Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisārs Piebalgs atzinīgi vērtē attīstības ministru atbalstu pārmaiņu programmai

Brisele, 2012. gada 14. maijs – ES attīstības komisārs Andris Piebalgs atzinīgi vērtē Eiropas attīstības ministru secinājumus par Komisijas priekšlikumiem ES attīstības politikas jaunai ievirzei pārmaiņu programmas ietvaros.

ES komisārs Andris Piebalgs sacīja: "Šodienas lēmumi ļaus Komisijai virzīties uz priekšu, lai sasniegtu tās mērķi padarīt ES atbalstu stratēģiskāku, mērķtiecīgāku un vērstu uz rezultātiem. Kaut arī esam guvuši labus panākumus cīņā pret nabadzību pēdējo desmit gadu laikā, pasaule ir mainījusies, ir parādījušies jauni līdzekļu devēji, un jaunattīstības valstis saskaras ar jaunām problēmām. Es turpināšu darbu pie pārmaiņu programmas īstenošanas ar mūsu partnervalstīm attiecībā uz līdzatbildības un savstarpējās atskaites principiem. Atbalsts cilvēktiesībām, demokrātijai un labai pārvaldībai un iekļaujošas un noturīgas izaugsmes veicināšana būs divi mūsu politikas pīlāri. Es vēlos, lai ES palīdzība būtu vērsta uz stratēģiski vissvarīgākajām un izaugsmi veicinošajām nozarēm, kā lauksaimniecība/pārtikas nodrošinājums un enerģētika, vienlaikus nodrošinot, ka tā ir iekļaujoša, piešķirot vismaz 20 % no ES atbalsta sociālajai aizsardzībai, veselībai un izglītībai. Tā nonāks valstīs, kurām palīdzība ir visvairāk vajadzīga, lai mēs radītu patiešām jūtamas pārmaiņas". Viņš piebilda: "Esmu ļoti apmierināts, ka dalībvalstis apstiprināja mūsu priekšlikumu atjaunināt budžeta atbalsta izmantojumu, kas ir viena no ES palīdzības metodēm. Mēs strādāsim, pamatojoties uz līgumisko pieeju starp ES un partnervalstīm, nosakot skaidrus kritērijus un mērķus, lai gūtu lielākus panākumus ceļā uz nabadzības izskaušanu."

ES attīstības palīdzības mērķi

Attīstības padome apsprieda arī ES attīstības palīdzības mērķus. Komisārs Piebalgs atgādināja, ka, 2011. gadā attīstības palīdzībai sasniedzot 53 miljardus eiro, Eiropas Savienība un tās 27 dalībvalstis joprojām ir pasaulē lielākie līdzekļu devēji, nodrošinot vairāk nekā pusi no pasaules oficiālās palīdzības. ES oficiālā attīstības palīdzība sasniedza 0,42 % no ES NKI, kas pārsniedz citu lielo līdzekļu devēju centienus. " Tomēr ir nepieciešams pielikt papildu pūles, lai līdz 2015. gadam sasniegtu mērķi, par ko ir panākta vienošanās, proti, 0,7 % ES nacionālā kopienākuma (NKI). Palīdzība attīstības jomā ir gan solidaritātes izpausme, gan ieguldījums, lai padarītu pasauli drošāku un pārticīgāku", teica ES komisārs Piebalgs.

Atbalsts ES iniciatīvām attiecībā uz izturētspēju Āfrikas Ragā un Sāhelas apgabalā

ES attīstības ministri vienojās par Komisijas priekšlikumiem stiprināt spēju izturēt krīzi Āfrikas Ragā un Sāhelas apgabalā. Komisārs Piebalgs sacīja: "Esmu ļoti gandarīts, ka ministri vienojās par Komisijas virzību uz priekšu saistībā ar (SHARE) iniciatīvu "Atbalsts Āfrikas Raga izturētspējai". Mēs piešķirsim papildu 250 miljonus eiro krīzes skartajām Āfrikas raga valstīm, proti, Etiopijai, Kenijai un Džibutijai. Finansējums tiks piešķirts, lai palīdzētu cilvēkiem atgūties no nesenā sausuma un stiprinātu reģionālo ekonomiku, lai tā labāk varētu izturēt krīzes nākotnē. Turklāt mēs esam paziņojuši par papildu atbalstu 164,5 miljonu eiro apmērā, lai uzlabotu pārtikas nodrošinājumu Sāhelas valstīs. Kopumā Komisija strādā pie jauna priekšlikuma, lai stiprinātu nabadzīgāko valstu izturētspēju krīzes situācijās."

Birma/Mjanma

"Manas vizītes laikā Birmā/Mjanmā 2012. gada februārī es paziņoju par 150 miljonu eiro palīdzības paketi šai valstij. Mēs vēlamies iekustināt pārmaiņas. Tāpēc pašlaik mēs palielinām iesaistīšanos saskaņā ar lēmumu apturēt sankcijas. Es atgādināju, ka līdzekļu devēju koordinācija ir ļoti svarīga, lai mazinātu slogu iestādēm un nodrošinātu saskaņotu ES un līdzekļu devēju rīcību, aicinot ES iesaistīties palīdzības kopējā plānošanā. Vajadzības ir ievērojamas, un mums ir jāpastiprina mūsu palīdzība tādās īpaši svarīgās jomās kā veselība, izglītība un iztikas līdzekļi, ” teica komisārs Piebalgs.

Papildu informācija

IP/11/1184 – ES attīstības politika: Komisija palielinās palīdzības ietekmi, koncentrējoties uz dažām nozarēm un pievēršoties valstīm, kam palīdzība visvairāk nepieciešama

IP/11/410 – Jaunākie dati liecina, ka ES 2010. gadā oficiālajai attīstības palīdzībai izlietojusi rekordlielu summu — 53 miljardus eiro; komisārs Piebalgs aicina arī turpmāk saglabāt līderpozīcijas šajā jomā

IP/12/115 – Komisārs Piebalgs apmeklēs Birmu/Mjanmu, lai solītu jaunu atbalstu demokrātiskām un ekonomikas reformām

IP/12/440 – Komisārs Piebalgs dodas uz Keniju, lai stiprinātu ES pasākumus, reaģējot uz nepietiekamo pārtikas nodrošinājumu šajā reģionā

IP/12/304 – Eiropas Savienība atbalsta pārtikas nodrošinājumu un cīņu pret badu Sāhelas reģionā

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar