Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kevadprognoos 2012–2013: majandus hakkab aeglaselt elavnema

Brüssel, 11. mai 2012. Pärast SKP vähenemist 2011. aasta lõpus, on ELi majanduses praegu hinnangute kohaselt kerge majanduslangus. Kuigi ebakindlus majandus- ja finantsväljavaadete suhtes on jätkuvalt suur, on tugevate poliitikameetmete ja EL institutsioonilise raamistiku märkimisväärse parandamise tulemusena 2012. aasta alguses vähenenud pinged finantsturgudel. Ka usaldus on teataval määral stabiliseerunud ja peaks prognoosiperioodi jooksul veelgi suurenema. Koos maailmamajanduse kasvu oodatava kiirenemisega, peaks prognooside kohaselt hakkama majandus elavnema alates aasta teisest poolest. Veebruari vaheprognoosis 2012. aasta kohta antud hinnang on üldjoontes leidnud kinnitust, kusjuures prognooside kohaselt püsib reaalne SKP ELis muutumatuna ning euroalal väheneb 0,3%. SKP kasvu prognoos 2013. aastaks on ELis 1,3% ja euroalal 1,0%. Tööpuudus peaks prognoosiperioodil püsima kõrge – ELis 10% ja euroalal 11%. Prognoosi kohaselt inflatsioon järk-järgult väheneb, sest kõrgemate naftahindade ja maksutõusude mõju vaibub. Eelarve tugevdamine peaks edenema ning valitsemissektori eelarve puudujääk väheneb ELis 3,3%ni ja euroalal veidi alla 3%. Majandusolukord on liikmesriigiti vägagi erinev, pidades sealhulgas silmas ka välispositsioonide ja struktuuriliste tingimuste viimastel aastatel esile kerkinud märkimisväärsete erinevuste käimasolevat kohandumist.

Majandus- ja rahaküsimuste ning euro eest vastutav komisjoni asepresident Olli Rehn ütles: „Majanduse elavnemine on silmapiiril, kuid majandusolukord on jätkuvalt ebakindel ja liikmesriikide vahel on suured erinevused. Käimas on enne ja pärast kriisi algust tekkinud eelarvelise ja struktuurse tasakaalustamatuse vähendamine, mida raskendab ikka veel vähene majandususaldus. Ilma edasise sihikindla tegevuseta võib aeglane majanduskasv ELis jätkuda. Riigi rahanduse usaldusväärsus on püsiva majanduskasvu eeltingimus ning toetudes majanduse juhtimise uuele tugevale raamistikule, peame toetama kohandumist, kiirendades selleks stabiilsust ja majanduskasvu edendava poliitika rakendamist.”

Majanduse aeglane elavnemine käesoleva aasta teisel poolel

Majandustegevus ELis vähenes 2011. aasta viimases kvartalis ning hinnanguliselt vähenes see ka 2012. aasta esimeses kvartalis. Majanduse järkjärguline elavnemine algab prognooside kohaselt aasta teisel poolel ning kiireneb 2013. aastal. Sellest olenemata jääb see eeldatavasti tagasihoidlikuks, sest mitmed tegurid piiravad jätkuvalt sisenõudlust. Pankadelt nõutav bilansi täiendav parandamine hoiab krediiditingimused rangetena, kuigi ka üldine krediidinõudlus püsib seni nõrgana. Eratarbimist piirab kõrge tööpuudus, palkade aeglane kasv ja inflatsioon, samuti kodumajapidamiste kõrge võlakoormus mitmes liikmesriigis. Lisaks vähenevad jätkuvalt erasektori investeeringud, kuid peaksid prognoositaval perioodil saama tuge oodatavast usalduse taastumisest, madalatest intressimääradest ning tugevast ülemaailmsest majanduskasvust. Peamiseks SKP kasvu soodustavaks teguriks peaks 2012. aastal olema netoekspordist tulenev positiivne mõju. 2013. aastal peaks selleks olema aga järk-järgult suurenev sisenõudlus. Prognoos põhineb eeldusel, et aja jooksul usaldus tugevneb, sest kriisi tõttu tekkinud probleemidega tegeletakse tulemuslikult, sealhulgas rakendatakse kokkulepitud ja kindlaksmääratud poliitikameetmeid rangelt.

Prognoosiga üldiselt kinnitatakse 2012. aastaks veebruari vaheprognoosis esitatut. SKP kasvu prognoos käesolevaks aastaks on ELis 0,0% ja euroalal 0,3%. 2013. aastaks prognoositakse tagasihoidlikku kasvu, milleks ELis on 1,3% ja euroalal 1%. Kuigi majanduskasvu aeglustumine on mõjutanud kõiki liikmesriike, siis prognooside kohaselt erinevused majanduskasvus jätkuvad, mis tuleneb erinevast struktuurse kohandumise vajadusest, rahastamiskuludest ja riigi rahanduse jätkusuutlikkusest. Maksebilansi tasakaalustamine liikmesriigi tasandil edeneb ning eeldatavasti jätkub kogu prognoosiperioodi jooksul.

Kooskõlas majandustegevuse aeglustumisega väheneb prognooside kohaselt tööhõive 2012. aastal ELis 0,2% (euroalal 0,5%). Majanduskasvu eeldatava taastumise korral peaks olukord tööturul 2013. aastal järk-järgult paranema, mis omakorda aitab kaasa majanduse kestvamale elavnemisele. Prognoositaval perioodil peaks töötus jääma ELis tasemele 10,3% ning euroalal 11% 2013. aastal.

Riigi rahanduse seisund paraneb

Kuigi SKP kasv 2011. aastal aeglustus, paranes riigi rahanduse seisund ELis 2011. aastal märkimisväärselt. Tänu juba kokkulepitud konsolideerimisele koos majanduse hilisema järkjärgulise elavnemisega prognoositava perioodi jooksul, jätkub prognooside kohaselt eelarvepuudujäägi vähenemine 4,5%-lt SKPst ELis (4,1% euroalal) 2011. aastal 3,6%-le SKPst ELis (3,2% euroalal) 2012. aastal ning 2013. aastal veelgi 3,3%ni (2,9%), kusjuures liikmesriigiti on suured erinevused. Eeldus, et poliitikat ei muudeta, tähendab siiski, et ELi puhul ei saaks 2013. aasta prognoosis peaaegu üldse arvesse võtta struktuurse eelarvepositsiooni paranemist. Prognoosi kohaselt kasvab võla suhe SKPsse aeglasemalt ning 2013. aastal moodustab ELis 87,2% SKPst (92,6% euroalal).

Viimastel kvartalitel olid tarbijahinnaindeksi inflatsiooni peamisteks soodustajateks energiahinnad ja kaudsete maksude tõus, kusjuures üldist riigisisest hinnasurvet piiras majanduskasvu aeglustumine. Hinnanguliselt peaks inflatsioon prognoosiperioodil järk-järgult vähenema ning langema 2013. aastal taas alla 1,8%.

Nagu ka veebruaris, on jätkuvalt oht, et SKP kasv osutub prognoositust väiksemaks. Peamine oht on jätkuvalt riigivõlakriisi süvenemine koos finantskriisi levimise ja laenude kättesaadavuse järsu halvenemisega. Teine oluline oht tuleneb geopoliitilisest ebakindlusest, millega võib kaasneda naftahinna tõus. Positiivse poole pealt võib usalduse kiirema taastumisega kaasneda majanduse varasem ja kiirem elavnemine. Lisaks võib maailmamajandus osutuda praegu prognoositust dünaamilisemaks.

Tulevased inflatsiooniriskid on üldiselt tasakaalus.

Üksikasjalik aruanne on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontaktisikud:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar