Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Közlekedés: az útdíjakat minden autósra nézve méltányosan kell megállapítani

Brüsszel, 2012. május 14. – Az Európai Bizottság ma iránymutatást adott ki, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós jog értelmében az útdíjrendszerek nem különböztethetik meg hátrányosan a külföldi autósokat. A Bizottság ezáltal a személygépkocsikra vonatkozó új útdíjrendszerek bevezetéséhez kíván segítséget nyújtani az erre készülő tagállamoknak.

A megkülönböztetésmentességhez való jog az uniós alapjogok egyike – mondta Siim Kallas alelnök. – Egy francia vagy egy brit állampolgárságú autósnak ugyanolyan könnyű áthaladást kell biztosítani Szlovénián vagy Belgiumon keresztül, mint egy helybelinek. Az útdíjrendszereknek mindenki szempontjából átláthatóknak és méltányosaknak kell lenniük.

A jelenlegi helyzet

A személygépkocsikra hét tagállamban – Ausztriában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában – vetnek ki útdíjat időalapú matricarendszer szerint. Belgium most dolgozik ilyen rendszer bevezetésén. Hollandiában és Dániában ugyancsak felmerült a személygépkocsikra is vonatkozó útdíjrendszer bevezetésének lehetősége.

Az uniós „euromatrica-irányelv” világosan felsorolja azokat a költségeket, amelyek a nehéz tehergépjárművek esetében útdíj formájában felszámíthatók: ilyenek az infrastruktúra-költségek, valamint a külső – például a légszennyezés vagy a zajártalom miatt keletkező – költségek. A személygépkocsikra nem vonatkoznak ilyen szabályok. Ebben az esetben is alkalmazni kell azonban az uniós szerződésekben foglalt alapvető rendelkezéseket, amelyek tiltják az állampolgárság alapján történő megkülönböztetést.

Az évek során a Bizottsághoz számos panasz érkezett a személygépkocsikra vonatkozó útdíjrendszerek kapcsán, s e rendszerek némelyike az uniós szabályokkal ellentétesnek bizonyult. Ausztria 1996-ban módosítani kényszerült az általa bevezetni tervezett matricarendszert, miután a Bizottság megállapította, hogy a külföldi úthasználókkal szemben méltánytalan, ha csak egész évre érvényes matrica kapható. 2008-ban a Bizottság jogsértési eljárást indított Szlovénia ellen, amiért az nem kínált fél évnél rövidebb érvényességi idejű matricát. Ennek hatására a hatóságok heti matricát is bevezettek.

A Bizottság iránymutatása

A Bizottság abban kíván a tagállamoknak támpontot adni, hogy mi nem minősül diszkriminatív díjszabásnak.

1. A Bizottság egyértelműen a távolságalapú útdíjfelszámítás mellett foglal állást, mivel az természeténél fogva méltányosabb és alkalmasabb az árjelzések küldésére, mint az időalapú matricarendszer. Ha nincsenek kellően átgondolva, a matricarendszerek nagyobb eséllyel okoznak indokolatlan nehézségeket azon külföldi autósoknak, akik az adott országon csak áthaladnak.

2. Időalapú matricarendszer alkalmazása esetén bizonyos feltételeket kell teljesíteni.

Ezek a következők:

a) Rövid érvényességi idejű matrica. Gondoskodni kell arról, hogy a belföldi és a külföldi autósok egyaránt legalább heti, havi és éves matrica közül választhassanak. Nyilvánvaló, hogy a külföldiek leginkább a rövid időre szóló matricát fogják igénybe venni.

b) Elfogadható „átlagos napidíj-hányados”. Az átlagos napidíj-hányadosból kiderül, hogy a külföldi (a legrövidebb érvényességi idejű – például heti – matricát igénybe vevő) autós a leghosszabb érvényességi idejű (például éves) matricát vásároló belföldi autóshoz képest átlagosan mennyivel fizet többet egy napi úthasználatért (lásd az 1. táblázatot).

A jelenleg érvényben lévő rendszerek esetében a külföldi és a belföldi autósokra kivetett átlagos napi díj hányadosa 2,5-től 8,2-ig terjed. Ez utóbbi tekintendő az elfogadhatóság felső határának. Összehasonlításképpen: az „euromatrica-irányelv” értelmében a nehéz tehergépjárművek esetében ez az arány legfeljebb 7,3 lehet.

1. táblázat: Átlagos napi díj

Átlagos napi díj 2012-ben

(EUR)

 

Magyarország

Ausztria

Románia

Szlovákia

Bulgária

Cseh Köztársaság

Szlovénia

Legrövidebb érvényességű matrica

1,03 EUR

0,80 EUR

0,43 EUR

1,00 EUR

0,71 EUR

1,24 EUR

2,14 EUR

Leghosszabb érvényességű matrica

0,41 EUR

0,21 EUR

0,08 EUR

0,14 EUR

0,09 EUR

0,16 EUR

0,26 EUR

A legrövidebb és a leghosszabb érvényességű matrica közötti hányados

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

A rövid érvényességi idejű matrica magasabb egy napra vetített árát objektív megfontolások, például a nagyobb adminisztratív költségek indokolhatják. E költségeknek azonban indokolt és arányos mértékűeknek kell lenniük.

c) Könnyen hozzáférhető, közérthető tájékoztatás az úthasználati díjakról a külföldiek számára. Gondoskodni kell arról, hogy a külföldiek többféle fizetési mód közül választhassanak, így többek között arról, hogy a határon könnyen megközelíthető fizetőállomások álljanak a rendelkezésükre, továbbá telefonon és interneten is fizethessenek. A jogérvényesítésnek nem szabad csupán a határ menti területekre összpontosulnia.

Háttér – Útdíjak

Minden tagállam maga dönt arról, hogy kíván-e útdíjat bevezetni, és ha igen, milyen járművekre és milyen díjbeszedési módszer alkalmazásával. Jelenleg egyes tagállamok távolságalapú útdíjrendszert, míg mások időalapú matricarendszert alkalmaznak. Bizonyos tagállamok egyáltalán nem vetnek ki útdíjat.

A mellékelt táblázat ismerteti a matricarendszert alkalmazó hét uniós tagállamban kivetett úthasználati díjakat.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

További információ: MEMO/12/322

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Melléklet

Úthasználati díjak (matricaárak) a legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű személygépkocsik esetében az Európai Unióban1

2012

Ausztria

heti (10 napra szóló)

kéthavi

éves

8 EUR

23,40 EUR

77,80 EUR

Bulgária

heti (7 napra szóló)

havi

éves

5 EUR

13 EUR

34 EUR

Cseh Köztársaság

heti (10 napra szóló)

havi

éves

12,40 EUR

17,60 EUR

59,90 EUR

Magyarország

(elektronikus matricarendszer)

heti (10 napra szóló)

havi

éves

10,30 EUR

16,60 EUR

148,90 EUR

Szlovákia

heti (10 napra szóló)

havi

éves

10 EUR

14 EUR

50 EUR

Szlovénia

heti (7 napra szóló)

havi

éves

15 EUR

30 EUR

95 EUR

Románia

(elektronikus matricarendszer)

Könnyű személygépkocsik és személyszállításra használt könnyű haszongépjárművek

heti (7 napra szóló)

havi

háromhavi

éves

3 EUR

7 EUR

13 EUR

28 EUR

Áruszállításra használt könnyű haszongépjárművek

heti (7 napra szóló)

havi

háromhavi

éves

6 EUR

16 EUR

36 EUR

96 EUR

Készült a 2012. február 27-én érvényes átváltási árfolyamok alapulvételével.

1 :

A táblázat nem tartalmazza a motorkerékpárokra és a könnyű pótkocsikra (utánfutókra) irányadó díjszabást.


Side Bar