Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Transports. Taisnīga un vienlīdzīga maksa par ceļu izmantošanu

Briselē, 2012. gada 14. maijā. Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar norādījumiem par to, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem ceļu maksas shēmas nedrīkst diskriminēt ārzemju autobraucējus. Norādījumi izstrādāti, lai palīdzētu dalībvalstīm, kas apsver iespēju ieviest jaunas ceļu maksas personīgajiem automobiļiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: "Diskriminācijas aizliegums ir ES tiesību aktu pamatprincips. Francūzim vai britam ceļot pa Slovēniju vai Beļģiju nedrīkstētu būt sarežģītāk nekā vietējiem iedzīvotājiem. Ceļu maksām jābūt pārredzamām un taisnīgām pret visiem."

Pašreizējā situācija

Septiņās dalībvalstīs (Austrija, Bulgārija, Čehija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija) attiecībā uz personīgajiem automobiļiem ir izveidota vinješu sistēma, kur maksa tiek noteikta par laiku. Beļģija pašlaik strādā pie šādas sistēmas ieviešanas. Nīderlandē un Dānijā ir apspriesta iespēja ieviest ceļu maksu sistēmu, tostarp personīgajiem automobiļiem.

ES "Eirovinjetes" direktīvā ir skaidri izklāstīts, kādu izmaksu segšanai var iekasēt maksu no smagajiem kravas transportlīdzekļiem, piemēram, par infrastruktūras izmaksām un ārējām izmaksām (piem., gaisa piesārņojums un troksnis). Taču attiecībā uz personīgajiem automobiļiem šādu noteikumu nav. Tomēr ir spēkā Līguma pamatnoteikumi, kas aizliedz diskrimināciju pēc valstspiederības.

Gadu gaitā Komisija ir saņēmusi daudzas sūdzības par sistēmām ceļu maksas iekasēšanai no personīgajiem automobiļiem, un dažkārt šīs sistēmas neatbilda ES noteikumiem. 1996. gadā Austrijai nācās grozīt iecerēto vinješu sistēmu, kad Eiropas Komisija nosprieda, ka situācija, kad pieejamas tikai gada vinjetes, ir netaisna pret ārzemju autovadītājiem. 2008. gadā Komisija uzsāka pienākumu neizpildes procedūru pret Slovēniju, jo tā piedāvāja tikai pusgada vinjetes. Pēc tam Slovēnijas iestādes ieviesa nedēļas vinjetes.

Komisijas norādījumi

Komisija vēlas sniegt dalībvalstīm norādes par to, kādai jābūt nediskriminējošai maksu sistēmai.

1. Komisija nepārprotami pauž, ka priekšroka dodama nevis "vinješu uzlīmju" sistēmai, bet gan sistēmai, kur maksu iekasē par nobraukto attālumu, jo tas ir gan taisnīgāk, gan efektīvāk, jo sūta nepārprotamākus cenu signālus. Ja vinješu sistēma nav rūpīgi izplānota, tā var radīt nepelnītus apgrūtinājumus ārzemju autobraucējiem, kas vienkārši šķērso valsti.

2. Ja tiek izmantota vinješu sistēma, ir jāievēro zināmi nosacījumi.

Tie ir šādi.

a) Īstermiņa vinjetes. Iedzīvotājiem un ārzemniekiem jābūt pieejamām vismaz nedēļas, mēneša un gada vinjetēm. Protams, vinjetes ar pašu īsāko termiņu visvairāk izmantos ārzemnieki.

b) Samērīga "dienas vidējās cenas" attiecība. Dienas vidējās cenas attiecība parāda, kāda ir vidējā cena par dienu, ko maksā ārzemnieks (kas izmanto īsākā termiņa vinjeti, piemēram, nedēļas vinjeti) salīdzinājumā ar vietējo iedzīvotāju, kas izmanto ilgtermiņa vinjeti (piemēram, gada vinjeti) (sk. 1. tabulu).

Spriežot pēc pašreizējām maksas sistēmām, ārzemnieka maksātā vidējā dienas cena var būt pat 2,5 līdz 8,2 reizes lielāka par vietējā iedzīvotāja maksāto dienas cenu. Tā ir augstākā pieļaujamā robeža. Salīdzinājumam — maksimālā attiecība, ko pieļauj ES "Eirovinjetes" direktīva attiecībā uz smagajiem kravas transportlīdzekļiem, ir 7,3.

1. tabula. Vidējā dienas cena

Vidējā dienas cena 2012. gadā

(eiro)

 

Ungārija

Austrija

Rumānija

Slovākija

Bulgārija

Čehija

Slovēnija

Paša īsākā termiņa vinjete

 

€1,03

€0,80

€0,43

€1,00

€0,71

€1,24

€2,14

Paša garākā termiņa vinjete

 

€0,41

€0,21

€0,08

€0,14

€0,09

€0,16

€0,26

Attiecība starp īsākā un garākā termiņa vinjetēm

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Var būt objektīvi iemesli, kāpēc īstermiņa vinjetes izmaksā dārgāk, piemēram, lielākas administratīvās izmaksas. Tomēr šīm izmaksām jābūt pamatotām un samērīgām.

c) Ārzemniekiem viegli pieejama un skaidra informācija par ceļu lietošanas maksām. Ārzemniekiem jāpiedāvā dažādas iespējas par vinjeti norēķināties, tostarp viegli pieejami maksāšanas punkti pie valsts robežas, kā arī iespējas norēķināties pa telefonu vai internetā. Kontroles pasākumi nedrīkst koncentrēties tikai pierobežas zonās.

Papildinformācija par ceļu maksām

Katra dalībvalsts var pati izlemt, vai vēlas ieviest ceļu maksu, ja jā, tad attiecībā uz kādiem transportlīdzekļiem, un kā šo maksu iekasēt. Līdz šim vairākas dalībvalstis izmanto sistēmu, kur tiek maksāts par nobraukto attālumu, bet citas izmanto vinješu sistēmu, kur tiek maksāts par noteiktu laiku. Vēl citas dalībvalstis vispār neiekasē nekādu maksu.

Pielikuma tabulā redzams, kāda maksa ir noteikta tajās 7 ES dalībvalstīs, kas izmanto vinješu sistēmu.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Plašāku informāciju meklējiet MEMO/12/322.

Kontaktinformācija:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Pielikums

Maksa par ceļu lietošanu (vinjetes), ko pašlaik ES iekasē no pasažieru transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 3,5 t1

2012

Austrija

nedēļa (10 dienas)

2 mēneši

gads

8 €

23,40 €

77,80 €

Bulgārija

nedēļa (7 dienas)

mēnesis

gads

5 €

13 €

34 €

Čehija

nedēļa (10 dienas)

mēnesis

gads

12,40 €

17,60 €

59,90 €

Ungārija

(elektroniska vinješu sistēma)

nedēļa (10 dienas)

mēnesis

gads

10,30 €

16,60 €

148,90 €

Slovākija

nedēļa (10 dienas)

mēnesis

gads

10 €

14 €

50 €

Slovēnija

nedēļa (7 dienas)

mēnesis

gads

15 €

30 €

95 €

Rumānija

(elektroniska vinješu sistēma)

Vieglie personīgie transportlīdzekļi un vieglie komerciālie transportlīdzekļi, ko izmanto pasažieru pārvadājumiem

nedēļa (7 dienas)

mēnesis

3 mēneši

gads

3 €

7 €

13 €

28 €

Vieglie komerciālie transportlīdzekļi, ko izmanto kravas pārvadājumiem

nedēļa (7 dienas)

mēnesis

3 mēneši

gads

6 €

16 €

36 €

96 €

Valūtas maiņas kurss 2012. gada 27. februārī.

1 :

Tabulā nav iekļautas vinješu cenas motocikliem un vieglajām piekabēm.


Side Bar