Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

UE consolidează sprijinul oferit reformatorilor din vecinătatea sa sudică și estică

Bruxelles, 15 mai 2012 - În luna mai 2011, în contextul unor schimbări dramatice produse în țările vecine din sud, UE finaliza revizuirea aprofundată a politicii europene de vecinătate (PEV). Conform principiului „mai multe progrese, mai mult sprijin”, reformatorii din țările vecine din sudul și din estul UE implicați în acest proces ar putea beneficia de un sprijin mai important și mai amplu din partea UE.

Pachetul privind politica europeană de vecinătate, prezentat astăzi de către Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședintele Comisiei Europene și de către Štefan Füle, comisarul UE pentru extindere și politica de vecinătate, evaluează primul an de punere în aplicare a noii abordări. De asemenea, acesta propune o foaie de parcurs pentru a da un nou impuls punerii în aplicare a Parteneriatului estic.

Pe parcursul ultimelor douăsprezece luni, UE a reacționat cu fermitate la schimbările rapide care au avut loc în țările din vecinătatea sa. Comunicarea comună evaluează rezultatele noii politici:

 • UE a redirecționat programele de asistență și a pus la dispoziție 1 miliard EUR suplimentar în perioada 2011-2013, pe care urmează să îl aloce prin intermediul a două programe inovatoare, și anume programul „SPRING” (Sprijin pentru reformă în parteneriat și pentru o creștere favorabilă incluziunii) destinat țărilor din vecinătatea sudică și programul „EaPIC” (programul de integrare și cooperare în cadrul parteneriatului estic) destinat țărilor din vecinătatea estică. Aceasta a majorat plafoanele de împrumut ale Băncii Europene de Investiții cu 1,15 miliarde EUR și a obținut extinderea mandatului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare asupra țărilor vecine din sudul UE;

 • aplicând principiul „mai multe progrese, mai mult sprijin”, UE a susținut acele țări partenere care au întreprins reforme politice. Asistența financiară a UE acordată Tunisiei s-a dublat, trecând de la 80 de milioane EUR la 160 de milioane EUR în 2011. De asemenea, UE a reacționat rapid, suspendând relațiile cu țările responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și a impus o gamă largă de sancțiuni împotriva acelor regimuri, direcționându-și totodată sprijinul spre societatea civilă și spre populațiile afectate;

 • în paralel cu reluarea negocierilor oficiale 5+2 în vederea soluționării conflictului transnistrean în Republica Moldova, s-a intensificat cooperarea cu guvernul Republicii Moldova, s-au lansat ample măsuri la nivelul UE de consolidare a încrederii, iar sancțiunile impuse de către UE Transnistriei au fost revizuite progresiv;

 • în luna septembrie a fost lansată o Facilitate pentru societatea civilă de care au beneficiat toate țările PEV. Acesteia i s-a alocat un buget inițial în valoare de 26 de milioane EUR pentru 2011, sume suplimentare similare fiind prevăzute și pentru anii 2012 și 2013.

La sfârșitul procesului de evaluare, Înaltul Reprezentant, doamna Catherine Ashton, a declarat: „Anul trecut, am relansat politica noastră de vecinătate pentru a ține seama de schimbările istorice care s-au produs în preajma noastră. Astăzi vedem primele rezultate ale acestei reevaluări, al cărei obiectiv era intensificarea asistenței acordate țărilor care au avansat cel mai mult pe calea reformelor democratice și economice. Am fost martorii unor progrese substanțiale în unele țări. În altele, trebuie să încurajăm conducerea politică să ia măsuri curajoase pe calea reformelor. Eu am afirmat întotdeauna că vom fi judecați pe baza acțiunilor întreprinse pentru vecinii noștri apropiați și sunt convinsă că ne îndreptăm în direcția cea bună. Vom continua să îi ajutăm pe partenerii noștri în eforturile lor de a integra valorile fundamentale și de a consolida reformele economice necesare pentru a crea ceea ce eu numesc „o democrație solidă”.

Štefan Füle a adăugat: „Fără a cădea în autosatisfacție și fără a nega necesitatea unei verificări practice a eficacității politicii noastre, am instituit noua politică pe baze solide și am elaborat numeroase inițiative despre care am convingerea că dau deja rezultate”.

S-au înregistrat progrese substanțiale privind asocierea politică cu țările partenere. Au fost lansate negocieri privind un acord de asociere (AA) cu Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. S-au făcut progrese în ceea ce privește integrarea economică (așa-numitele zone de liber schimb complex și cuprinzător, care fac parte integrantă din acordurile de asociere). Au fost deschise negocieri cu Moldova și Georgia și, în scurt timp, vor începe cele cu Armenia. Până la sfârșitul anului, este posibil să fie lansate negocieri similare cu Iordania, Maroc și Tunisia.

