Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Maistas. Komisija patvirtina leidžiamų skelbti teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašą

Briuselis, 2012 m. gegužės 16 d. Produktų etiketėse skelbiami ar reklamoje vartojami teiginiai apie maisto produktų sveikumą, pavyzdžiui, apie kalcio svarbą kaulams arba vitamino C poveikį imuninei sistemai, tapo ypač svarbiais rinkodaros įrankiais, kuriais siekiama patraukti vartotojų dėmesį.  Todėl ES vartotojai tikisi tikslios informacijos apie jų perkamus produktus, ypač jei skelbiama, jog šie produktai yra naudingi sveikatai.

Šiandien Komisija patvirtino 222 teiginių apie maisto produktų sveikumą sąrašą. Šis patikimomis mokslininkų rekomendacijomis pagrįstas sąrašas bus naudojamas visoje ES ir padės iki metų pabaigos pašalinti iš rinkos klaidinančius teiginius.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Šiandienos sprendimas - daugelio metų darbo kulminacija ir svarbus teiginių apie maisto produktų sveikumą reglamentavimo etapas. Visoje ES leidžiamų vartoti teiginių apie sveikumą sąrašą bus galima rasti internete, o visų ES šalių vartotojai galės rinktis produktus, turėdami apie juos pakankamai informacijos. Po trumpo pereinamojo laikotarpio mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįsti teiginiai turės būti pašalinti iš rinkos.“ Sąrašas taip pat suteikia teisinio aiškumo maisto gamintojams, nes jame nurodyta, kokius teiginius apie sveikumą vartoti leidžiama ir kokių neleidžiama. Be to, bus sumažinta administracinė našta, nes nuo šiol visos teisės aktų vykdymą prižiūrinčios institucijos, tikrindamos, ar teiginys nėra klaidinantis, galės remtis vienu leidžiamų vartoti teiginių apie sveikumą sąrašu ir jame apibrėžtomis sąlygomis.

Komisijos narys Dalli pridūrė: „Tai dar nereiškia, kad darbas baigtas: dabar Komisija, turėdama reikalingą mokslinį pagrindą, galės patvirtinti arba atmesti iki šiol nebaigtus nagrinėti teiginius.“

Teiginiai, jau patvirtinti kaip leidžiami vartoti, bus paskelbti Sąjungos teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą registre, kaip nurodoma Reglamente (EB)Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Šis Sąjungos registras yra sąveiki duomenų bazė, kurią galima rasti Komisijos interneto svetainėje.

Maisto produktų gamintojai prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų turės per 6 mėnesius. Nuo 2012 m. gruodžio pradžios bus draudžiama skelbti nepatvirtintus teiginius apie maisto produktų sveikumą, išskyrus tuos teiginius, kurių nagrinėjimas dar nebaigtas.

Pagrindiniai faktai

Šiuo Komisijos reglamentu įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, o konkrečiai – jo 13 straipsnio 3 dalis. 2008 m. valstybės narės pateikė iš viso apie 44 000 teiginių apie maisto produktų sveikumą, iš kurių Komisija sudarė apie 4 600 teiginių suvestinį sąrašą. 2010 m. šie teiginiai buvo pateikti Europos maisto saugos tarnybai (EMST), kuri mokslinėmis priemonėmis įvertino teiginių pagrįstumą. Pagrindinę darbo dalį, išskyrus teiginių apie botanines medžiagas įvertinimą, EMST baigė 2011 m. birželio mėn. Valstybės narės sutarė leisti vartoti Komisijos reglamento priede pateikiamus teiginius 2011 m. gruodžio 5 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete. Europos Parlamentui ir Tarybai apsvarstyti šį sąrašą buvo skirtas laikotarpis iki 2012 m. balandžio 27 d. Jis baigėsi, nepateikus prieštaravimų.

Šiandien Europos Komisijos patvirtintame sąraše yra 222 teiginiai apie maisto sveikatingumą iš beveik 500, esančių suvestiniame sąraše. Daugiau kaip 1600 suvestinio sąrašo pozicijų yra teiginiai, kurių nebus leista vartoti. Likusių teiginių patikrinimo ir leidimo juos vartoti patvirtinimo procesas artėja prie pabaigos. Už teiginių apie maisto produktų sveikumą skelbimo taisyklių vykdymą yra atsakingos valstybės narės.

Daugiau informacijos apie teiginius apie maisto produktų sveikumą:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/index_en.htm .

Daugiau informacijos apie EKP

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Taip pat žr.

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar