Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az EU továbbra is támogatja a déli és keleti szomszédainál zajló reformfolyamatokat

Brüsszel, 2012. május 15. – 2011 májusában az Európai Unió a déli szomszédainál zajló drámai változások közepette elvégezte az európai szomszédságpolitika átfogó felülvizsgálatát. Az Unió déli és keleti szomszédainak elkötelezett reformerei a „többet többért” elv alapján nagyobb és szélesebb körű uniós támogatásban részesülhetnek.

Az európai szomszédságpolitikai csomag – amelyet ma terjesztett elő Catherine Ashton bizottsági alelnök, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, valamint Štefan Füle bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos – az új megközelítés végrehajtásának első évét értékeli; ezenfelül menetrendet is javasol, hogy további lendületet biztosítsanak a keleti partnerség végrehajtásához.

Az elmúlt tizenkét hónap során az Unió határozottan reagált a szomszédságában bekövetkezett gyors változásokra. A közös közlemény az új politika eredményeit értékeli:

 • Az Unió átszervezte segítségnyújtási programjait, és 2011–2013 között további 1 milliárd eurót bocsát rendelkezésre új innovatív programokon keresztül, így a déli szomszédságpolitika országainak szóló SPRING és a keleti szomszédságpolitika országait támogató „keleti partnerség” integrációs és együttműködési program révén. Az EU 1,15 milliárd euróval megemelte az Európai Beruházási Bank hitelnyújtásának felső határait, valamint sikerült elérnie, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank mandátumát kiterjesszék a déli szomszédokra.

 • Az Unió a reformokat jutalmazó „többet többért” elv alkalmazása révén támogatta a politikai reformok útjára lépő partnereit. Tunéziában például 2011-ben 80 millió euróról 160 millió euróra növelte pénzügyi segítségnyújtását. Az EU az emberi jogokat súlyosan megsértő országokkal kapcsolatban is gyors fellépést mutatott, így korlátozta a velük fennálló kapcsolatait és széles körű szankciókat léptetett életbe e rezsimek ellen. Támogatását ezzel párhuzamosan a civil társadalom és az érintett lakosság javára fordította.

 • A Moldovai Köztársaság Dnyeszter-melléki szakadár területén fennálló konfliktus politikai rendezéséről szóló hivatalos 5+2 tárgyalások újraindítása mellett az Unió fokozta a moldovai kormánnyal folytatott együttműködést, széles körű uniós bizalomépítő intézkedéseket fogadott el, valamint fokozatosan felülvizsgálta a Dnyeszter-mellék elleni uniós szankciókat.

 • Az EU 2011 szeptemberében elindította az európai szomszédságpolitika valamennyi partnerországának szóló Szomszédságpolitikai Civil Társadalmi Eszközt, amelynek kezdeti költségvetése 2011-ben 26 millió eurót tett ki. 2012-re és 2013-ra hasonló összegű pénzügyi keretet terveznek.

Az értékelés lezárásakor Catherine Ashton főképviselő kijelentette: „A körülöttünk zajló történelmi változások figyelembevétele érdekében tavaly felülvizsgáltuk és újraindítottuk szomszédságpolitikánkat. E felülvizsgálat a demokratikus és gazdasági reformokat folytató partnerek számára nyújtott támogatást kívánta fokozni, és már láthatjuk ennek első eredményeit. Néhány országban jelentős előrehaladást tapasztaltunk, másoknál viszont ösztönöznünk kell a politikai vezetést, hogy tegyenek bátor lépéseket a reformok útján. Mindig is azon a véleményen voltam, hogy az Unió megítélését a közvetlen szomszédainkkal folytatott együttműködésünk fogja meghatározni, és meggyőződésem, hogy jó irányba haladunk. Továbbra is támogatjuk partnereinket az alapvető értékek megszilárdítására és a gazdasági reformok fokozására irányuló erőfeszítéseikben, amelyek a mélyreható demokratikus átalakulás megvalósításához szükségesek.

Štefan Füle hozzátette: „Nem szabad önelégültnek lennünk, és mindig a tények alapján kell értékelnünk politikánk hatékonyságát – ugyanakkor kijelenthetjük, hogy új politikánkat szilárd alapokra helyeztük, és meggyőződésem szerint számos olyan kezdeményezést dolgoztunk ki, amelyek máris eredménnyel jártak.”

A partnerországokkal való politikai társulással kapcsolatban jelentős előrehaladás történt. Az Unió társulási megállapodásról szóló tárgyalásokat kezdett a Moldovai Köztársasággal, Grúziával, Örményországgal és Azerbajdzsánnal. A gazdasági integrációt illetően is előrehaladásról lehet beszámolni a társulási megállapodások szerves részét képező, ún. mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetek kapcsán. Moldovával és Grúziával megkezdődtek, Örményországgal pedig hamarosan elindulnak a tárgyalások. Az év vége előtt valószínűleg Jordániával, Marokkóval és Tunéziával is hasonló tárgyalások vehetik kezdetüket.

Jóllehet az Ukrajnával a társulási megállapodásról (és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetről) folytatott tárgyalások lezárultak, és márciusban parafálták a megállapodást, az ukrajnai politikai helyzet miatt kétségessé vált a megállapodás korai aláírása és megerősítése, amennyiben politikai aggályainkat nem oszlatják el.

A mobilitás terén jelentős előrehaladást értünk el. Az Unió lépéseket tett a keleti partnerekkel, nevezetesen a Moldovai Köztársasággal, Ukrajnával és Grúziával való vízumliberalizáció irányába. Örményországgal nemrégiben mobilitási partnerség jött létre, valamint hamarosan megkezdődhetnek az erről szóló tárgyalások Azerbajdzsánnal. Az Unió különleges ajánlatot tett Belarusz számára e téren. Ami a déli szomszédainkat illeti, Marokkóval és Tunéziával párbeszéd indult a migrációról, a mobilitásról és a biztonságról, szabaddá téve az utat a mobilitási partnerség előtt. A közlemény javasolja a Jordániával való párbeszéd megkezdését.

Az Európai Tanács 2012. márciusi felkérését követően a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért” című szolgálati munkadokumentum célkitűzéseket, eszközöket és fellépéseket tartalmazó menetrendet javasol a dél-mediterrán partnerekkel kapcsolatos uniós politikák végrehajtására.

A keleti partnerség 2011-es varsói csúcstalálkozóján elfogadottak szerint külön közös közlemény foglalkozik a 2013 őszén tartandó keleti partnerségi csúcstalálkozóra vonatkozó menetrenddel. A közlemény első alkalommal mutatja be mindenre kiterjedően a keleti partnerség keretében folytatott két- és többoldalú tevékenységeket. A menetrend újólag megerősíti az EU és a kelet-európai partnerországok közös elkötelezettségét a demokratikus reformok és a gazdasági átalakulás mellett, valamint ambiciózus munkaprogramot határoz meg a jövő évi vilniusi csúcstalálkozóra tekintettel. A menetrend lendületet ad majd a keleti partnerség következő célkitűzéseinek: a partnerországok EU-val fenntartott politikai társulásának felgyorsítása és a gazdasági integráció mélyítése; a polgárok mobilitásának fokozása biztonságos és jól irányított környezetben; valamint az együttműködés elősegítése számos ágazatban.

„A keleti partnerség a még nem teljesen megvalósult átalakulás kérdéseivel foglalkozik” – mutatott rá Ashton főképviselő. „Meggyőződésem, hogy a reformfolyamatokhoz felügyeleti eszközt biztosító menetrend segítségével a partnerországok felgyorsíthatják a demokrácia és a piacgazdaság irányába való átmenetüket. Minél több kézzel fogható eredményt érnek el a partnerországok reformtörekvéseik megvalósítása során, az EU annál több segítséget kész nyújtani számukra. Lényeges továbbá, hogy partnereink újult erőfeszítéseket tegyenek a térséget hosszú ideje megbénító konfliktusok megoldására. Az Unió készen áll, hogy fokozza azok számára nyújtott támogatását, akik hajlandóak bátor döntéseket hozni és új fejezetet nyitni történelmükben.”

Štefan Füle biztos ezt a következőkkel egészítette ki: „Örömmel látom, hogy e szakpolitikai eszköz az uniós tagállamok, kelet-európai partnereink és a civil társadalom együttműködése révén jött létre. A menetrend valamennyi partnerünk számára átlátható módon vázolja fel a keleti partnerség célkitűzéseit, a partnereinktől elvárt szakpolitikai fellépéseket, a célkitűzések megvalósításához kínált uniós támogatást, valamint előrejelzést ad arról, hogy a keleti partnerség soron következő, 2013 őszén tartandó csúcstalálkozójáig mit tudunk elérni.”

További elérhető dokumentumok:

 • Közös közlemény: „Az új európai szomszédságpolitika megvalósítása”.

 • Közös közlemény: „Keleti partnerség: menetrend a 2013 őszi csúcstalálkozóig”.

 • Két közös szolgálati munkadokumentum, amely részletekkel szolgál a keleti partnerség menetrendjének két- és többoldalú dimenzióiról.

 • Tizenkét közös szolgálati munkadokumentum az európai szomszédságpolitika egyes partnerországai által elért előrehaladás értékeléséről (országjelentések).

 • A „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért” című jelentés a dél-mediterrán térségről, a menetrenddel együtt.

 • A keleti partnerségről szóló jelentés.

 • Statisztikai melléklet.

16 tájékoztatóból álló csomag, amely összefoglalja a szomszédos országok jelenlegi helyzetét.

Kapcsolattartók :

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar