Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Previziunile de primăvară 2012-2013: către o redresare lentă

Bruxelles, 11 mai 2012 - După scăderea producției la sfârșitul anului 2011, se estimează că economia UE trece, în prezent, printr-o ușoară recesiune. Deși incertitudinea cu privire la perspectivele economice și financiare rămâne ridicată, măsurile strategice ferme și progresele majore înregistrate în cadrul instituțional al UE au determinat o scădere a tensiunilor de pe piețele financiare la începutul anului 2012 și o oarecare stabilizare a nivelului de încredere care, potrivit estimărilor, se va consolida și mai mult pe parcursul perioadei de prognozare. Estimările indică, pe lângă o accelerare a creșterii globale, o redresare lentă începând cu a doua jumătate a anului. Imaginea de ansamblu prezentată în cadrul previziunilor intermediare din februarie este confirmată în mare parte pentru 2012, întrucât, potrivit estimărilor, PIB-ul real va stagna în UE și se va reduce cu -0,3% în zona euro. Pentru 2013, se preconizează o creștere de 1,3% în UE și de 1,0% în zona euro. Se preconizează că, în cursul perioadei de prognozare, rata șomajului va rămâne ridicată: 10% în UE și 11% în zona euro. Se estimează că rata inflației va scădea treptat odată cu estomparea impactului prețurilor ridicate ale petrolului și al creșterii fiscalității. Se prevede un progres al consolidării fiscale, cu deficite publice reduse în 2013 până la 3,3% în UE și la puțin sub 3% în zona euro. Situația economică diferă considerabil de la un stat membru la altul, având în vedere și actuala ajustare a diferențelor foarte mari dintre pozițiile externe și condițiile structurale, care au ieșit în evidență de-a lungul ultimilor ani.

Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei responsabil cu afaceri economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: "Se prevede o redresare, însă situația economică rămâne fragilă, cu diferențe încă mari între statele membre. În prezent, asistăm la o ajustare continuă a dezechilibrelor fiscale și structurale apărute înainte și după declanșarea crizei, agravate de situația economică încă fragilă. Cu toate acestea, în absența unor măsuri suplimentare ferme, ritmul creșterii ar putea rămâne lent în UE. Finanțele publice solide reprezintă o condiție a creșterii durabile și, pe baza noului cadru puternic de guvernanță economică, trebuie să sprijinim ajustarea prin accelerarea politicilor favorabile stabilității și creșterii economice.”

Redresare moderată în decursul acestui an

Activitatea economică din UE a scăzut în ultimul trimestru al anului 2011 și, potrivit estimărilor, această situație s-a prelungit și în primul trimestru al anului 2012. Se preconizează că în a doua jumătate a anului va avea loc o redresare progresivă, care se va accelera în 2013. Se estimează totuși că aceasta va rămâne scăzută din cauza mai multor factori care continuă să influențeze cererea internă. Având în vedere eforturile pe care trebuie să le depună băncile pentru a-și ameliora bilanțurile, condițiile de creditare vor rămâne dure, cu toate că, în ansamblu, și cererea de credite rămâne deocamdată scăzută. Consumul privat va fi diminuat atât din cauza ratei ridicate a șomajului, a creșterilor salariale lente și a inflației, cât și din cauza gradului ridicat de îndatorare al gospodăriilor din mai multe state membre. În fine, investițiile private sunt deocamdată în continuă scădere, dar ar trebui ca, în perioada de prognozare, să înceapă să beneficieze de restabilirea preconizată a climatului de încredere, de ratele scăzute ale dobânzilor și de creșterea viguroasă a producției la nivel mondial. Contribuția pozitivă a exporturilor nete reprezintă principalul motor preconizat al creșterii PIB-ului în 2012. Cu toate acestea, se preconizează că în 2013 acest rol va fi preluat de cererea internă, aflată în curs de consolidare progresivă. Această proiecție se bazează pe ipoteza consolidării în timp a climatului de încredere, pe măsură ce provocările legate de criză sunt soluționate cu succes, inclusiv prin implementarea riguroasă a măsurilor strategice ferme convenite.

În general, se confirmă în mare parte imaginea de ansamblu pentru 2012 prezentată în cadrul previziunilor intermediare din februarie. Anul acesta, potrivit estimărilor, creșterea anuală a PIB-ului va fi egală cu zero (0,0%) în UE și -0,3% în zona euro. Pentru 2013, se prevede o creștere modestă de 1,3% în UE și de 1% în zona euro. Deși încetinirea creșterii economice a afectat toate statele membre, se preconizează că, în ceea ce privește creșterea, vor persista diferențe din cauza necesităților diferite în materie de ajustare structurală și a discrepanțelor în ceea ce privește costurile de finanțare și sustenabilitatea finanțelor publice. Ajustarea dezechilibrelor externe la nivelul statelor membre este în curs și se așteaptă să continue pe parcursul perioadei de prognozare.

În paralel cu încetinirea activității economice, se prevede că ocuparea forței de muncă va scădea, în 2012, cu 0,2% în UE (0,5% în zona euro). Relansarea previzionată a creșterii ar trebui să ducă, în 2013, la îmbunătățirea treptată a pieței muncii, care, la rândul său, va contribui la o redresare mai susținută. Se estimează că rata șomajului se va stabiliza la un nivel de 10,3% în UE în perioada de prognozare și la un nivel de 11% în zona euro în 2013.

Îmbunătățirea finanțelor publice

În pofida încetinirii ritmului producției în cursul anului 2011, finanțele publice din UE s-au îmbunătățit semnificativ în anul respectiv. Dincolo de consolidarea deja decisă, combinată cu o redresare economică treptată, care va avea loc mai târziu în perioada de prognozare, se așteaptă ca deficitele bugetare să scadă în continuare de la 4,5% din PIB în UE (4,1% în zona euro) în 2011 la 3,6% în UE (3,2% zona euro) în 2012 și, ulterior, la 3,3% (2,9%) în 2013, cu diferențe mari între statele membre. Totuși, ipoteza că politicile vor rămâne neschimbate implică faptul că, pentru UE, aproape nicio îmbunătățire structurală nu ar putea fi inclusă în previziunile pentru 2013. Potrivit previziunilor, creșterea ponderii datoriilor în PIB își va încetini ritmul și va ajunge la 87,2% din PIB în UE (92,6% în zona euro) până în 2013.

Creșterea prețurilor energiei și a impozitelor indirecte au fost principalii factori determinanți ai inflației prețurilor de consum din ultimele trimestre, în timp ce presiunile exercitate asupra prețurilor de pe piața internă au fost reduse de încetinirea creșterii economice. În perioada de prognozare, se previzionează că inflația va scădea treptat, atingând un nivel de sub 1,8% în 2013.

Ca și în februarie, continuă să prevaleze riscurile care afectează prognoza referitoare la PIB. Riscul principal rămâne o agravare a crizei datoriilor suverane, ale cărei consecințe sunt contagiunea financiară și o scădere drastică a disponibilității creditelor. Un alt risc important este determinat de incertitudinea geopolitică, aceasta putând duce la creșterea prețurilor petrolului. Pe de altă parte, restabilirea mai rapidă a climatului de încredere ar putea duce la o redresare mai timpurie și mai fermă. În plus, economia mondială s-ar putea dovedi mult mai dinamică decât se prevede în prezent.

Riscurile legate de evoluția inflației sunt în mare parte echilibrate.

Raportul detaliat este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar