Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Transporturi: Taxele de drum trebuie să fie echitabile pentru toți șoferii

Bruxelles, 14 mai 2012 – Comisia Europeană a publicat astăzi orientări care avertizează că, potrivit legislației din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru șoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private.

Vicepreședintele Siim Kallas a declarat: A nu fi discriminat este un drept fundamental conform legislației UE. Un cetățean francez sau britanic trebuie să poată traversa Slovenia sau Belgia cu mașina la fel de ușor ca un localnic. Sistemele de percepere a taxelor de drum trebuie să fie transparente și echitabile pentru toți.”

Situația actuală

Șapte state membre – Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia și Slovenia – utilizează sisteme cu tarifare în funcție de timp, de tip vinietă, pentru autoturismele private. Belgia se pregătește să introducă un astfel de sistem. Țările de Jos și Danemarca au luat în discuție introducerea unor taxe de drum, inclusiv pentru autoturismele private.

Directiva „Eurovinieta” a UE stabilește o listă transparentă a costurilor care pot face obiectul unor tarife pentru vehiculele grele de marfă, precum costul infrastructurii și externalități cum ar fi poluarea atmosferică și zgomotul. În cazul autoturismelor private, astfel de norme nu există. Cu toate acestea, se aplică dispozițiile de bază din tratat care interzic orice discriminare pe criterii de naționalitate.

De-a lungul anilor, taxele de drum pentru autoturisme private au dat naștere la numeroase plângeri adresate Comisiei, iar o parte dintre aceste taxe au fost declarate neconforme cu normele UE. În 1996, Austria a fost nevoită să își modifice planurile privind un sistem de viniete după ce Comisia Europeană a stabilit că oferirea exclusiv de permise anuale ar fi inechitabilă față de conducătorii auto din străinătate. În 2008, Comisia a lansat o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Sloveniei, deoarece aceasta oferea numai viniete pentru o perioadă de jumătate de an. Drept urmare, autoritățile au introdus permise săptămânale.

Orientările Comisiei

Comisia dorește să îndrume statele membre în privința a ceea ce înseamnă un sistem de tarifare nediscriminatoriu.

1. Comisia își exprimă o preferință clară pentru sistemele de tarifare bazate pe distanță, considerându-le ca fiind inerent mai echitabile și mai eficace pentru trimiterea de semnale privind prețul decât metoda care recurge la viniete autocolante a căror valoare este calculată în funcție de timp. Dacă nu sunt concepute cu grijă, sistemele cu viniete au șanse mari să provoace probleme nejustificate șoferilor din străinătate care nu fac decât să traverseze o țară.

2. Dacă se recurge la un sistem cu viniete bazate pe timp, trebuie îndeplinite anumite condiții.

Trebuie să existe următoarele elemente:

(a) O ofertă minimă de viniete pe termen scurt. La dispoziția localnicilor și a șoferilor din străinătate trebuie să existe cel puțin viniete săptămânale, lunare și anuale. În mod evident, vinietele cu durata cea mai mică vor fi cel mai probabil utilizate de șoferii nerezidenți.

(b) Un raport acceptabil între prețurile medii pe zi. Raportul prețurilor medii pe zi exprimă prețul mediu, exprimat ca preț zilnic echivalent, pe care îl plătește un nerezident (utilizând vinieta cu durata cea mai mică, de exemplu pe cea săptămânală) comparativ cu un rezident care utilizează vinieta cu durata cea mai mare (de exemplu pe cea anuală). A se vedea tabelul 1 de mai jos.

Pe baza sistemelor utilizate în prezent, raportul dintre prețul mediu pe zi plătit de un nerezident și cel plătit de un rezident poate varia între 2,5 și 8,2. Aceasta ar fi considerată limita superioară acceptabilă. Pentru comparație, raportul maxim permis de Directiva „Eurovinieta” a UE în cazul vehiculelor grele de marfă este de 7,3.

Tabelul 1. Prețul mediu pe zi

Prețul mediu pe zi în 2012

(în EUR)

 

Ungaria

Austria

România

Slovacia

Bulgaria

Rep. Cehă

Slovenia

Vinieta cu durata minimă

 

€1,03

€0,80

€0,43

€1,00

€0,71

€1,24

€2,14

Vinieta cu durata maximă

 

€0,41

€0,21

€0,08

€0,14

€0,09

€0,16

€0,26

Raportul dintre vinieta cu durata minimă și cea cu durata maximă

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Pot exista motive obiective pentru tarifele mai mari în cazul vinietelor pe termen scurt, cum ar fi costurile administrative mai ridicate, dar aceste costuri trebuie să fie justificabile și proporționale.

(c) Informații clare privind tarifele care trebuie plătite de utilizator, care trebuie să fie ușor accesibile pentru nerezidenți. Acestora trebuie să li se ofere o gamă de modalități de plată, inclusiv puncte de plată ușor accesibile situate la frontieră, plata prin telefon și plata online. Aplicarea legii trebuie să nu se concentreze exclusiv pe zonele de frontieră.

Context – Taxele de drum

Fiecare stat membru are libertatea de a decide dacă dorește să introducă taxe de drum, pentru ce vehicule și cum vor fi colectate aceste taxe. Până în prezent, anumite state membre au ales să utilizeze un sistem de tarifare în funcție de distanță, altele recurg la un sistem în funcție de timp, iar altele nu percep niciun fel de taxe de acest tip.

Este anexat un tabel cu tarifele aplicate în prezent conducătorilor de vehicule motorizate din 7 state membre care utilizează viniete.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați MEMO/12/322

Contact

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Anexă

Taxe de drum actuale (viniete) pentru vehicule de pasageri ≤ 3,5 t în UE1

2012

Austria

săptămână (10 zile)

2 luni

an

8

23,40 €

77,80 €

Bulgaria

săptămână (7 zile)

lună

an

5

13 €

34 €

Republica Cehă

săptămână (10 zile)

lună

an

12,40 €

17,60 €

59,90 €

Ungaria

(sistem de viniete electronice)

săptămână (10 zile)

lună

an

10,30 €

16,60 €

148,90 €

Slovacia

săptămână (10 zile)

lună

an

10

14 €

50 €

Slovenia

săptămână (7 zile)

lună

an

15

30 €

95 €

România

(sistem de viniete electronice)

Vehicule private ușoare și vehicule comerciale ușoare utilizate pentru transportul de pasageri

săptămână (7 zile)

lună

3 luni

an

3

7 €

13 €

28 €

Vehicule comerciale ușoare utilizate pentru transportul de marfă

săptămână (7 zile)

lună

3 luni

an

6

16 €

36 €

96 €

Rate de schimb valutar din 27 februarie 2012

1 :

Tabelul nu conține prețurile vinietelor pentru motociclete și remorci ușoare.


Side Bar