Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija pieņem sarakstu ar svarīgākajām atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas

Brisele, 2012. gada 16. maijs. Veselīguma norādes uz pārtikas etiķetēm un reklāmās, piemēram, par kalcija nozīmi saistībā ar kaulu veselību vai C vitamīna ietekmi uz imūnsistēmu, ir kļuvušas par iedarbīgiem mārketinga līdzekļiem, kas piesaista patērētāju uzmanību. Tāpēc ES patērētāji sagaida, ka uz viņu iegādātajiem produktiem tiks sniegta precīza informācija, it īpaši saistībā ar veselīguma norādēm, kas dažkārt ir uz produktiem.

Šodien Komisija apstiprināja sarakstu ar 222 veselīguma norādēm. Saraksts balstīts uz pamatotiem zinātniskiem ieteikumiem, tajā iekļautās norādes izmantos visā ES, turklāt šāds saraksts ļaus līdz gada beigām izņemt no tirgus maldinošās norādes.

Par veselības un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Džons Dalli norādīja: “Šodienas lēmums ir daudzu gadu darba kulminācija, un tas ir svarīgs pavērsiens saistībā ar regulējumu veselīguma norādēm uz pārtikas. Eiropas Savienībā atļauto veselīguma norāžu saraksts būs pieejams tiešsaistē, un tas ļaus patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli. Veselīguma norādes, kas nav zinātniski pamatotas, pēc īsa pārejas perioda būs jāizņem no tirgus.” Turklāt šis saraksts sniedz juridisku skaidrību pārtikas ražotājiem, informējot par to, kādas norādes atļauts izvietot uz produktiem un kādas ne. Tiks samazināts arī administratīvais slogs, jo visām izpildiestādēm būs pieejams vienots atsauces saraksts ar atļautajām veselīguma norādēm un to lietošanas nosacījumiem, kas ļaus pārliecināties, vai norāde nav maldinoša.

Komisārs Dalli piebilda: “Šis darbs vēl nav pilnībā pabeigts, un Komisija — izmantojot vajadzīgos zinātniskos pamatojumus — koncentrēs savus spēkus saraksta pilnveidošanai, rūpīgi izskatot veselīguma norādes, par kuru patiesumu vēl ir šaubas.”

Veselīguma norādes, kuru apstiprināšanas process ir pabeigts, tiks iekļautas Savienības Pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem. Savienības reģistrs ir Komisijas tīmekļa vietnē pieejama interaktīva datubāze.

6 mēnešu laikā pārtikas ražotājiem līdzšinējā ražošanas prakse būs jāpielāgo jaunajiem noteikumiem. No 2012. gada decembra sākuma tiks aizliegtas jebkādas norādes, kas nav apstiprinātas un kas nav apturētas/izskatīšanas procesā.

Vispārīga informācija

Ar šo Komisijas regulu tiks īstenota Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem un jo īpaši tās 13. panta 3. punkts. 2008. gadā dalībvalstis kopumā iesniedza izskatīšanai aptuveni 44 000 veselīguma norāžu, ko Komisija konsolidēja sarakstā ar aptuveni 4600 ierakstiem. Līdz 2010. gadam veselīguma norādes tika sūtītas Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), kas veica zinātnisko novērtējumu par to, cik pamatota ir šāda norāde. 2011. gada jūnijā EFSA pabeidza būtiskāko darba daļu — bija izskatītas visas veselīguma norādes, izņemot tās, kuras attiecās uz augu izcelsmes vielām. 2011. gada 5. decembrī Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sastāvā dalībvalstis nolēma atļaut šīs regulas pielikumā iekļautās veselīguma norādes. Līdz 2012. gada 27.aprīlim attiecībā uz sarakstu turpinājās padziļināto pārbaužu periods Eiropas Parlamentā un Padomē, un tā laikā netika saņemti iebildumi.

Eiropas Komisijas šodien pieņemtajā sarakstā ir 222 norādes, kas atbilst aptuveni 500 ierakstiem no konsolidētā saraksta. Vairāk nekā 1600 ierakstu no konsolidētā saraksta netiks atļauti. Attiecībā uz pārējiem ierakstiem apstiprināšanas process tuvojas nobeigumam. Dalībvalstu iestāžu kompetencē ir īstenot noteikumus par veselīguma norādēm.

Plašāku informācija par veselīguma norādēm skatīt:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Plašāku informācija par reģistru skatīt:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Papildu informācija:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar