Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Kibocsátáskereskedelem: az éves összesítés szerint 2011-ben csökkent a kibocsátás

Brüsszel, 2012. május 15. – A tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiben szereplő adatok arról tanúskodnak, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS) részt vevő létesítmények üvegházhatást okozó gázkibocsátása tavaly több mint 2%-kal csökkent.

Connie Hedegaard, az éghajlat-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A gazdaság egyre szélesebb körű élénkülése ellenére 2011-ben több mint 2%-kal csökkent az ETS kapcsán nyilvántartott kibocsátás mértéke. Ebből a jó eredményből látszik, hogy az ETS költséghatékonyan tudja csökkenteni a kibocsátást. Érthető tehát, hogy az ETS Európában miért is maradt a dekarbonizációs növekedés motorja. A fel nem használt kibocsátási egységek tartalékkészlete azonban továbbra is egyre nő. Erre való tekintettel a Bizottság, ahogyan azt a múlt hónapban bejelentette, most felülvizsgálja az árverések 3. szakaszának időbeli alakulását, hogy még az első években csökkenést érjen el az árverésre bocsátott kibocsátási egységek számában.”

A kibocsátás 2011. évi adatai

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá több mint 12 000 erőmű és gyártóüzem tartozik a 27 uniós tagállamban, Norvégiában és Liechtensteinben. Ez évtől kezdve a hatály már az említett országok repülőterein fel- és leszálló légi járművek kibocsátására is kiterjed. Az európai gazdaság bővülése ellenére a létesítmények hitelesített üvegházhatásúgáz-kibocsátása1 a tavalyi évben 1898 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre csökkent, és így több mint 2%-kal a 2010-es szint alatt maradt.

A létesítmények nagyfokú szabálykövetése

A vállalatok ismét nagymértékben teljesítették az EU ETS szabályait. A rendszerben részt vevő létesítményeknek kevesebb mint 1%-a nem tudta átadni a 2012. április 30-i határidőre a 2011. évi kibocsátását ellentételező egységeit. Ezek általában kisebb létesítmények, amelyek együttesen az EU ETS hatálya alá tartozó kibocsátások alig 1%-át adják. A létesítmények 2%-a nem tudott az említett határidőre benyújtani hitelesített kibocsátási adatokat a 2011. évre vonatkozóan.

A légijármű-üzemeltetők második éve számolnak be rendkívül szabályszerűen a kibocsátásokról

2010-hez hasonlóan 2011-ben is határidőre benyújtotta jelentését az összes olyan kereskedelmi légitársaság, amely jelentős számban működtet az EU területéről induló vagy oda érkező járatokat, noha ebben az évben e kibocsátásokat nem kellett még kibocsátási egységekkel ellentételezni és ezzel konkrét jogszabályi kötelezettségnek eleget tenni. A légitársaságok több mint 1200 jelentést juttattak el a tagállami hatóságokhoz 2011. évi kibocsátásaik vonatkozásában. Egyes Kínában és Indiában bejegyzett légitársaságok rendszeresen elmulasztják jelenteni az uniós repülőtereken fel- és leszálló légi járművek 2011. évi kibocsátásával kapcsolatos adatokat. Konkrétan 10 kereskedelmi légitársaságról van szó, amelyek a kibocsátási jelentések kevesebb mint 1%-át, a kibocsátásnak pedig alig 3%-át adják2.

A nemzetközi – különösen a Kínában és Indiában kiadott – kibocsátási egységek nagyobb arányú felhasználása

Tavaly rekordmennyiségű nemzetközi kibocsátáscsökkentési egységet használtak fel, így mintegy 450 millió egységgel nőtt a fel nem használt kibocsátási egységek tartalékkészlete. Ez azt jelenti, hogy 900 millióval több kibocsátási egység került forgalomba, mint amennyit a 2008–2011-es időszakban jogszabályi megfelelés érdekében átadtak.

2008 óta a létesítmények kibocsátásaik egy részét a Kiotói Jegyzőkönyv rugalmas mechanizmusai nyomán rendelkezésre álló nemzetközi kibocsátáscsökkentési egységek átadásával is ellentételezhetik. A 2008-2011 közötti időszakban az összes átadott egység 5,8 %-a volt igazolt kibocsátáscsökkentési egység3 (CER). Az EU ETS összességében 456 millió CER felhasználását eredményezte: ebből 267 millió Kínából, 79 millió pedig Indiából származott (a teljes felhasználás 59%, illetve 17%-a). A többi CER 13%-a Dél-Koreából, 6%-a Brazíliából származott, a fennmaradó 6%-on pedig további 20 ország osztozott.

2008 óta az EU ETS keretében összesen 100 millió ERU felhasználására került sor: az összes átadott egységnek 1,2%-a volt ilyen kibocsátáscsökkentési egység (ERU)4. CER és ERU egységek átadásával 2008 óta a 2008–2012 közötti kereskedési időszakra engedélyezett mintegy 1,4 milliárd kibocsátási egység durván 39%-a esetében éltek.

A II. szakaszban történt kibocsátásokat ellentételező összes átadás 2008 és 2010 között

7830 millió

100,0%

CER és ERU

555 millió

7%

Ingyenesen kiosztott vagy árverésen vásárolt kibocsátási egységek5

7275 millió

93%

Előzmények

Az EU ETS értelmében a létesítményeknek évente be kell számolniuk hitelesített kibocsátási adataikról, melyeket a tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékükben rögzítenek. A 2011. évre vonatkozó adatok 2012. április 2-án nyilvánosan elérhetővé váltak a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben (CITL). Ez év május 15-ét követően a CITL megfelelésre vonatkozó információkat is közöl, például megadja, hogy a létesítmények kötelezettségeiknek megfelelően átadták-e az előző évi hitelesített kibocsátásaikkal egyenértékű kibocsátási egységeket.

Az EU ETS második kereskedési időszaka 2008. január 1-jén kezdődött és öt évig, 2012. december 31-ig tart. Az időszak egybeesik a Kiotói Jegyzőkönyv első kvótavállalási időszakával, melynek folyamán az iparosodott országoknak teljesíteniük kell a kitűzött kibocsátási célértékeket. Az EU ETS jelentősen megújult a harmadik kereskedési időszakra, amely 2013. január 1-jén veszi kezdetét és egészen 2020-ig tart. Az uniós kibocsátáskereskedelmi irányelvet felülvizsgáló jogszabályt, amely a 2012-től 2020-ig tartó időszakra és azon túlmutatva rögzíti az ETS módosított szabályait, 2009. április 23-án fogadták el a jogalkotók az integrált energiaügyi és éghajlat-változási csomag (IP/09/628) részeként.

További információk:

A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv weboldala:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Az Éghajlat-politikai Főigazgatóság jegyzékeket tartalmazó weboldalai az EUROPA-portálon:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

A felülvizsgált ETS és a gyakran feltett kérdések:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kapcsolattartók:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Ciprus és Liechtenstein létesítményei vonatkozásában még nem állnak rendelkezésre adatok a 2011. évi hitelesített kibocsátásokról.

2 :

Az érintett légitársaságok 2010. évi kibocsátási jelentése alapján.

3 :

A Kiotói Jegyzőkönyvben létrehozott tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) révén kibocsátást csökkentő projektek nyomán ún. igazolt kibocsátáscsökkentési egységek (CER) jönnek létre.

4 :

Az ERU a Kiotói Jegyzőkönyv együttes végrehajtási (JI) mechanizmusa révén kibocsátást csökkentő projektek nyomán létrejövő egységek neve.

5 :

Megjegyzés: a légi közlekedési kibocsátási egységek aukciójára először 2012-ben fog sor kerülni.


Side Bar