Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Fusion: Kommissionen godkender Boston Holdings køb af en kontrollerende andel i den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund I

Bruxelles, den 10. maj 2012 - Europa-Kommissionen har i henhold til fusionsforordningen godkendt, at DONG Energy Borkum Riffgrund (Tyskland) og Boston Holding (Danmark) erhverver fælles kontrol med havmølleparken Borkum Riffgrund I (Tyskland) i Nordsøen. Kommissionen mener, at handelen ikke vil give konkurrencemæssige problemer, fordi den ikke ændrer markedsstrukturen.

Ved fusionen erhverver Boston Holding andel i kontrollen med et eksisterende havmølleparkprojekt, Borkum Riffgrund I, som i øjeblikket alene kontrolleres af Dong Energy, der også kontrollerer DONG Energy Borkum Riffgrund.

Boston Holding er ikke aktiv på nogen af de markeder, som berøres af Dong Energys aktiviteter. Disse markeder er henholdsvis det tyske marked for produktion og engrossalg af elektricitet og det tyske marked for udvikling, opførelse og drift af vindmølleparker og detailsalg af elektricitet. Den anmeldte fusion vil altså ikke ændre konkurrencesituationen.

Det er derfor Kommissionens konklusion, at fusionen ikke i betydelig grad vil hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller en væsentlig del af det.

Fusionen blev anmeldt til Kommissionen den 29. marts 2012.

De involverede virksomheder og deres produkter

DONG Energy Borkum Riffgrund A/S GmbH & Co oHG kontrolleres af DONG Energy A/S (Danmark). Dong Energy er hovedsageligt aktiv i Nordeuropa på områderne udforskning og produktion af naturgas og olie samt elproduktion og ‑salg.

KIRKBI Invest A/S, som kontrollerer Boston Holding, udvikler legetøj og undervisningsmateriale til børn (Lego) og driver forlystelsesparker. William Demant Invest, der sammen med familien Kristiansen kontrollerer KIRKBI, investerer i erhvervsejendomme og leverer høreapparater og andre produkter på områderne personlig kommunikation, ikke-invasiv ortopædi og assisteret reproduktionsteknologi. Borkum Riffgrund I skal eje, drive og vedligeholde en havmøllepark i Nordsøen.

Fusionskontrol og procedurer

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se artikel 1 i fusionsforordningen) og til at hindre fusioner, der ellers i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller en væsentlig del af det.

De fleste fusioner skaber ikke konkurrencemæssige problemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en fusion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at beslutte, om den vil godkende fusionen (fase l) eller indlede en tilbundsgående undersøgelse (fase ll).

Yderligere oplysninger om sagen findes på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6540

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar