Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Храни: Комисията приема първи по рода си списък на разрешените здравни претенции

Брюксел, 16 май 2012 г. – Здравните претенции върху етикетите на храните и в рекламите — например за значението на калция за здравината на костите или за връзката между витамин С и имунната система — се превърнаха в мощен маркетингов инструмент за привличане на вниманието на потребителите. Затова потребителите в ЕС очакват да получават вярна информация за продуктите, които купуват, най-вече по отношение на техните здравни претенции.

Комисията днес одобри списък с 222 здравни претенции. Списъкът е съставен въз основа на обосновани научни препоръки, ще се използва в целия ЕС и с негова помощ до края на годината от пазара ще бъдат премахнати подвеждащите здравни претенции.

Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Днешното решение е кулминацията на дългогодишен труд и бележи важен етап от регулацията на здравните претенции за храните. Списъкът на разрешените здравни претенции за ЕС ще бъде достъпен онлайн и ще даде възможност на потребителите в ЕС да направят информиран избор. Неподкрепените с научни доказателства претенции ще трябва да бъдат премахнати от пазара след кратък преходен период.“ С този списък се предоставя и правна яснота на производителите на храни за здравните претенции, които те могат или не могат да използват. С негова помощ ще се намали и административната тежест, тъй като изпълнителните органи отсега нататък ще могат да разчитат на един-единствен списък с разрешени здравни претенции и условия за използването им, когато правят проверка дали дадена претенция е подвеждаща, или не.

Еврокомисарят Дали добави: „Имаме обаче още малко работа и Комисията, като използва необходимите научни познания, ще насочи усилията си към изготвянето на становища относно претенциите, които все още се разглеждат, и към довършване на работата си в тази област.“

Претенциите, за които процесът на разрешаване е приключил, ще бъдат включени в Регистъра на Съюза на хранителните и здравните претенции относно храните съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните. Регистърът на Съюза е интерактивна база данни и се намира на уебсайта на Комисията.

Производителите на храни ще имат на разположение 6 месеца, за да изменят практиките си съобразно новите изисквания. От началото на декември 2012 г. всички претенции, които не са разрешени, не са „замразени“ и не изчакват разглеждане, ще бъдат забранени.

Контекст

Регламентът на Комисията, с който се приема списъкът, е за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните, и по-специално на член 13, параграф 3 от него. През 2008 г. държавите членки представиха списъци с около 44 000 здравни претенции, които бяха консолидирани от Комисията в списък с около 4 600. До края на 2010 г. тези претенции бяха изпратени на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), който изготви научна оценка на това дали те могат да бъдат обосновани. През юни 2011 г. ЕОБХ завърши работата си по всички здравни претенции, с изключение на претенциите относно ботаническите субстанции. Държавите членки дадоха своето съгласие за разрешаване на претенциите, изброени в приложението към регламента на Комисията, по време на заседанието на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 5 декември 2011 г. И Европейският парламент, и Съветът вече разгледаха списъка през т. нар. „период за контрол“, който приключи на 27 април 2012 г. без повдигнати възражения.

Приетият днес от Европейската комисия списък съдържа 222 претенции, които представляват близо 500 записа от консолидирания списък. Над 1600 от тези записи обаче няма да бъдат разрешени. За останалите процесът на разрешаване предстои да бъде завършен. Прилагането на правилата относно здравните претенции остава отговорност на органите на държавите членки.

За повече информация за здравните претенции:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

За повече информация за регистъра:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Вж. също:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar