Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Transportas. Kelių mokesčių planais vairuotojų diskriminuoti negalima

Briuselis, 2012 m. gegužės 14 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė gaires, kuriomis perspėjama, kad pagal ES teisę draudžiama kelių mokesčių schemomis diskriminuoti užsienio vairuotojus. Gairėmis siekiama padėti valstybėms narėms, planuojančioms asmeniniams automobiliams nustatyti naujas mokesčių sistemas.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Teisė nebūti diskriminuojamam yra viena pagrindinių ES teisių. Prancūzijos ar Didžiosios Britanijos piliečiams turi būti taip pat paprasta važiuoti per Slovėniją ar Belgiją, kaip ir šių šalių vairuotojams. Kelių mokesčių sistemos privalo būti skaidrios ir visiems taikomos vienodai.“

Dabartinė padėtis

Septyniose ES valstybėse narėse, t. y. Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje, asmeniniams automobiliams taikoma konkrečiam laikotarpiui išduodamų mokamų vinječių sistema. Tokią sistemą šiuo metu planuoja pradėti taikyti ir Belgija. Nyderlandai ir Danija aptarė galimybę nustatyti kelių mokesčių sistemą, taip pat ir asmeniniams automobiliams.

ES Eurovinjetės direktyvoje aiškiai išvardytos sąnaudos, už kurias galima apmokestinti sunkiasvores transporto priemones, kaip antai infrastruktūros ir išorinio poveikio, pvz., oro taršos ir triukšmo, sąnaudos. Asmeniniams automobiliams panašios taisyklės nenustatytos. Tačiau šioje srityje galioja pagrindinės Sutarties nuostatos, kuriomis draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės.

Dėl asmeniniams automobiliams taikomų kelių mokesčių schemų Komisijai pateikta daugybė skundų. o kelios šių schemų neatitiko ES taisyklių. 1996 m. Austrijai teko keisti vinječių sistemos projektą po to, kai Europos Komisija nurodė, jog siūlyti tik metinį leidimą yra nesąžininga užsienio vairuotojų atžvilgiu. 2008 m. Komisija pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Slovėniją, nes ši siūlė tik pusmečio vinjetes. Tada šios šalies valdžios institucijos pasiūlė ir savaitės leidimus.

Komisijos gairės

Komisija valstybėms narėms teikia rekomendacijas, kaip išvengti diskriminavimo kelių mokesčių sistemoje.

1. Komisija labiau pritaria kelių rinkliavų pagal atstumą sistemai, nes ji iš esmės yra sąžiningesnė ir kainą leidžia numatyti veiksmingiau nei klijuojamų laikotarpio vinječių sistema. Jei vinječių sistema būtų parengta neatidžiai, užsienio vairuotojams, kurie šalį tik kerta, gali kilti daugiau nenuspėjamų problemų.

2. Jei taikoma laikotarpio vinječių sistema, turi būti įvykdytos konkrečios sąlygos.

Privaloma:

a) siūlyti trumpiausio laikotarpio vinjetes. Gyventojams ir kitų šalių vairuotojams turi būti siūlomos bent savaitinės, mėnesio ir metinės vinjetės. Akivaizdu, kad trumpiausio laikotarpio vinjetes daugiausia naudotų kitų šalių vairuotojai.

b) nustatyti priimtiną dienos tarifo santykinį vidurkį. Dienos tarifo santykinis vidurkis – tai vidutinė kaina, išreikšta dienos kainos, kurią moka kitos šalies vairuotojas, palyginti su gyventoju, naudojančiu ilgiausio laikotarpio (pvz., metinę) vinjetę, ekvivalentu (žr. 1 lentelę toliau).

Remiantis jau taikomomis schemomis, vidutinis dienos tarifas, kurį moka kitos šalies vairuotojas, gali 2,5–8,2 kartų skirtis nuo gyventojo mokamo tarifo. Tai būtų didžiausia priimtina riba. Palyginimui ­­– ES Eurovinjetės direktyvoje sunkiasvorėms transporto priemonėms nustatytas didžiausias santykis lygus 7,3.

1 lentelė. Vidutinis dienos tarifas

Vidutinis dienos tarifas 2012 m.

(EUR)

 

Vengrija

Austrija

Rumunija

Slovakija

Bulgarija

Čekija

Slovėnija

Trumpiausio laikotarpio vinjetė

 

1,03 EUR

0,80 EUR

0,43 EUR

1,00 EUR

0,71 EUR

1,24 EUR

2,14 EUR

Ilgiausio laikotarpio vinjetė

 

0,41 EUR

0,21 EUR

0,08 EUR

0,14 EUR

0,09 EUR

0,16 EUR

0,26 EUR

Trumpiausio ir ilgiausio laikotarpio vinječių tarifų santykis

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Trumpalaikių vinječių tarifai gali būti didesni dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, didesnių administracinių sąnaudų. Tačiau šios sąnaudos turi būti pateisinamos ir proporcingos.

c) Kitų šalių vairuotojams turėtų būti lengva gauti aiškios informacijos. Jiems turėtų būti pasiūlyta įvairių mokėjimo būdų, įskaitant lengvai pasiekiamus mokėjimo punktus pasienyje, mokėjimą telefonu ir internetu. Vykdymo užtikrinimo pastangos turėtų būti dedamos ne vien pasienio ruožuose.

Pagrindinė informacija apie kelių mokesčius

Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, ar nustatyti kelių mokesčius, kurioms transporto priemonėms juos nustatyti ir kaip šiuos mokesčius rinkti. Dabar kai kurios valstybės narės taiko kelių rinkliavų pagal atstumą sistemą, kitos – klijuojamų laikotarpio vinječių sistemą. O dar kitos transporto priemonių neapmokestina.

Toliau lentelėje nurodomi tarifai, taikomi septyniose ES valstybėse narėse, naudojančiose vinječių sistemą.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Daugiau informacijos pateikiama MEMO/12/322.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Priedas

Dabar Europos Sąjungoje keleivinėms transporto priemonėms, kurių svoris ≤ 3,5 t1, taikomi kelių naudotojų mokesčiai (vinjetės)

2012

Austrija

Savaitė (10 dienų)

2 mėnesiai

Metai

8 EUR

23,40 EUR

77,80 EUR

Bulgarija

Savaitė (7 dienos)

Mėnuo

Metai

5 EUR

13 EUR

34 EUR

Čekija

Savaitė (10 dienų)

Mėnuo

Metai

12,40 EUR

17,60 EUR

59,90 EUR

Vengrija

(elektroninė vinječių sistema)

Savaitė (10 dienų)

Mėnuo

Metai

10,30 EUR

16,60 EUR

148,90 EUR

Slovakija

Savaitė (10 dienų)

Mėnuo

Metai

10 EUR

14 EUR

50 EUR

Slovėnija

Savaitė (7 dienos)

Mėnuo

Metai

15 EUR

30 EUR

95 EUR

Rumunija

(elektroninė vinječių sistema)

Lengvosios asmeninės transporto priemonės ir lengvosios komercinės transporto priemonės, naudojamos keleiviams vežti

Savaitė (7 dienos)

Mėnuo

3 mėnesiai

Metai

3 EUR

7 EUR

13 EUR

28 EUR

Lengvosios komercinės transporto priemonės, naudojamos kroviniams vežti

Savaitė (7 dienos)

Mėnuo

3 mėnesiai

Metai

6 EUR

16 EUR

36 EUR

96 EUR

Pagal 2012 m. vasario 27 d. valiutų keitimo kursą.

1 :

Lentelėje nepateikiami vinječių tarifai, taikomi motociklams ir lengvasvorėms priekaboms.


Side Bar