Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Emisiju tirdzniecība. 2011. gada rezultātu apkopojums liecina, ka emisijas sarūk

Brisele, 2012. gada 5. maijs. ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) iesaistīto iekārtu siltumnīcefekta gāzu emisijas pērn samazinājušās par vairāk nekā 2 %. Tā liecina dalībvalstu reģistru sniegtā informācija.

Klimata politikas komisāres Konnijas Hēdegordas komentārs: "Lai gan ekonomika atgūstas, ETS emisijas 2011. gadā ir sarukušas par vairāk nekā 2 %. Šādi teicami rezultāti liecina par to, ka ETS darbojas: emisijas tiek samazinātas ekonomiski izdevīgā veidā. Te mēs arī redzam, kāpēc ETS ir galvenais dzinējspēks, kas ļauj panākt izaugsmi ar mazām oglekļa dioksīda emisijām. Tomēr jāpiebilst, ka neizmantoto kvotu rezerve aug. Tāpēc Komisija, kā tika ziņots pagājšmēnes, šobrīd pārskata 3. posma izsoļu laika grafiku, lai samazinātu 3. posma pirmajos gados izsolāmo kvotu skaitu."

Dati par emisijām 2011. gadā

ES ETS ietilpst vairāk nekā 12 000 elektrostaciju un rūpniecības iekārtu 27 ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Lihtenšteinā. No šī gada tirdzniecības sistēma attiecas uz emisijām, ko rada aviosabiedrību nodrošinātie lidojumi no minēto valstu lidostām un uz tām. Lai gan Eiropas ekonomika aug, pagājušajā gadā šo iekārtu1 verificētās siltumnīcefekta gāzu emisijas ir sarukušas līdz 1898 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta, proti, par vairāk nekā 2 % salīdzinājumā ar 2010. gadu.

Iekārtas noteikumus ievēro

Lielākā daļa uzņēmumu ir ievērojuši ES ETS noteikumus arī pērn. Mazāk nekā 1 % iesaistīto iekārtu līdz noteiktajam termiņam — 2012. gada 30. aprīlim — nebija nodevušas kvotas par visām 2011. gada emisijām. Vairums šo iekārtu ir mazas; kopā tās rada mazāk nekā 1 % no visām emisijām, uz ko attiecas ES ETS. Divi procenti no iekārtām līdz minētajam termiņam nebija iesniegušas datus par verificētajām emisijām 2011. gadā.

Gaisa kuģu ekspluatanti emisijas ziņo otro gadu; noteikumi tiek stingri ievēroti

Tāpat kā 2010. gadā, visas komerciālās aviokompānijas laikus iesniedza datus par 2011. gada emisijām, kaut arī attiecīgās emisijas nebija saistītas ar pienākumu šajā gadā nodot kvotas un netika prasītas īpašā regulējuma nolūkā. Dalībvalstis no aviokompānijām saņēma vairāk nekā 1200 emisiju ziņojumu par 2011. gadu. 2011. gada emisijas par lidojumiem uz ES lidostām vai no tām konsekventi neziņo Ķīnas un Indijas aviokompānijas. Tās ir 10 komerciālas aviokompānijas, kas veic lidojumus uz ES vai no ES, t. i., runa ir par mazāk nekā 1 % emisiju ziņojumu un mazāk nekā 3 % emisiju2.

Starptautisko kredītu izmantojums pieaug, jo īpaši no projektiem Ķīnā un Indijā

Pērn tika sasniegts rekords izmantoto starptautisko kredītu ziņā, tādējādi palielinot neizmantoto kvotu rezervi par apmēram 450 miljoniem. Kopumā starpība starp apritē palaistajām kvotām un kvotām, kas tika nodotas atbilstības nolūkā 2008.-2011. gadā, pārsniedza 900 miljonus.

Kopš 2008. gada iekārtas var nodot starptautiskos emisiju samazinājuma kredītus, kas iegūti, piedaloties Kioto protokola elastīgajos mehānismos, lai kompensētu daļu no emisijām. No visām 2008.-2011. gadā nodotajām kvotām 5,8 % bija CER3. ES ETS kopā izmantoti 456 miljoni CER, no kuriem 267 miljoni iegūti Ķīnā un 79 miljoni Indijā (attiecīgi 59 % un 17 %). Citi CER nāk no Dienvidkorejas (13 %), Brazīlijas (6 %) un vēl 20 valstīm, kas kopā veido atlikušos 6 %.

Kopš 2008. gada ES ETS izmantoti 100 miljoni ERU. ERU4 sastāda 1,2 % no nodotajām kvotām kopš 2008. gada. Kopš 2008. gada nodotas CER un ERU vienības aptuveni 39 % apmērā no aptuveni 1,4 miljardiem kredītu, ko var nodot 2008.-2012. gada tirdzniecības periodā.

Kopējās nodotās kvotas par II posma emisijām 2008.-11. gadā

7830 miljoni

100,0%

CER un ERU

555 miljoni

7%

Bez maksas piešķirtās kvotas vai izsolēs iegādātās kvotas5

7275 miljoni

93%

Vispārīga informācija

ES ETS paredz, ka iekārtām katru gadu ir dalībvalsts reģistram jāiesniedz dati par verificētajām emisijām. Dati par 2011. gadu kļuva publiski pieejami Kopienas neatkarīgajā darījumu žurnālā (CITL) 2012. gada 2. aprīlī. Kopš 15. maija CITL redzami arī dati par atbilstību un informācija, vai iekārtas ir izpildījušas savas saistības nodot tādu kvotu daudzumu, kas ir vienāds ar pērnā gada verificētajām emisijām.

ES ETS otrais tirdzniecības periods sākās 2008. gada 1. janvārī, un tas ilgs piecus gadus — līdz 2012. gada 31. decembrim. Šis periods sakrīt ar periodu, kurā rūpnieciski attīstītajām valstīm ir jāizpilda Kioto protokolā noteiktie emisiju mērķi. Trešajā tirdzniecības periodā, kas ilgs no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gadam, ES ETS būs ievērojami reformēta. Tiesību akti, ar kuriem pārskata Emisiju tirdzniecības direktīvu, tika pieņemti 2009. gada 23. aprīlī (IP/09/628); tie ir daļa no ES klimata un enerģijas tiesību aktu kopuma, ar ko nosaka pārskatītus noteikumus ETS no 2013. līdz 2020. gadam un pēc tam.

Plašāka informācija

CITL mājas lapa

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Klimata politikas ĢD reģistru mājas lapa vietnē EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Pārskatītā ETS un bieži uzdotie jautājumi

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Kipras un Lihtenšteinas iekārtas vēl nav iesniegušas datus par 2011. gada verificētajām emisijām.

2 :

Pamatojoties uz šo aviokompāniju iesniegtajiem datiem par 2010. gada emisijām.

3 :

Īstenojot emisiju samazināšanas projektus saskaņā ar Kioto protokola Tīras attīstības mehānismu (TAM), tiek iegūtu kredīti, ko sauc par sertificētām emisijas samazināšanas vienībām (CER).

4 :

Emisijas samazināšanas vienības (ERU) ir kredīti, ko iegūst, īstenojot emisiju samazināšanas projektus saskaņā ar Kioto protokola Kopīgas īstenošanas mehānismu.

5 :

NB! Pirmās aviācijas kvotas izsolē tiks piedāvātas tikai 2012. gadā.


Side Bar