În pofida încheierii unor negocieri privind un acord de asociere cu Ucraina (inclusiv o zonă de liber schimb complex și cuprinzător), urmate de parafarea acordului în luna martie, preocupările care persistă cu privire la situația politică internă din Ucraina ar putea împiedica semnarea și ratificarea rapidă a acestui acord, dacă nu se găsesc soluții pentru rezolvarea acestei probleme.

S-au înregistrat progrese semnificative și în domeniul mobilității. S-au luat măsuri în vederea liberalizării vizelor cu partenerii estici, și anume cu Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Un parteneriat pentru mobilitate a fost stabilit recent cu Armenia, iar negocierile privind un parteneriat pentru mobilitate cu Azerbaidjan ar putea fi lansate în curând. Republicii Belarus i s-a făcut o ofertă specială în acest domeniu. În ceea ce privește țările vecine din sud, au fost lansate dialoguri în materie de migrație, mobilitate și securitate cu Maroc și Tunisia, deschizând astfel calea către parteneriate pentru mobilitate. Comunicarea propune inițierea unui dialog cu Iordania.

Ca urmare a solicitării formulate de către Consiliul European în martie 2012, documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind „Parteneriatul pentru democrație și prosperitate împărtășită” propune o foaie de parcurs care precizează obiectivele, instrumentele și acțiunile necesare punerii în aplicare a politicilor UE în țările partenere sud-mediteraneene.

Conform celor convenite cu ocazia reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, care a avut loc la Varșovia în 2011, o altă comunicare comună propune o foaie de parcurs până la reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic, care va avea loc in toamna anului 2013. Comunicarea descrie pentru prima dată întreaga gamă de activități bilaterale și multilaterale din cadrul Parteneriatului estic. Foaia de parcurs reafirmă angajamentul comun al UE și al țărilor partenere din Europa de Est în ceea ce privește reformele democratice și transformarea economică, stabilind un program de lucru ambițios în vederea reuniunii la nivel înalt din anul următor, care va avea loc la Vilnius. Aceasta va contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cadrul Parteneriatului estic, și anume accelerarea asocierii politice și intensificarea integrării economice a țărilor partenere cu UE, sporirea mobilității cetățenilor într-un cadru sigur și bine gestionat, precum și promovarea cooperării în numeroase sectoare.

„Parteneriatul estic abordează problema transformării neterminate” a comentat Înaltul Reprezentant Ashton. „Sunt convinsă că foaia de parcurs va ajuta țările partenere să accelereze procesul de tranziție spre democrație și spre o economie de piață, furnizând un instrument de monitorizare în sprijinul proceselor lor de reformă. Sprijinul acordat de UE țărilor partenere va fi pe măsura progreselor concrete înregistrate de acestea în materie de reforme. De asemenea, este crucial ca țările partenere să depună eforturi sporite în vederea rezolvării conflictelor care, de mult prea multă vreme, devastează regiunea. UE este pregătită să consolideze sprijinul acordat țărilor care sunt dispuse să ia decizii curajoase și să întoarcă această pagină a istoriei.”

Comisarul Füle a adăugat: „Observ cu satisfacție că acest instrument de politică a fost dezvoltat în urma consultării cu statele membre ale UE, cu partenerii noștri din Europa de Est și cu societatea civilă. Foaia de parcurs ilustrează în mod transparent, pentru toți partenerii, obiectivele Parteneriatului estic, acțiunile de politică pe care aceștia ar trebui să le adopte, sprijinul UE în vederea realizării acestor obiective, precum și rezultatele care ar putea fi obținute până la următoarea reuniune la nivel înalt a Parteneriatului estic, care va avea loc în toamna anului 2013.”

Printre documentele disponibile se numără:

 • comunicarea comună: „Rezultatele obținute de noua politică europeană de vecinătate”;

 • comunicarea comună: „O foaie de parcurs până la reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic din toamna anului 2013”;

 • două documente de lucru comune ale serviciilor care furnizează detalii cu privire la dimensiunile bilaterale și multilaterale ale foii de parcurs a Parteneriatului estic;

 • douăsprezece documente de lucru comune ale serviciilor care evaluează progresele realizate de fiecare dintre țările partenere ale PEV (rapoarte de țară);

 • un raport privind „Parteneriatul pentru democrație și prosperitate împărtășită”, în ceea ce privește țările sud-mediteraneene, inclusiv foaia de parcurs;

 • un raport privind „Parteneriatul estic”;

 • o anexă statistică;

o serie de 16 note care sintetizează situația actuală din țările vecine.

Persoane de contact:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar