necesară, se va concentra acum pe finalizarea muncii în acest domeniu prin abordarea mențiunilor aflate încă în curs de examinare”.

Mențiunile pentru care procesul de autorizare a fost finalizat vor fi incluse în registrul privind mențiunile nutriționale și de sănătate al Uniunii, conform cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare. Registrul Uniunii este o bază de date interactivă și se găsește pe site-ul internet al Comisiei.

Producătorii de alimente vor avea la dispoziție o perioadă de 6 luni pentru a-și adapta practicile la noile cerințe. De la începutul lunii decembrie 2012, vor fi interzise toate mențiunile care nu au fost autorizate și care nu se află nici în curs de examinare.

Context

Prezentul regulament al Comisiei pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 13 alineatul (3). Statele membre au depus, în 2008, liste cuprinzând circa 44 000 de mențiuni de sănătate, consolidate de Comisie într-o listă de aproximativ 4 600 de mențiuni. Până în 2010, toate acestea au fost transmise Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care a întreprins o evaluare științifică pentru a stabili care dintre mențiuni se justifică și care nu. În iunie 2011, EFSA și-a finalizat munca pentru cea mai mare parte a mențiunilor, cu excepția celor referitoare la substanțele botanice. Statele membre au convenit să autorizeze mențiunile verificate cuprinse în anexa la prezentul regulament al Comisiei la reuniunea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 5 decembrie 2011. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au analizat lista în timpul perioadei de control, care s-a încheiat fără obiecții la 27 aprilie 2012.

Lista adoptată astăzi de Comisia Europeană cuprinde 222 de mențiuni, reprezentând aproape 500 de intrări din lista consolidată. Peste 1 600 dintre acele intrări nu vor fi autorizate. Pentru restul mențiunilor, procesul de autorizare este în curs de finalizare. Punerea în aplicare a regulilor privind mențiunile de sănătate ține de responsabilitatea statelor membre.

Pentru mai multe informații privind mențiunile de sănătate, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Pentru mai multe informații privind registrul, vă rugăm să consultați site-ul:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

A se vedea și:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Persoane de contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar