Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Voorjaarsprognose 2012-13: naar een licht herstel

Brussel, 11 mei 2012 – Na de productiekrimp eind 2011 wordt de EU-economie nu geacht in een milde recessie te verkeren. Terwijl de onzekerheid over de economische en financiële vooruitzichten groot blijft, hebben krachtige beleidsacties en grote vorderingen binnen het institutionele kader van de EU geleid tot een afname van de spanningen op de financiële markten begin 2012 en een voorzichtige stabilisatie van het vertrouwen, dat tijdens de prognoseperiode naar verwachting verder zou versterken. Samen met een verwachte versnelling van de mondiale groei zou het herstel vanaf de tweede helft van het jaar traag op gang komen. Het in de tussentijdse prognose in februari gepresenteerde beeld wordt voor 2012 globaal bevestigd: een stagnatie van het reële bbp in de EU en een krimp van -0,3% in de eurozone. De groei wordt voor 2013 geraamd op 1,3% in de EU en 1,0% in de eurozone. De werkloosheid zou hoog blijven en wordt voor de prognoseperiode geraamd op 10% in de EU en 11% in de eurozone. De inflatie zal geleidelijk beginnen afnemen nu de impact van hogere olieprijzen en belastingverhogingen afneemt. De begrotingsconsolidatie zou vooruitgaan, met overheidstekorten die in 2013 dalen tot 3,3% in de EU en net onder de 3% in de eurozone. De economische situatie verschilt sterk per lidstaat, mede gezien de voortdurende aanpassing aan de grote verschillen in externe posities en structurele voorwaarden die de jongste jaren op de voorgrond zijn getreden.

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van Economische en Monetaire Zaken en de Euro heeft in dit verband het volgende verklaard: "Een herstel is in zicht, maar de economische situatie blijft broos, met nog steeds grote verschillen tussen de lidstaten. Wij zijn getuige van een voortdurende aanpassing van de budgettaire en structurele onevenwichten die zich voor en na het begin van de crisis hebben opgebouwd, verergerd door het nog steeds zwakke economische sentiment. Zonder verdere vastberadenheid uitstralende maatregelen is het evenwel mogelijk dat de lage groei in de EU aanhoudt. Gezonde overheidsfinanciën zijn de voorwaarde voor duurzame groei, en voortbouwend op het nieuwe sterke kader voor economische governance moeten wij de aanpassing ondersteunen door het versnellen van stabiliteit en groei bevorderend beleid."

Gematigd herstel later op het jaar

De economische activiteit in de EU is in het laatste kwartaal van 2011 gekrompen en zou dat in het eerste kwartaal van 2012 ook zijn. Een geleidelijk herstel zou in de tweede helft van het jaar op gang komen en in 2013 op snelheid komen. Het herstel zou echter naar verwachting gematigd blijven omdat verschillende factoren op de binnenlandse vraag blijven wegen. Door de noodzakelijke inspanningen van de banken om hun balans verder te verbeteren, zullen de kredietvoorwaarden strikt blijven, hoewel ook de algemene vraag naar krediet tot dusver laag blijft. De particuliere consumptie zal getemperd worden door hoge werkloosheid, trage loongroei en inflatie alsook een hoge schuldenlast per huishouden in een aantal lidstaten. Ten slotte blijven de particuliere investeringen krimpen, maar zouden zij tijdens de prognoseperiode van de verwachte terugkeer van het vertrouwen, lage rentevoeten en solide mondiale productiegroei moeten gaan profiteren. De positieve bijdrage van de netto-uitvoer is naar verwachting de voornaamste aanjager van bbp-groei in 2012. In 2013 zou de binnenlandse vraag echter geleidelijk aan moeten beginnen aantrekken. Bij deze prognose wordt ervan uit gegaan dat het vertrouwen mettertijd zal versterken, nu de door de crisis gerezen uitdagingen succesvol worden aangepakt, mede door het krachtig uitvoeren van de overeengekomen vastberadenheid uitstralende beleidsmaatregelen.

Algemeen wordt het beeld voor 2012 van de tussentijdse prognose van februari globaal bevestigd. De jaarlijkse bbp-groei zou dit jaar gelijk blijven (0,0%) in de EU en -0,3% in de eurozone. Voor 2013 wordt een matige groei van 1,3% in de EU en 1% in de eurozone verwacht. Terwijl de vertraging alle lidstaten heeft getroffen, zullen de verschillen in groei naar verwachting voortduren, dit als gevolg van verschillen in structurele aanpassingsbehoeften, financieringskosten en houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De aanpassing van externe onevenwichten op lidstaatniveau is aan de gang en zal tijdens de prognoseperiode naar verwachting doorgaan.

Overeenkomstig de vertraging in economische activiteit zou de werkgelegenheid in 2012 met 0,2% krimpen in de EU (0,5% in de eurozone). Het verwachte groeiherstel zou in 2013 tot een geleidelijke verbetering van de arbeidsmarkten moeten leiden, wat op zijn beurt tot een duurzamer herstel zal bijdragen. De werkloosheid zal tijdens de prognoseperiode in de EU naar verwachting op het niveau blijven van 10,3% en in 2013 in de eurozone 11%.

Verbetering van de overheidsfinanciën

Niettegenstaande de productievertraging in de loop van 2011 zijn de overheidsfinanciën in de EU in 2011 sterk verbeterd. Als gevolg van de reeds afgesproken consolidatie gecombineerd met een geleidelijk economisch herstel later in de prognoseperiode zullen de begrotingstekorten naar verwachting blijven dalen van 4,5% van het bbp in de EU (4,1% in de eurozone) in 2011 tot 3,6% in de EU (3,2% in de eurozone) in 2012 en verder tot 3,3% (2,9%) in 2013, met grote verschillen tussen de lidstaten. De aanname van ongewijzigd beleid houdt evenwel in dat voor de EU in de prognose voor 2013 nagenoeg niet van structurele verbetering kan worden uitgegaan. De stijging van de schuldquoten zou vertragen en in 2013 87,2% van het bbp bereiken in de EU (92,6% in de eurozone).

De energieprijzen en de verhogingen van de indirecte belastingen waren de jongste kwartalen de voornaamste aanjagers van de consumptieprijsinflatie, terwijl onderliggende binnenlandse prijzendruk door de economische vertraging werd tegengehouden. Tijdens de prognoseperiode zou de inflatie geleidelijk afnemen en in 2013 tot onder de 1,8% dalen.

Net als in februari blijven neerwaartse risico's in verband met de bbp-prognoses overheersen. Het voornaamste risico blijft een verergering van de schuldencrisis met financiële besmetting en een scherpe daling van de beschikbaarheid van krediet. Een ander opmerkelijk neerwaarts risico houdt verband met geopolitieke onzekerheid die tot een stijging van de olieprijzen kan leiden. Aan de positieve kant zou een snellere terugkeer van het vertrouwen tot een vroeger en minder gematigd herstel kunnen leiden. Bovendien zou de wereldeconomie dynamischer kunnen blijken te zijn dan nu verwacht wordt.

De risico's in verband met de inflatievooruitzichten houden elkaar min of meer in evenwicht.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Contact :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar