Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A 2012–13-as időszakra vonatkozó tavaszi előrejelzés: lassú élénkülés felé

Brüsszel, 2012. május 11. – A kibocsátás 2011 végi visszaesését követően az uniós gazdaság a becslések szerint jelenleg enyhe recessziót él át. Jóllehet a gazdasági és pénzügyi kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok továbbra is jelentősek, a határozott politikai fellépés és az uniós intézményi kereteket érintő fontos intézkedések hatására 2012 elején csillapodtak a pénzügyi piaci feszültségek, és stabilizálódni látszik a bizalom szintje, amely az előrejelzés időhorizontján tovább erősödhet. A globális növekedés várt gyorsulásával párhuzamosan a második félévtől megkezdődhet az európai gazdaság lassú élénkülése. A februári időközi előrejelzésben említett, 2012-re vonatkozó várakozások nagy része továbbra is változatlan – a reál GDP az EU egészét tekintve várhatóan stagnálni fog, az euróövezetben pedig 0,3%-kal csökken. 2013‑ban az EU egészét tekintve 1,3%‑os, az euróövezetben 1%‑os növekedés várható. A munkanélküliség az előrejelzési időszakban továbbra is magas marad – az EU‑ban 10%, az euróövezetben 11%. A magasabb olajárak és az adóemelések hatásának kifutásával az infláció fokozatosan mérséklődni fog. Az előrejelzések szerint folytatódik az államháztartási konszolidáció: a költségvetési hiány 2013‑ban az EU‑ban 3,3%‑ra, az euróövezetben pedig kevéssel 3% alá csökken. A tagállamok gazdasági helyzetét tekintve jelentősek a különbségek, egyebek mellett a külső pozíciók és strukturális feltételek elmúlt években előtérbe került nagy eltéréseihez való, jelenleg zajló igazodás tekintetében is.

A tavaszi előrejelzés kapcsán Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így fogalmazott: „Kilátás van a fellendülésre, de a gazdasági helyzet továbbra is törékeny, és a tagállamok közötti különbségek jelentősek. Folyik a válság kitörése előtt és után kialakult költségvetési és strukturális egyensúlytalanságok kiigazítása, bár a gazdasági hangulat továbbra is borús. További határozott lépések nélkül elhúzódó alacsony növekedésre számíthatunk az EU‑ban. A tartós növekedés feltétele a rendezett államháztartás. A gazdasági kormányzás új, szilárd kereteire építve, a stabilitást és a növekedést elősegítő politikák felgyorsításával kell támogatnunk az alkalmazkodást.”

Visszafogott növekedés az év második felében

2011 utolsó negyedévében – és a becslések szerint 2012 első negyedévében is – csökkent az Unióban a gazdasági aktivitás. Az előrejelzések alapján 2012 második felében fokozatos növekedés veszi kezdetét, amely 2013‑ban gyorsulni fog. A fellendülés mindamellett visszafogott marad, mivel a belső kereslet növekedését továbbra is több tényező akadályozza. A bankok azon szükségszerű erőfeszítései miatt, amelyeket mérlegeik további javítása érdekében tesznek, a közeljövőben is szigorúak maradnak a hitelezési feltételek, jóllehet ez idáig összességében a hitelkereslet is gyenge volt. A háztartási fogyasztás növekedését gátolja a magas munkanélküliség, a lassú bérnövekedés és az infláció, valamint – néhány tagállamban – a háztartások magas eladósodottsága. Folytatódik a magánberuházások visszaesése, ezek tekintetében azonban a bizalom visszatérésének, az alacsony kamatlábaknak és a globális kibocsátás stabil növekedésének köszönhetően kedvező fordulat várható az előrejelzési horizonton belül. 2012‑ben a GDP-növekedés fő hajtóereje a várakozások szerint a nettó kivitel lesz, 2013‑ban azonban már átveheti ezt a szerepet a fokozatosan erősödő belső kereslet. Ez az előrejelzés azon a feltételezésen alapul, hogy a válság kihívásainak egyebek mellett a közösen jóváhagyott, határozott politikai intézkedések következetes végrehajtása révén történő sikeres leküzdésével idővel erősödik majd a bizalom.

Összességében a februári időközi előrejelzésben említett, 2012-re vonatkozó várakozások nagy része továbbra is változatlan. Idén az éves GDP-növekedés az EU egészét tekintve várhatóan stagnálni fog, míg az euróövezetben 0,3% lesz. 2013‑ban az Unió egészét tekintve 1,3%‑os, az euróövezetben pedig 1%‑os, szerény növekedés várható. Míg a lassulás minden tagállamot egyaránt érint, a tagállamok növekedési üteme továbbra is eltérő marad a strukturális alkalmazkodási szükségletek, a finanszírozási költségek és az államháztartás fenntarthatóságának eltérései miatt. Tagállami szinten folytatódik – és az előrejelzés időkeretében várhatóan folytatódni fog – a külső egyensúlytalanságok korrekciója.

A gazdasági aktivitás lassulásával együtt 2012‑ben az EU‑ban várhatóan 0,2%‑kal (az euróövezetben pedig 0,5%‑kal) csökken a foglalkoztatás. A növekedés várt beindulása 2013‑ban a munkaerő-piaci feltételek fokozatos javulásához vezet, ami tartósabb fellendülést eredményez. Az előrejelzés távlatában a munkanélküliség várhatóan 10,3% körül marad az EU‑ban, míg az euróövezetben 11% lesz 2013‑ban.

Javuló államháztartási helyzet

A kibocsátás 2011. évi lassulása ellenére tavaly jelentősen javult az EU‑ban az államháztartások helyzete. A már meghozott konszolidációs intézkedések és az előrejelzés időhorizontján belül várható fokozatos gazdaságélénkülés hatására a GDP-hez mért költségvetési hiány további csökkenése várható, az EU‑ban a 2011. évi 4,5%‑ról idén 3,6%‑ra, majd 2013‑ban 3,3%‑ra (a megfelelő euróövezeti értékek: 4,1%, 3,2% és 2,9%), a tagállamok közötti jelentős eltérésekkel. Változatlan politikai hozzáállást feltételezve mindazonáltal úgy tűnik, hogy 2013 tekintetében szinte semmiféle strukturális előrelépés nem várható az EU‑ban. A GDP-arányos adósság növekedése az előrejelzés szerint lassulni fog, és 2013‑ra eléri az EU tekintetében a 87,2%‑ot (az euróövezet tekintetében pedig a 92,6%‑ot).

Az elmúlt néhány negyedévben a fogyasztói árak növekedésének fő forrása az energiaárak növekedése és a közvetett adók emelése volt; az árak emelkedése irányában ható mögöttes belső tényezők a gazdasági lassulás miatt nem fejthették ki hatásukat. A következő időszakban az infláció fokozatos mérséklődése várható – az áremelkedés üteme 2013‑ban várhatóan 1,8% alá esik vissza.

A februári előrejelzéshez hasonlóan továbbra is dominánsak a GDP-előrejelzés lefelé mutató kockázatai. A fő kockázatot az államadósság-válság súlyosbodása, a pénzügyi fertőzésveszély és a hitelkínálat hirtelen beszűkülése jelenti. További komoly kockázati tényező az olajárak geopolitikai bizonytalanságok nyomán bekövetkező esetleges megugrása. Ezzel szemben a bizalom gyorsabb visszatérése hamarabb bekövetkező és kevésbé visszafogott fellendülést eredményezhet, és a világgazdasági növekedés is dinamikusabb lehet a jelenleg becsültnél.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos felfelé és lefelé mutató kockázatok nagyjából kiegyensúlyozottan oszlanak meg.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kapcsolattartók:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar